Entries in the '' Category

Благотворителност, на кого помага тя?

Въпрос: В последно време, забелязвам в медиите, че често се споменават различни благотворителни дейности, с цел да помогнат на смъртно болни или деца с вродени недостатъци. Много сайтове са посветени на хора, страдащи от рядко срещани болести. Забелязвам, че обществото се интересува от това. В същото време, в Африка стотици умират от глад, СПИН и това, като че ли никого не касае.

Възможно ли е да накараме хората да разберат, че благотворителните действия само спират всеобщото развитие на света и пораждат илюзията, че действаме не само за „себе си“ (а за другите)?

Отговор: Ние бихме могли да обясним само положителните неща, които Кабала дава на света и прибавя към живота на хората. Не можем да критикуваме, каквато и да е дейност на хората, по-специално благотворителната, защото с това само ще привлечем тяхната омраза и ще увеличим неразбирането им. Хората ще разберат сами, че никаква помощ няма да донесе благословия, а временното успокоение след време поражда по-голям проблем.

Ние можем да повдигнем цялото мироздание!

Въпрос: Разпространявайки Кабала, Вие сте се издигнали духовно, и с това сте повдигнали на по-високо ниво и РАБАШ. Затова, още приживе РАБАШ е направил всичко възможно и след него Вие да продължите да разпространявате Кабала – в това е бил смисълът на неговия живот. Преди смъртта си, той ви е завещал да не се отказвате от разпространението на Кабала. Играе ли някаква роля РАБАШ, от своя задгробен живот, помага ли Ви при разпространението днес?

Отговор: Всички души са абсолютно взаимосвързани. Дори в нашия свят, вече откриваме, че „всички се познават един-друг чрез 6 човека“. Баал Сулам ни обяснява, че всички души в нашия свят преминават през поправяне в продължение на 6000 години, под формата на един парцуф:

–          в началото се поправя светът, общата душа, първите 2000 години, келим хабад, светлината нефеш

–          след това се поправя светът, общата душа, вторите 2000 години, келим хагат, светлината руах

–          след това се поправя светът, общата душа, последните 2000 години (ние се намираме в края им), келим нехи, светлината нешама.

Поправяйки себе си, получаваме най-малката светлина, нефеш, но от нашето поправяне в първите души (на Праотците, великите кабалисти в миналото) се проявяват подправянията с голяма светлина – нешама. Кабалистите от миналото са подготвили за нас всички условия за поправяне, но именно ние поправяме разрушените (лишени от екран намерения „заради отдаване“) и смесени (бина и малхут) келим (желания). Ние, със своите действия играем най-важната роля в процеса на развитие на творението. Ние повдигаме цялото мироздание към Твореца!<–>

От нашия свят, към виртуалният и Висшият свят

Въпрос : В последно време Вие говорите за преход от традиционното разпространение на вестници, както в Сочи и на други места, към разпространение чрез Интернет. Означава ли това, че ще намалим тиража на вестници, списания, ТВ- програми и т.н. ?

Отговор : На първо време нищо няма да променяме, продължаваме да изпълняваме всички програми по нашето разпространение  (издаване на книги, вестници, филми и др.), но постепенно с най-голям приоритет ще се ползва разпространението в Интернет.

Ето защо моето мнение е такова :

Необходимото за съществуването ни. Неживото, растителното и животинското нива на Природата са програми така, че да консумират само толкова, колкото е необходимо за съществуването им. През останалото време почиват. (още…)

Еврейските празници са стъпки от духовното изкачване и все по-голямото единение между душите

Въпрос:  Какво е кабалистичното значение на Еврейските празници, които наближават?

Отговор:  Според програмата на сътворение целият живот представлява процесът на поправяне на създадения егоизъм, за да бъде използван за любов и отдаване на хората и от там – на Твореца. Няма друга цел, смисъл или напълнение в живота. Този процес се състои от обичайни действия на поправяне – дните от седмицата, и специални действия – Шабат и празниците.

Тората разделя празниците (специалните действия на поправяне) на Хагим (Пасха, Шавуот и Суккот) и Моадим. Моадим означава „свещени събирания“; те сa свещени, защото качеството „отдаване“ е наречено святост. При Моадим специалните поправяния сe извършват чрез по-голямо единение (събирания) на душите и по този начин те постигат една специална степен на близост с Твореца. В днешно време обаче, няма Моадим, защото няма Храм и ние не сме постигнали ниво на съединяване на душите в единна душа.

Освен това има празници, които следват календарните дати. Това идва да покаже, че те следват прякото осъществяване на програмата за поправяне. Такива са Шабат, Рош Ходеш (Новият месец), Рош а-Шана (Нова година) и Йом Кипур (Денят на изкуплението на егоизма). Така че, всичко на всичко, има пет празници: Пасха (през април), Шавуот (през юни), Рош а-Шана (през септември), Йом Кипур (октомври) и Суккот (отново през октомври). Всеки празник кореспондира със специфично ниво на издигане по 125-те стъпала на стълбата за поправяне на душите, от егоистичното ниво на нашия свят до абсолютното сходство на душата със свойствата на Твореца – Светът на Безкрайността.

Всички специални дни са състояния на издигане, дължащи се на особената връзка между душите, където те постигат по-силно единение в стремежа душата да се съедини в една, подобно на Твореца, който е само Един. Всички празници са били низходени до нас по времето, когато народът на Израел е бил в духовно постижение и е изпълнявал действия на поправяне съгласно Замисъла на Твореца. В наши дни обаче, вместо за поправяне на егоизма и съединяване на нашите души, тези действия са заменени с ритуални, молитвени събирания.

Разпространение – посредством масите

Въпрос: Има  ли опасност, Бней Барух да се превърне в търговско предприятие? Или в политическо движение, което се опитва да внедри Кабала?

Отговор: При мене – никога! Аз съм уверен, че ние винаги ще получим и съберем (само от учениците си, ние не събираме средства от външни лица лица и организации) толкова средства, колкото минимално са ни необходими за истинска работа – безплатен Интернет с всички материали (в това число  текстовете на всички книги относно Науката Кабала, за безплатно сваляне), издаване на вестници, създаване на всички видове медии (сега вече оборота на нашата организация е стотици хиляди долари на месец – и това са само „наши“ средства!). Ние винаги ще бъдем далеч от политиката, защото знаем, че в нашия свят управляващи няма, а всички са управляеми. Ние никога няма да стигнем до масите чрез правителството, а само открито, от нас към масите, защото именно това е действителното „распространение на Машиаха“ – виж статията на Баал Сулам „Рогът на Машиаха“ и „Предговор към книгата „Светещия лик“. Кабала е длъжна да стигне до всекиго лично, до неговата „точка в сърцето“. Уверен съм, че ще дойде време, и хората ще заработват само необходимото за тяхното съществуване, а останалите средства ще предоставят за  изправянето на човешкия род!  

Защо кабалистите не се занимават с политика?

Въпрос: Все повече и повече хора се пробуждат и осъзнават злото в себе си. Защо кабалистите не излизат на политическата арена? Нима създаването на политическа партия не е също така начин за разпространяване на знанията от Кабала? Или това може да навреди на разпространяването на мъдростта на Кабала? Дори това, което чуват да не им харесва, хората ще придобият някаква връзка с кабалистичните знания. Няма ли по този начин светлината да ги насочи в правилната посока?

 Отговор: Нашата цел е образоването на човека, предаването на знания за истинското устройство на света, неговите цели, ролята на човека в света. Когато хората разберат, че за по-добро бъдеще трябва да променят начина си на живот, цялата система на обществото, вътрешните и външите държавни отношения, тогава нашите обяснения на законите в обществото и света, ще предизвикват у тях желание да променят своя свят и те естествено ще осъзнаят необходимостта от кабалисти в управлението на света. Но това ще стане в съответствие с кабалистичното им образование, осъзнаването на злото и поправянето. А дотогава ние трябва да разпространяваме Кабала отдолу нагоре, защото опитите да се влезе в политиката, за да се „завоюва“ Министерството на образованието и да се обучават хората на Кабала, ще бъдат посрещнати с неразбиране и отхвърляне.

Йерусалим, който е в сърцето

Пътешествие към тайните на световната душа с учения-кабалист Михаел Лайтман

Хората смятат Йерусалим за духовната столица на света. Той наистина е свято място за всички религии, световен център на светостта. Тук присъства някаква особена сила и всеки човек я усеща по своему.

Каква е тази сила, която внезапно възниква в човека и му въздейства  като го привлича към Йерусалим? И обратно – има и такива, които тя отблъсква.

Човек започва да усеща духовния корен на този град. Той съществува вътре в нас, редом с нас, в него има духовен , вечен живот. В него е силата на любовта.

Ние виждаме камъни, улици, но не чувстваме самия град. Истинският Йерусалим може да се усети само с поправено сърце. (още…)

От плодовете на мъдростта

В това писмо на Баал Сулам е казано, че Творецът постоянно води човека до сближаването със себе си. Сближаването с Твореца се състои от два етапа. Първият етап – когато човекът натрупва желания. Това е така нареченият период на натрупване на страсти, когато той се стреми към любимия, а любимият през цялото време сякаш се отдалечава от него.

 Както е казано: ,,Доме доди ле цви“ – ,,Прилича моят възлюбен на елен“, който бяга, но обръща назад глава като по този начин привлича, зове към преследване след себе си. Така и Творецът – възбужда в човека желанието към себе си и в същото време се скрива, сякаш се заиграва, флиртува с човека дотогава, докато в човека не се появи необходимото желание, напрежение. Играта, наричана флирт, не е просто игра – в нашия свят тя произлиза от висшите корени. Възниква такава необходимост от сливане, от съчетаване с Твореца, че без това човекът не може.

Тук съществува проблемът, който се състои в това, че когато човекът се устремява към Твореца и полага много усилия, на него му се струва, че Творецът сякаш е длъжен да  му отговори положително. Тоест, аз полагам много усилия и Творецът се приближава към мен, положил съм още повече усилия – усещам себе си още по-близко до Твореца. (още…)

Как да не се превърнем в заложници на банките

Острата криза в световните финансови пазари порази дори най-видните икономисти. Обявата за банкрут на инвестиционният гигант „Lehman Brothers“ и заплахата за разоряването на най-голямата застрахователна компания „AIG“ предизвикаха сриване на световния фондови пазар. И сега неволно се питаме: а как тази криза ще се отрази на нас?

Интересно е, че въпреки на силното влияние на парите върху живота ни, малко се замисляме наистина какво е тяхното влияние върху поведението ни. Изследването на американските психолози Бурроугс и Риндфлейш от 2002 г. показа, че хората с висок индекс на ориентация към материалните ценности са по-нещастни. (още…)

Кабала – корен на всички науки

Обръщение

От личният блог на Рав Михаел Лайтман.

В последно време, аз забелязах, че хората все повече осъзнават движението на цивилизацията към саморазрушение. Но едновременно се разкрива невъзможността за предотвратяване на този процес. Общата криза във всички области на човешката дейност не оставя надежда за добро бъдеще.

Кабала говори, че това състояние на човечеството е най-прекрасното, защото от него се ражда нова цивилизация, която ще бъде основана вече според съвършено друго мислене и възприемане на реалността.

Прехода на човечеството от сегашното състояние в ново е възможен чрез:

  • Унищожаване на старото и раждане на новото, което е болезнено и дълго

или

  • Осъзнаване на необходимостта от такъв преход и чрез неговото осъществяване от нас самите.

Кабала говори за вторият вариант. Но неговото осъществяване е възможно само чрез осъзнаване и приемане от по-голямата част на жителите на планетата.

Как смятате вие, възможно ли е това?


Квантовата физика се среща с Кабала

На 10.09.2008 се проведе най-големият научен експеримент в историята на човечеството. Беше пуснат най-мощният в света ускорител на елементарни частици, известен още като Големия адронен колайдер.

Експериментът – т.нар. „first beam“ – се излъчваше по интернет чрез сайта на Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН, CERN.ch), базирана край Женева.

Имаше и гръмки изказвания против провеждането на подобен експеримент. Скептиците се опасяват, че съществува опасност опитите да породят т.нар. „черни дупки“ и да доведат до свършека на света.

Ускорителят е най-големият научен експеримент не само заради мащабите на инсталацията. Той е монтиран под Женева в гигантски тунел на дълбочина 100 м, с формата на пръстен, дължина 27 км и диаметър 3 м. По проекта, започнат преди 20 години, работят 2100 физици, сред които 450 студенти, а ангажираните университети и лаборатории по света са над 167 – в 37 държави.

В същото време, кабалистите твърдят че знаят до какви изводи ще стигнат учените които провеждат експеримента. Според кабалисти, постепенно, учените ще стигнат до извода, че нищо не съществува извън нас и че всичко се определя от качествата на наблюдателя. Само чрез промяна отвътре, може да се стигне до ново ниво на познание. Тези експерименти ще докажат безсилието да се проникне научно в тайните на вселената поради неизбежната субективност на наблюдаващия.

По този повод, ви представяме филма за срещата на Рав Михаел Лайтман с водещите учени физици по квантова физика в Сан Франциско. Време е на много голям интерес и големи очаквания да се открият непознати досега неща. Учените се надяват да открият божествената частица която обединява всичко помежду си, но не само учените тръпнат от любопитство какво ще се случи.

Удивително е, доколко съвременната наука, в частност квантовата физика, стига до същите открития и заключения, които са известни на древните мъдреци от преди хиляди години.

Този филм е за срещата на водещите учени по квантова физика, създателите на филма „What the bleep do we know?“, със съвременния последовател на древната мъдрост на кабала, проф. д-р Михаел Лайтман.

Войната "Гог и Магог"

Борбата между силите на вътрешната и външната част, се нарича „война на Гог и Магог“. Тя се води в народа на Израел и резултатите и́ формират лицето на целия свят. Ако ние победим в тази битка, то ще избегнем осъществяването на най-ужасните описания на глобалното и разрушителното и́ въздействие.

Всъщност, става въпрос за вътрешна война, протичаща в недрата на представителите на народа на Израел. Това не е материална война, в която се използват самолети, ракети и бомби – подобни катаклизми се разразяват в материалния свят вече като следствие на наслагващия се вътрешен дисбаланс. „Войната на Гог и Магог“- това е сражение между вътрешното и външното, сражение развихрящо се в нашите желания, в нашите сърца и разум. Ние избираме на коя страна да бъдем, какво да предпочетем: вътрешната или външната част на света, към кое ще се приобщим в своето желание в сърцето и в разума, на какво ще посветим своите интереси, с какво ще изпълним чувствата и мислите. Ето какво представлява войната на „Гог и Магог“. Целта на тази книга е да осведоми всички представители на Израел, че тяхната вътрешна част, определя външните събития, произхождащи по целия свят. (още…)

Картината на бъдещето

Една китайска пословица предупреждава: «Ако не сменим посоката, то много скоро ще приключим нашия път там, накъдето се движим». Отнесено към съвременното човечество, това ще бъде катастрофа. Ако ние не променим посоката, то ще се окажем на пътя към свят, който ще се характеризира с : увеличаващ се демографски натиск и бедност; нарастваща запалаха от социални и икономически конфликти; стихийни и организирани войни; ускоряващи се изменения в климата; дефицит на храна, вода и енергия; задълбочаващо се промишлено, градско и селско-стопанско замърсяване на околната среда; продължаващо разрушаване на озоновия слой; съкръщаване на биологичното разнообразие; а също и намаляване на атмосферния кислород. Заедно с това съществува риск от мега-катастрофи, предизвикани от ядрени аварии и изтичането на ядрени отпадъци, разрушителни наводнения и торнадо като резултат от промяната на климата, повсеместни проблеми със здравето, както заради природните катастрофи, така и вследствие на човешките фактори, като например натрупването на токсини в почвата, въздуха и водата. (още…)

Зъбни колелца 2