Entries in the '' Категория

Създаване на нова цивилизация

 

Моменти от третото събрание на Световният Съвет на Мъдреците в Токио

За групата кабалисти Бней Барух

За свободата на избора

 

Свобода. Тази сладка дума „свобода“, е била причина за въстания. Свободата е разрушавала дворци, довеждала е до безумие, развързвала е ръцете на вчерашните роби и те, опиянени от свободата, не са били в състояние да действат иначе,
не са били способни да спрат. Те се опитвали да се освободят от гнета, да захвърлят веригите, те се стремели към свободата. Каква свобода са търсели? Какво е това свобода и, въобще, способни ли сме да я постигнем? (още…)

Мелодии на Висшите Светове – Част 1

 

Рав Михаел Лайтман разкрива тайния смисъл на кабалистичната музика

Кабалистът, който започва да усеща Висшия свят, влиза в друго измерение и вижда нещо, което не съществува в нашия свят. Той вижда силите, които го привеждат в действие,  души, неоковани в тела, бъдещето, миналото и настоящето – всичко се разкрива пред него. Изпълва се с вечно, съвършено усещане и чувства, че включва в себе си цялото мироздание.

Това дълбоко преживяване е невъзможно да се изрази с думи. В своите книги, кабалистите ни дават само съвети как да достигнем разкриването на тази реалност, на тези впечатления и усещания. На кабалиста му е трудно да ни предаде  какво представлява този скрит за нас свят, с какво той се сблъсква там. Пред него се разкрива цялото мироздание. Как да предаде това? От всички средства, които можем да използваме за създаване и предаване на хората на някаква обща картина, на впечатленията, на възхищението на човека, пред който се разкрива Висшият свят, сред всички тези средства се откроява едно – звуците на музиката. Затова, кабалистите освен статии и много дълбоки текстове, пишат музика, създават песни, мелодии.  Това е още едно средство, чрез което може да се изрази усещането на кабалиста – по-кратко, направо от сърце в сърце, чрез звуци, без думи. Така че тези звуци да влязат в сърцето на другия човек, да го променят, да го настроят за усещането на Висшия Свят. (още…)

За книгата "Зоар"

от филма „История на кабала“

 

Навярно няма друга книга, около която да съществува такава тайнственост, спорове, загадки, колкото са се натрупали за тези дълги години около книгата „Зоар“. Историята на нейното написване, изчезването и, появяването и отново в наши дни, прилича на голям детективски роман. „Зоар“ е книга съдържаща предсказания за откриването, която могат да разшифроват само кабалистите. Тя е написана в средата на втори век, в Ерац Израел, в малката пещера Идра Раба, закътана в горите на Цфат, в подножието на планината Мирон. В нея пише за всичко – за мира и за войната, за човека и властта, за съзиданието и разрушението, за управлението на вселената и за бъдещето на човечеството. Пророчествата на Нострадамус, всички открития на Галилей, на Нютон, на Айнщайн,  всичко е  вече записано в тази книга.

Може ли неевреин да учи Кабала?

От личният блог на Рав Михаел Лайтман

Въпрос: Аз съм евреин. Мога ли да уча Кабала със гои – хора, които не са евреи по рождение? Книгата Зоар казва, че всеки, който научи гоя (неевреина) на дори една дума от Тора е отговорен за нещастието в света и че всеки гой, който желае да учи трябва първо да се обърне към Юдаизма. Какво трябва да направя?

Отговор на Рав Лайтман: „Евреин“ идва от думата „отвъд“, да премина, така че евреин е този, който е преминал Маxсом (бариерата между този свят и духовният свят). Към Израел се причислява личност, която има намерението „Яшар-Ел“, направо към Твореца. Юдей идва от думата „ихуд“, означаваща „единение“ (с Твореца). Всички тези понятия са всъщност качествата любов, отдаване или алтруизъм. (още…)

Пределите на насладата

В нашият живот са възможни само две трагедии. Едната – когато не получаваш това, което искаш, другата – когато го получаваш. Втората е по-лоша, това е наистина трагедия.“ Оскар Уайлд

Изучавайки различните видове наслаждения: за знания, власт, почести, богатство, а също така и за храна, секс и други – ние ще видим, че във всички случаи максималното удовлетворение се изпитва при първият кратък контакт между желанието и неговото напълване. В момента, в който  напълването се е осъществило, удоволствието започва да угасва. Наслаждението в удовлетвореното желание може да продължава няколко минути, часа или дни, но в края на краищата изчезва. Дори когато човек дълги години се е стремил да постигне нещо, например престижна длъжност или престижна научна степен, в момента, в който целта е постигната, изпитваното блаженство от нея започва да му се изплъзва. Следователно, удовлетворявайки желанието, наслаждението го анулира.

Още повече, че влизайки в желанието и след това напускайки го, насладата формира у нас нов стремеж, двукратно превишаващ предходния. Това, което вчера ни е доставяло удовлетворение, днес ни се струва съвършено недостатъчно. Ние искаме много повече! Получава се така, че удовлетворението на нашите желания всъщност ги усилва и ни заставя да полагаме повече усилия, за да запълним образуващата се пустота. (още…)

Предсказанията на книгата "Зоар"

Преди влизането в последното изгнание, през втори век от нашата ера, раби Шимон Бар Йохай (РАШБИ) с група от свои ученици е написал „Книгата Зоар“. Това е обширен труд на арамейски език за методиката на изправяне на егоизма, където чрез намеци се подразбират всички състояния, които преживява човек по пътя на достигането на равновесие с природата.

Трябва да отбележим, че макар „Книгата Зоар“ да е била написана преди изгнанието, тя още тогава е предсказвала, какво ще се разкрие след неговото завършване, за да сложи край на духовното разединение: „Доколкото на синовете на Израел им предстои да вкусят от дървото на живота, което се явява „Книгата Зоар“ – то с нейна помощ те ще изходят от изгнанието в милосърдието“. В книгата също така се говори, че към края на шест хилядния срок, тя ще разкрие на цялото човечество, извлеченото от поправянето на егоизма: „В преддверието на дните на Машиаха /Месията/, дори децата по света ще откриват тайните на мъдростта, узнавайки от тях сроковете и разчетите до избавлението. Именно в това време, тази книгa ще се разтвори за всеки“. (още…)

Конгрес по кабала в Одеса

«Одеса 2008»

Международната Академия по Кабала (МАК) кани всички желаещи от Европа на регионален конгрес, който ще се състои в Одеса (Украйна) от 11 до 14 септември 2008 г.

Тема на конгреса: «Обединение чрез разпространение»

Цел на срещата: създаване на общо виртуално пространство на световната група, обсъждане на съвместни проекти, разработка на нови форми на обучение. (още…)