От нашия свят, към виртуалният и Висшият свят

Въпрос : В последно време Вие говорите за преход от традиционното разпространение на вестници, както в Сочи и на други места, към разпространение чрез Интернет. Означава ли това, че ще намалим тиража на вестници, списания, ТВ- програми и т.н. ?

Отговор : На първо време нищо няма да променяме, продължаваме да изпълняваме всички програми по нашето разпространение  (издаване на книги, вестници, филми и др.), но постепенно с най-голям приоритет ще се ползва разпространението в Интернет.

Ето защо моето мнение е такова :

Необходимото за съществуването ни. Неживото, растителното и животинското нива на Природата са програми така, че да консумират само толкова, колкото е необходимо за съществуването им. През останалото време почиват.

Допълнителни потребности (излишък). За разлика от животните, в човекът освен стремеж за задоволяване на естествените (животинските) потребности на тялото (храна, секс, семейство), възниква желание за потребление на свръхнеобходимото за съществуването, което се предизвиква от обществото (богатство, власт, слава, знание). Поради това, човекът се принуждава да работи за свръхнеобходимото, за да задоволи тези излишни потребности. Даже по принцип тези нужди не са и негови, а са му натрапени от обществото. За тяхното удовлетворяване той отдава по-голямата част от живота си, а освен това попътно натоварва с излишна работа и много други хора.

Излишеството – причина за самоунищожението. Природата е създадена така, че нейната хармония се нарушава, ако човек взима от нея повече, отколкото му е необходимо за съществуването му като вид. Затова ние ставаме свидетели на изчерпването на природните запаси и всеобща криза.

Общество на насъщното потребление. Решението на въпроса е в установяване отношения на взаимопомощ между хората – в любовта, когато няма да бъдат натрапвани излишни желания и работа, а само необходимото за съществуване. Свободното време и усилия ще бъдат пренасочени към духовното развитие на хората, към връзката с Твореца като Висше Възнаграждение. Това се реализира под формата на по-силни връзки между хората (нашите души), докато се стигне до обединението на всички хора в една единна система, с цялостни вътрешни взаимовръзки – единствената душа на Адам.

Създаване на нови отношения. Реализирането на новите отношения между хората (отдаване, доверие, любов към ближния), ще се осъществи главно чрез виртуалната WWW-мрежа, която ще включва в себе си всички хора като свои потребители. Самата интернет- мрежа, в своето многообразие ще позволява на всеки потребител да удовлетворява всичките си потребности (обучение, общуване, работа, почивка, отчасти даже и физиологичните …… и т.н.). Дори и необходимата работа ще се извършва основно чрез интернет. Само една малка част от хората, заети в производството на необходимите за съществуването на човечеството стоки и услуги, ще продължи да работи извън WWW- мрежата.

Промяната в човека. Ако ние успеем да пренесем във виртуалната среда всички занятия (уроци), преподаване, работата по разпространението, реализацията на самата програма за сливане с Твореца (събирането на приятелите, общуването, конгресите) и да приемем в нашата среда цялото човечество, ние ще можем да реанимираме един екологически здрав свят и да превъзпитаме човека.

Реализацията. Доколкото всички връзки в интернет се основават на човешкото желание за общуване, на нас ни е необходимо във възможно най-голяма степен да се подготвим за всякакви контакти, с всички потребители. Развитието на Кабала във WWW-мрежата  за нас е абсолютен приоритет. Благодарение на това, ние ще можем да доведем човека до усещането не на нашия и не на виртуалния, а на истинския, Висш свят и Твореца.

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed