Eдинствената заповед е подобие на Твореца

Въпрос от английския блог: Изучаване на Тора и спазване на заповедите – само това ли е необходимо, за да бъдем религиозни? – ДА.

Не харесвам думата „религиозен“, когато значението и се свързва с догматичност, отсъствие на движение, прикритост и т. – Но смисълът на религията е в съхраняването и в безпрекословното изпълняване (именно от това се изпитва религиозното удоволствие)!

Но изучавайки Тора и изпълнявайки заповедите в хасидизма и в Кабала, ми се струва, че те са по-силни и по-важни. – В Кабала няма други заповеди освен подобието на Твореца под формата на „възлюби ближния така както себе си“.

В Тора има открита и скрита част и те действат съвместно. Нима затова изучаването на Тора и изпълняването на заповедите (от евреите и от тези, които се чувстват съпричастни към тях) не се явяват платформа и основа за изучаването на Кабала? – НЕ.

Нима съблюдаването в рамките на традицията не съхранява тайните кабалистични знания, които все още не трябва да бъдат открити? – НЕ.

А може би Вие смятате, че всички предишни пътища на Тора трябва да бъдат отхвърлени като безполезни и е необходимо да остане само науката Кабала? – ДА.

Искам да дам пояснение към въпроса си. Смятам, че това, което преподавате във Вашия сайт е прекрасно, мощно и необходимо! Разбирам, че моите противоречиви усещания са част от процеса на поправяне. Задавам тези въпроси с голямо уважение и с цел да се придвижа. БЛАГОДАРЯ!

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Следваща публикация: