Световната икономика и висшата светлина

Въпрос: От статиите „Поръчителство“ и „Последното поколение“ следва, че от гледна точка на икономиката кабалистичното общество е колективизъм (или комунизъм, не правя разлика) и това е необходимо условие за всеобщото получаване на Тората и разкриването на Твореца (тъй като чак тогава възниква възможност въобще да не мислим за себе си). Планират ли се някакви икономически отношения в рамките на „Виртуалната Държава Кабала“? Или още не е дошло времето? Може би трябва да се реализират някакви преходни икономически схеми, включени в съвременната световна капиталистическа икономика? Как мислите, как изобщо ще се развива световната икономика по пътя към идеалното състояние?

Отговор: Ние трябва не изкуствено да променяме обществото и неговите структури, а да поправяме връзката си един с друг с висша светлина от егоистична към алтруистична. Изучавайки Кабала, която ни учи как да станем подобни на природата, ние привличаме върху себе си светлината на поправянето (Обкръжаващата светлина, Ор макиф ОМ) и тя ни променя, дава ни желания, мисли и сили да променим всичко в себе си и между нас. Ако не се променяме под въздействие на светлината, ще започнем да се променяме без нея и отново ще „оплескаме нещата“, както със социализма в Русия и с кибуците в Израел. Америка, принудително национализирайки предприятията се превръща от капиталистическа в социалистическа. Това не е този социализъм (и комунизъм), за който говори Кабала.
Ние, членовете на Международната Академия по Кабала (или на групата Бней Барух) трябва:
1. да си осигуряваме необходимото ниво на съществуване
2. да се поправяме чрез изучаване на Кабала в правилно (собствено) обкръжение. (Виж статията „Свобода на волята“ какво е по силите ни да направим) Останалото го прави светлината.
Нашата задача е създаването на виртулно общество, което ще може да служи за пример на целия свят.

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Следваща публикация: