Защо отделяме толкова внимание на кризата?

Въпрос: Защо Вие отделяте толкова много време за анализ на световната криза? Какво ни интересуват страданията на тези безсъзнателни, егоистични животни (тоест защо егоистично да ги съжаляваме, понеже не можем по друг начин)?

Отговор: 1. За мен те всички са близки. 2. Кризата, както всичко друго в света, има своя причина и цел. Целта на кризата е да предизвика в човека необходимост от преоценка на своето поведение. Страданията няма да престанат докато не извършим прeоценката и не я направим правилно. За да помогна на хората в избора на правилно отношение към събитията, което ще намали страданията им, аз се занимавам с това. Скоро „безсъзнателните и егоистични животински страдания“ ще стигнат и до вас. Тогава, моля, не забравяйте да ми напишете как изведнъж се е променило вашето мнение за това, колко време трябва да се отделя на този проблем…

Въпрос: Има ли смисъл да разглеждаме разкриващата се взаимна ненавист (или недостатък на взаимна любов) в света като отражение на състоянието в групата на Бней Барух или лично у мен?

Отговор: Групата и светът са взаимосвързани, но се намират на различни нива: групата зависи от света в своя духовен подем, а света зависи от групата по силата на сполитащите го страдания (иска ли да слуша групата или не).

Въпрос: Защо единството на общата душа сега се разкрива от своята обратна страна?
Нима трябва да ни боли от осъзнаването на връзката ни с всички хора по света?

Отговор: Иначе не може да убедиш човек да поправи своята природа. Болката е мярка на нашето неравновесие с природата. Тази мярка я определяме сами.

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: