Природните закони не могат да се заобикалят.

Въпрос: Великият кабалист Баал Сулам призовава да не се нарушават природните закони, като че ли природните закони са някакви правила за движение по пътищата, където можеш да пресечеш на непозволено място или да навлезеш в насрещното движение. Например, човечеството нарушава закона за земното притегляне още от времето на братя Райт. Но закона, разбира се, все пак е в сила. Ние просто го заобикаляме и какво от това? Може ли да се огласи списъкът на природните закони? Или ги знаят само кабалистите?

Отговор: Във всички случаи на нарушаване на природните закони, човекът сам със своето поведение, предизвиква върху себе си отрицателно въздействие, дори и смърт.

В дадения случай се нарушава закона за поведение на глобалното общество – този закон не се е проявявал като природен закон до наши дни и започва да се проявява чак сега, защото сме стигнали до последния етап на нашето развитие – нивото „човек“, преди това сме преминали в себе си етапите на неживо, растително и животинско ниво.

Природните закони са по-строги от закона за движение по пътищата, защото природата не ни жали и иска от нас да си плащаме сметките.

Ние не можем да заобиколим природните закони, ние можем да ги изучим и правилно да ги използваме. Така и в нашия случай, глобализацията ни задължава да се съединяваме, за да съответстваме на силите, които управляват природата и ако постъпим така, означава че използваме природните закони в своя полза, а ако не постъпваме глобално ще се разбиваме като първите въздухоплаватели неудачно конструирали самолетите си, докато не се научим да използваме правилно природните закони.

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: