Всички ние сме отговорни един за друг

Въпрос: Гледа ли Кабала на евреите като на народ, избран от Бога?

Отговор: Избраният народ – това са група хора, различни по своите земни признаци, която притежава „точки в сърцето” – стремеж към целта на творението – сливане с Твореца по подобие на свойствата. Такава група усеща своето предназначение – да овладее методиката на поправяне и да обучи целия свят. Групата се нарича Израел – от думите Изра – направо и Ел – Творец, и идва от нейния стремеж „направо към Твореца” (отдаване и любов към ближния). Този, който се намира в това състояние, се нарича Израел – той е избраният. Всички ние сме от една древна вавилонска цивилизация, от един народ. Част от вавилоняните, приела методиката на поправяне предложена от Авраам, получила заради своето намерение името Израел. Днес ние, цялото човечество осъзнаваме безизходното положение, до което ни е довело 4500–годишното егоистично развитие, отново, както е било по времето на Древен Вавилон. Това ще ни принуди да се издигнем над своя егоизъм и всички да достигнем нивото на Твореца. Такъв е планът на Природата. Да увлекат днес след себе си цялото човечество, целия този Вавилон – това е задачата на онези хора, които усещат и осъзнават този призив. Затова са и „избраните” – тези, които се занимават с това. В статията си „Поръчителство” п. 15, Баал Сулам пише:

„Раби Елазар, синът на Рашби, автор на книгата „Зоар”, твърди, че не само народът на Израел, но и всички народи в света са отговорни един за друг… и окончателното поправяне на света ще настъпи, когато всички те се обединят в своя стремеж към Твореца и Той ще се разкрие на всички народи по света. Както е казано: „И ще се напълни земята със знанието за Твореца, и ще се устремят към Него всички народи по света”…, а ролята на народа на Израел спрямо целия свят се състои в това, че той е длъжен да се усъвършенства и да подготви цялото човечество за поемане върху себе си на важната работа върху любов към ближния, което се явява средство, стълба, водеща към постигане на целта на творението – сливане с Твореца.<–>

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed