Истината – в разкриването на Твореца!

Въпрос: В едно от Вашите предавания Вие казахте, че Вие сте атеист и че религията е възникнала от човешкия егоизъм. Тогава как Вие ще обясните факта, че Кабала, като наука се е развивала сред Юдаизма в протежение на вековете? Нали най-великите Учители по Кабала са били също така, вярващи и съблюдаващи Закона, юдеи. И в съвременният свят Кабала изучават преди всичко евреите. Хасидите – те са ярък пример. Аз не съм Хасид, но когато в нашата Синагога ние пеем в хор „Леха доди…„, аз чувствам неописуем прилив на Светлинна енергия и душата ми ликува!

Отговор: Нямам с какво да ви отговоря, освен с пожеланието да продължавате да се занимавате с Кабала, заедно с вашия начин на живот. Така съветвам всички, независимо от тяхното произхождение, заетост е вероизповедание. Кабала не противоречи на религиите, защото вместо вяра, разкрива на човека Твореца. Докато това не се случи, вие ще имате въпроси и съмнения, и няма да ме разберете. А когато ви се разкрие Твореца, на самият вас всичко ще ви стане ясно, според принципа „Душата на човек го учи“.

Въпрос: По време на Вашите уроци по вторниците в Петах-Тиква, от някои от намеците ви ми се стори, че съществуват противоречия между религията и науката Кабала. Например, когато Вие утвърждавате, че за Твореца не е важно, как колят кравата: отпред или отзад. Или това, че слагането на тфилин не влияе на Твореца и че очакването на Машиах (Месията) – не е реално. Каква е истината в светлината на подобни изказвания?

Отговор: Истината е в разкриваните от Кабала закони на мирозданието, които се постигат в степента на уподобяване с тях, по правилото на Тора: „Съдията не притежава повече, отколкото виждат очите му“. Изправянията произтичат само чрез Висшата Светлина: „Аз съм създал егоизма и съм създал Тора за неговото изправяне“. А физическите действия само ни дават рамки за традиционният образ на живот.

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация: