Криза – власт – народ

Въпрос: Задача на всяка власт е да приспи съзнанието на хората, за да не попаднат под влиянието на какъвто и да е тип екстремизъм. Затова средствата за масова информация (СМИ) са длъжни да притъпят (да зомбират) масите. Разбираемо е, че когато не се използват вътрешните ресурси на човека, те престават да функционират.
В съвременната „пълзяща“ системна криза, същността на която е ясна само за кабалистите, властта иска още повече да приспи народа – самата тя не е наясно какво всъщност прави и е толкова безпомощна, че не може да признае това. Какво решение можете да предложите като изход от тази ситуация?

Отговор: Кабала предлага единственото решение, което може да пробуди активността на хората, без да съществува опасност да разрушат крехкото равновесие между силите вътре в цивилизацията, което все още поддържа света и го предпазва от разпад и хаос.
Най общите етапи от реализацията на това решение са:
1. Чрез всички средствата за масова информация (СМИ), които са във „фонов режим“ да се създаде възможност за подсъзнателно разбиране на връзката, съществуваща между всички, за единството на човечеството, „какво означава добро и какво – лошо“: алтруизмът, осъзнаването на взаимната зависимост и съответстващите и постъпки е добро, а егоизмът, дребнавото разбиране за собствената изгода е лошо – и за човека и за човечеството като цяло.
2. Когато това се усвои от общественото съзнание, ще започнем да пробуждаме хората към осъзнаване, към активни алтруистични действия, в началото, свързвайки ги с мотивацията за решение на нагледни, прости и материални задачи, за да се демонстрира преимуществото на новия начин на мислене.
3. Още в процеса на осъществяване на етап 1 и 2, е необходимо да се вмъкнат в потоците от информация мисли, за съществуването на единна сила, за крайната цел на Мирозданието.
а) в началото – в сложна форма, достъпна само за мислещите хора,
б) при започването на активния етап – в прости блокове от информация, които освен че са разбираеми за масите, но и самостоятелно навлизат в съзнанието, като картина, която описва реалността по най-привлекателния начин според индивидуалното възприемане на всеки.
По този начин ще имаме възможност да обединим цялото човечество в единен стремеж към решаване на нашите общи проблеми и едновременно с този процес, от отделените една от друга души ще създадем единна система в човечеството.
Особеност на предложението: Само основавайки се на Кабала можем да изградим идеологична система, отговаряща на два взаимно изключващи се критерия:
а) толкова мощна, че подсъзнанието на хората да не се разочарова от нея и да не я отхвърли,
б) системата да стимулира масите към трансформиране на съзнанието.
Всички останали идеологични модели отговарят само на едно от тези изисквания:
а) или системата добре стимулира съзнанието, но лошо го удържа (например революциите),
б) или системата добре зомбира съзнанието, но по този начин лишава хората от активната съзидателна сила, способна да промени света (например религиите).
Освен това, след определен период на вътрешни промени, човекът се освобождава от рамките на предложения модел, и след това пътят на неговото съзнание е непредсказуем. Само Кабала ще помогне за построяването на модел на новия свят. Тя с гаранция ще преоткрие различните промени и ще позволи на съзнанието на отделния човек да се развива практически без ограничения в продължение на целия му живот.
Причината за това е, че Кабала използва неизвестния до нейната поява физически принцип, който гласи: правилното обединение на частите на системата увеличава нейната обща енергия. Казано по друг начин – при настоящите материални ресурси (храна, вода, нефт и др.), ще можем да разрешим всички проблеми. Но това ще стане за сметка на алтруистичното, а не на егоистичното обединяване на хората помежду им.

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: