Финансовата криза предизвика вълна от антисемитизъм

Съобщение от France info: Финансовата криза в САЩ провокира в Интернет вълна от съобщения с антисемитски характер. По блогове и форуми се появиха стотици оскърбителни изказвания, касаещи фалиралата инвестиционна банка „Lehman Brothers“ и други организации. По думите на хората, публикували съобщенията, именно евреите, поели контрола над правителството и финансовата система на страната, са виновниците за създалата се ситуация.

Предисловие към Книгата „Зоар“ (66 – 71, със съкращение):

Ако народът на Израел полага усилия за възвисяване на душите, народите по света ще го осъзнаят и оценят. Но, ако народът на Израел се спусне от величието на духовното, с това ще предизвика издигането на другите народи над себе си и те ще го обвиняват и унизяват. Духовно издигане произтича само при изучаването на Кабала – в този случай народите ще признаят Израел като пазител на методиката за изправлението на света. А ако народът на Израел не се занимава с издигането си към целта на творението, то народите по света ще го унижават, считайки го за ненужен и даже вреден за света.

И така, съдбата на Израел зависи само от изучаването на Кабала. И цялото му падение е вследствие пренебрегването на Кабала. Горко на пренебрегващите Кабала, които със своите постъпки предизвикват глад, бедност, жестокост, унижение, убийства и грабежи по света.

Талмуд: „Всички страдания по света идват само заради Израел“.

Тикуней Зоар : „Пренебрегващите Кабала, чрез постъпките си предизвикват глад, бедност, жестокост, унижения, убийства и грабежи по цял свят“.

Но, ако разкрият за себе си и целия свят методиката за изправление, то всички световни народи ще осъзнаят важността на Израел и ще се изпълни пророчеството: „И народите ще поставят Израел на неговото място, и домът на Израел ще приеме народите в наследство на земята на Твореца. И ще се изпълни предсказаното в книгата Зоар: Силите на тази книга ще извадят от духовната неволя милостта на Твореца.“ Амин!

Допълнение: Възможно е и друго развитие на събитията, когато „патриотичните“ сили във всяка страна заедно с обедняващата средна класа, ще създадат ситуация, подобна на тази в Германия през 1929 г., когато те са имали необходимост от силна власт и компенсация за своето унизително състояние – и са се появили фашизмът и нацизмът. Баал Сулам пише за тази алтернатива на кабалистичния път в книгата “ Последното поколение „. Русия е толкова близо до това, колкото никоя друга страна.

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed