КАБАЛА И СВЕТОВНИТЕ РЕЛИГИИ

Въпрос : Вие твърдите, че Кабала няма нищо общо с религиите. Защо тогава християните, мюсюлманите и представителите на другите вероизповедания нямат книги по Кабала ? Всички те са произлезли от еврейската религия.

Отговор : Баал Сулам пише, че цялото човечество може да съхрани своите религии, дори когато достигне своето пълно духовно поправяне, сливането си с Твореца. И това е признак, до каква степен външните действия не засягат духовното, макар и някои да им приписват такова нещо. Кабала е била открита от Авраам , във Вавилон преди 4000 години. Известната ни понастоящем юдейска религия, е възникнала след падането на еврейския народ от духовните нива, преди 2000 години. Тогава Кабала е била скрита /след написването на книгата “ Зоар „/ , а останалото от нея е земен отпечатък в егоизма, от предишното духовно съществуване и става основата на юдейската религия, в нейния сегашен вид. След това от нея произлизат християнската и мюсюлманска религии.
Юдейската религия се дели на ортодоксално, консервативно и реформистко направление. Но всички те се различават помежду си, само по по-малките или по-големите граници при механичното изпълнение на заповедите и затова взаимно се зачитат, стоят от една и съща страна на егоистичното съществуване, съхранявайки го – т.е. целта на действията се намира в човека, в намерението „за себе си“. В същото време Кабала призовава да бъде използвано намерението „за отдаване“ /в полза на ближния, на Твореца – т.е. „извън себе си“/, а не действие, намиращо се на противоположната страна извършвано от всички религии, т.е. да се извършва вътрешна работа, а не външна – вж. “ Предисловие към книгата “ Зоар „, поз.61. Поради това всички религии се примиряват една с друга и считат Кабала за нещо абсолютно неприемливо. Човечеството ще изпита още много удари, преди да се разкрие замисълът на Твореца за сближаване с Него в НАМЕРЕНИЕТО.
Днес Кабала отново се връща към използване – за поправяне на човечеството. Ние сме задължени да я направим част от себе си и нашия живот, като започнем поправянето си. Мястото на религиите е да останат като част от културата. Защото Кабала разкрива на хората Твореца и Висшия свят, като не оставя място за предположения спрямо тях. От религиите ще се запазят само обредите и традициите. Причината за борбата на религиите с Кабала е в това, че Кабала обяснява на всеки човек как да разкрие за себе си Твореца и по такъв начин да премахне необходимостта от религия. Като довежда човека до личен контакт с Твореца, Кабала лишава религиозните служители от властта им над хората. Но кабалистите не желаят отпадането на религиите като традиции и култура, рамка и начин на живот на народите, а желаят допълването на този начин на живот с постигането на Твореца, каквато е целта на сътворяването на човека и за неговото съвършенство.

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация: