Особената сила на Кабала

По време на занимания с Кабала, на изучаващия му свети отдалеко неосезаема за него Висша Светлина, понеже е все още неизправен, за да получи тази светлина. Но това светене отдалече постепенно го изправя и той става пригоден да получи светлината в себе си. – Баал Сулам, „Предисловие към ТЕС“, т. 155.

Всички препятствия, възникващи пред човека – те са от Твореца, за да го подтикнат към духовно развитие, за да не остава доволен от своето състояние. Само този когото Творецът желае да приближи към себе си, на него той му праща помощ, с това, че му показва, доколко той не напредва в духовното, пращайки му пречещи мисли против Твореца. – Баал Сулам, „Шамати“, статия „Няма никой освен Него“.

Целта на творението е да се насладят създанията, и дотогава, докато човек не е получил всичко най-добро, приготвено за него от Твореца – това е признак, че още не е достигнал целта на творението. – Рабаш, статия „Същност на творението и изправяне на творението“.

На човека му е възложено, чрез изправяне на себе си, да достигне целта на творението. Изправянето се състои в придобиване на намерението „да отдава“. Според степента на това намерение, човек получава приготвеното за него от Твореца. – Рабаш, статия „Същност на творението и изправяне на творението“.

Човек не трябва да изправя нищо във външното, а само във вътрешното – своето „Аз“, егоизма, който не се изправя с действия, постове и ограничения, а напротив – егоизма обича такива действия, защото може да се гордее с тях. Изправянето е в усещането на своята нищожност спрямо приятелите, с които изучаваш Кабала, но в никакъв случай не спрямо чуждите. – Баал Сулам, „При Хахам. Писма“, стр. 75.

На човек му е достатъчно малко отверстие в сърцето, за да се върне към Твореца, но при условие, че то е било като инжекция в живо месо, а не в мъртво. – Рав от Коцк, „Няма по-цялостно от разбитото сърце“, стр. 30

Свещената война е не тази между хората, а против себе си, да се нанасят удари против злото в себе си и да указва на доброто в себе си: „Расти“. – Рав Кук, „Маамарей Рейя“, 508

Преди идването на Машиах ще нараснат всякакви лъжеучения по света. Да се избавим от тях е възможно чрез изучаване всеки ден на книгата Зоар: въпреки, че човек не разбира в нея нищо, но това вече е достатъчно за очистване на сърцето. – „Ор Яшарим“, Мира Дахия

Изучаването на книгата Зоар в течение на един час носи повече, отколкото изучаването на простото тълкуване в течение на цяла година. – „Кисе Мехех“, Тикун 43, гл. 60

Няма по-голямо удоволствие в Твореца, освен когато се занимават с Кабала. И още повече, човек е създаден само за да изучава Кабала. – Хаим Витал, „Въведение към Шаар Акдамот“

Докато Твореца се скрива, Той допуска зло, но не до пълното разрушение на света. В това се разкрива след това единството на Твореца и изправянето на всичко зло чрез силата на Неговата власт. – Рамхал, „Даат Твунот“, стр. 185

Няма нито едно действие в света, което да не произхожда от висшият свят. – Рамхал, „Адир бе Маром“, стр. 227

Всички заповеди, въпреки, че като че ли те говорят за физическо действие или чрез глас, всички те са само за изправяне на сърцето, понеже Творецът изисква изправяне на намерението в сърцето. – Ибен Езра, „Йесод Мора“, стр. 8

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация: