Начало на прозрението – 1

Съобщение: На една пресконференция Хенри Полсън каза: „този план за действие предвижда съгласувана структура, благодарение на която нашите индивидуални и колективни стъпки ще възстановят ликвидността на пазарите, ще усилят финаносвите институти, ще защитят спестяванията на вложителите и ще осигурят защита на инвеститорите. Никога досега не е било толкова необходимо да се намери колективно решение за гарантиране на стабилността и ефективността на финансовите пазари и за възстановяване на здрава световна икономика. Никога досега никой от нас не е бил по-зависим един и от друг и по-свързан един с друг. Това наистина е глобален пазар и глобална икономика. Икономическият ръст и мощ на някого прави всички по-силни, а слабостта на един ни прави всички по-слаби. Затова трябва да работим всички заедно. Това е много важно съвещание.“

Отговор: Благодаря за изпратеното съобщение. Радвам се, че бързо се осъзнава необходимостта от обединяване и общи усилия. Само, че решенията са все още старите – като инжекция в протеза. Трябва да се отнасяме към човешкото общество като към самостоятелен жив организъм, който живее по свои, а не по измислени от нас, закони – по закона „обикни ближния като себе си“. Отново влизаме в „библейските“ времена и техните изисквания към човека. Кръгът се затвори. Засега е абсурдно да се говори за изпълнението на тези закони, но даже нашите мисли за това ще започнат да променят състоянието в света.

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Следваща публикация: