Лекуване на кризата

Съобщение: Генералният секретар на ООН Пан Ги Мун заяви, че света преживява три глобални кризи: финансова, енергетична и продоволствена. Освен това, планетата претърпява климатическа криза. И още кризата на глобалното лидерство – тя изисква от световните лидери да прекратят да преследват националните си интереси пред лицето на икономическата криза. Президента на Русия Медведев също каза, че причината за финансовата криза е в „егоистичната икономика“.

Отговор: Но дори ако всички осъзнаят, че причината за всички кризи по света, включително и климатичната, се явява човешкият егоизъм, неговото отрицателно въздействие върху Природата – въпреки това няма да намерят лекарството против прогресиращата Обща Криза, няма да разберат, как да променят човешката природа. Понеже това не е възможно в нашият свят, цялата природа на когото се състои в егоизъм.
По закона „Общото е равно на частното“, както обикновеният човек го водят към Кабала чрез страдания и въпроса за смисъла на живота, така и човечеството като цяло, вследствие на страданията от кризите, е длъжно да стигне до въпроса за смисъла на своето съществуване (не заради богатство, власт, слава и знания) и неговото решение (смисъла на живота – в разкриването на Твореца) – и тогава ще разкрие за себе си науката Кабала, как средство за неговото достигане (според определението: „Науката Кабала – методика за разкриване на Твореца на съществуващите в този свят“. Баал Сулам. Статия „Същност на науката Кабала“).

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: