Нашето Аз се намира извън нас!

Съобщение: Счита се, че паметта се намира в мозъка, но експериментите досега не са я намерили в нито един от отделите на мозъка. Компютърният диск притежава постоянен формат и затова винаги дава същата записана информация. Но клетъчните и химическите съставляващи на мозъка са в постоянно взаимодействие и се променят. Как може да се съхрани паметта в постоянно променящият се мозък? Ако мислите и паметта се съдържат в главата, как те могат да се подлагат на влияние отвън? Биолога Р. Шелдрейк: паметта се намира не във мозъка, а в полето, което обкръжава и пронизва мозъка. А мозъка, като един приемник, борави с информацията на това поле (както радиоприемника улавя радиосигналите). Всеки организъм е напълнен отвътре и е обкръжен отвън с поле, което определя неговата форма и съдържание. Организмите са свързани с поле, с натрупана памет, която, като единно цяло, са преживяли в миналото. Чрез това поле те влияят един на друг. Истинското хранилище на възпоменанията се намира в пространственото измерение, което засега е недостъпно за нашите наблюдения. Мозъкът не е хранилище на информация или разум, а прибор, изпълняващ съединението на човек с неговото външно поле.

Кабала: В нас се намират верига от информационни записи (решимот). Тези записи, под въздействието на обкръжаващото ни поле (светлината), един след друг „оживяват“ – превръщат се в усещаната от нас динамична картина на света. То е подобно, както от паметта на компютъра се извлича и пуска записано видео. Ние не можем да влияем на веригата от записи. Но имаме възможност да се запознаем с програмата за тяхното пускане и гледане и със собствените ни усилия, да способстваме за успешното им реализиране. В такъв случай, ние като че ли сами пускаме в действие програмата и постигаме нейната причина, течение и цел и по такъв начин се повдигаме на нивото на Създателят.

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация: