Израел се наричат онези, които се стремят към Създателя

Въпрос: Кабала разглежда ли Еврейската нация като богоизбран народ?

Отговор: Богоизбраният народ е група от хора, която притежава характерни земни черти и качества. Важното е, да притежават „точка в сърцето“, която е стремежът за постигане целта на творението – сливане с Твореца чрез уподобяване на свойствата. Тази група от хора, трябва да разбере своята мисия: да овладее методиката на поправянето и да обучи целия свят на нея.

Групата е наречена Израел (от думите „Яшар“ – направо и „Ел“ – Творец, Създател), тъй като дейността й е насочена „направо към Създателя“ – свързана с отдаване и любов към ближния. Всеки един с подобен стремеж е назован Израел и е „избран“.

Всички ние сме една нация и произлизаме от древния Вавилон. Частта от народа на древният Вавилон, които приели методиката на поправяне на егоизма, предложена на всички от Авраам, заради тяхната обща цел – тази група била наречена „Израел“.

Днес ние – цялото човечество, виждаме задънената улица, до която сме достигнали в резултат на егоистичното развитие, което продължава вече 4500 години, от времената на древен Вавилон. Това ще ни задължи да се издигнем над нашия егоизъм и по този начин да постигнем заедно нивото на Твореца. Такъв е планът на Природата.

Тези, които чувстват и разпознават този зов имат за задача да поведат цялото човечество, целия Вавилон. Това ги прави „избрани“. Така пише Баал а-Сулам в параграф 19 на статията „Арвут (Взаимната подкрепа)“:

Рав Елазар, синът на Рав Шимон бар Йохай, авторът на книгата Зоар, изяснява това понятие, заявявайки, че не е достатъчно само тези, които са част от Израел да бъдат отговорни един към друг. Необходимо е целият свят да бъде включен в тази кауза. Краят на поправянето на световете ще дойде тогава, когато всички нации по света се присъединят заедно към стремежа за уподобяване на Твореца. Тогава Той ще разкрие Себе си на всички, както са казали мъдреците: „И Бог ще царува над всички земи. В този ден Бог ще бъде един и Неговото име ще бъде едно. И земята ще се изпълни със знание за Бога и всички нации ще се влеят в Него“.

Ролята на Израел по отношение на света е в това, че той е задължен да се издигне духовно и да подготви човечеството за приемане на възвишената работа, наречена „любов към ближния“, като средство, стълба, водеща към целта на творението – сливане с Твореца.

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed