Книгите подходящи за нашето поколение

Въпрос: Вие казвате, че най-важното по време на четенето на кабалистичните книги – това е намерението да привлечем Висшата светлина, да се променим в съответствие с Нея и да станем подобни на Твореца. Но, ако започна да чета с такова намерение друга духовна литература, например: Дхаммапада, Евангелията или Корана, ще мога ли да се променя и да стана подобен на Твореца? Аз мисля, че някои от тези книги са толкова емоционално въздействащи, че могат да ми помогнат не по-малко от кабалистичните.

Отговор: Цялата работа е в това, че кабалистичните книги са написани от хора, постигнали Висшия свят, Твореца, посредством своите поправени качества и са написали книгите от нивото на това постижение. Те са осъществили специални връзки между съчиненията си и нашия свят. Ето защо, ако искаме да се издигнем в своите качества до тяхното духовно ниво, до подобие с тях, с Твореца, което е едно и също, то, при изучаването именно на техните книги, говорещи за свойствата на техните степени, оттам към нас се спуска светлина, осветява ни от разстояние и постепенни ни променя в съответствие с тези степени (свойства ). Виж в „Предисловие към Учението за десетте сфирот“, че авторите на Талмуда са осъществили специални духовни поправяния, за да можем в процеса на изучаване на техните книги да получим Висшата светлина, Ор Макиф. Никакви други средства не могат да ни помогнат да се променим. Това е потвърдено чрез хилядолетни проверки! В нашето съвремие за изправлението на душите ни от егоизма, са пригодни единствено трудовете на Баал аСулам. Изборът е ваш!

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: