За най-необходимото

 

Някои я наричат осмото чудо на света. Тя съпровожда човечеството в течение на хиляди години и безотказно обслужва неговите най-разнообразни желания. Тя обучава, съветва, убеждава, развлича. На нея са подвластни хора от всички възрасти, докато тя самата е неподвластна на времето.

 

Историята на раждането и ни пренася в Древния Египет. Отначало тя е изглеждала като няколко листа от папирус, на който са се записвали дългове и са се съставяли счетоводни сметки. Доста по-късно, те са били заменени от свитъци  пергамент, а след това от пергаментови листове, зашити заедно. Дълготрайността на този материал и относителното му поевтиняване, са позволили да се разшири сферата на използването и . Сега вече, в нея се внасяли исторически събития и се описвали подвизите на героите.

 

С изобретяването на хартията, тя станала достъпна за средните слоеве на населението и оттогава, се превърнала в универсално хранилище за научна и културна информация.

 

Както вече се досетихте става въпрос за книгата.

 

С началото на епохата на компютрите, интернет и видео системите, много „солидни” специалисти предричали край на ерата на книгите и културата на четенето. И действително, конкурентите от научно-техническата революция отначало избягвали „остарелия” носител на информация. Но след това, книжният пазар, съвзел се от шока, отново започнал да укрепва позициите си.

 

Какво толкова особено има в преплетения куп хартия с печатни букви?

Оказало се, че книгата дава на човек възможност за вътрешен диалог с автора на произведението, което е невъзможно по време на гледане или слушане. Читателят дори не усеща, че книгата става за него одушевен предмет.

 

По тази причина, даже неосъзнато, в човечеството се образувало особено отношение към книгите. Към тях често се отнасяли като към живи хора: прогонвали ги, изгаряли ги, забранявали ги или обратно, възхваляли ги,  и ги разпространявали.

 

От деветдесетте години на миналия век, на книжния пазар започна да се развива една  не съвсем ясна тенденция. За кратко време от лавиците на книжарниците почти изчезнаха класическите произведения, отстъпвайки място на мистиката, езотериката и прочее „духовна” литература.

 

Кабалистите дават много просто обяснение на този факт : причината за избликналия интерес към подобна литература се явява всеобщото пробуждане на целия свят към духовно възвисяване. Търсенето поражда предлагане, но в даденият случай безотказния закон на икономиката не е сработил. Пазарът се напълнил с книги, джобовете на издателите с печалби, а нещастните купувачи така си и останали, със своите неудовлетворени духовни желания. И това не е толкова удивително, понеже „духовността”, предложена от авторите на тези книги, няма нищо общо с нуждите на пробуждащите се души.

 

След кратко развлечение за читателите с илюзии и фантазии, вълните от езотерична литература слезли от лавиците, разкривайки зад себе си малки острови от книги, неизвестни по-рано на широката публика. Сред тях се оказали такива , които не са се появявали по-рано в масова продажба, обединени под едно название – кабала.

 

Те привличали и отблъсквали едновременно. Опитвали се да говорят с нас на родния ни език, но смисълът на обръщението им бил съвършено непонятен. Но след кратко време, нещо се изменило. Може би езикът на тези книги станал по-лесен, а може би ние самите сме се изменили, кой знае…

 

Оказало се, че зад неразбираемите по-рано текстове се крие удивително описание за смисълът на човешкия живот, за пътя на развитието му, за прекрасното бъдеще отрано приготвено за цялото човечество.

 

В какво се състои главната разлика между науката кабала една страна и философията, и религията от друга?

Кабала – това е средство за подобряване на целия ни живот, средство за подем на човечеството на духовно ниво, на нивото на Висшата Сила. В науката кабала ти си силно свързан с реалността и няма къде да избягаш. Ти просто преминаваш от едно състояние в друго, в точна, абсолютна форма.

 

Първоначалната задача се състои в това, да си изясним, какво именно зависи от нас за духовния ни напредък. Когато става ясна същността на възложената ни работа, става ясна и твърдо зададената област за свободата на действията ни.

 

Анализирайки я бързо, човек се избавя от всякакви обърквания и неясни неща, подобно на болният, който в края на краищата е намерил лекарство за болестта си. Сега всичко е наред, всичко е известно: по едно хапче три пъти на ден в течение на една седмица – и аз съм здрав.

 

Вземете за себе си тази книга, която е написана от последователите на истинските кабалисти.

 

Успех в духовния ви напредък!

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация: