Насилието

Колко бързо свикнахме с всичко това ! Бомбичка откъсва пръстите на охранител на баскетболен мач, един възрастен човек е жестоко пребит и ограбен в собствения си дом, мъж убива жена си само защото тя е „отказала да му даде пари за дънки“… Неудържимо насилие – то е следствие от неудовлетворен егоизъм. Нека по-скоро проумеем това, за да пристъпим към коригиране на  тези ситуации.

ВЗРИВЪТ

Трагично, но факт: битовите убийства станаха нещо като норма. За не по-малко „нормални“ се приемат убийствата на романтична и криминална основа. На някои от жертвите им провървява повече и ден след ден в болниците се стичат недоубити: старци, жени, деца… Скоро в България няма да остане и семейство незасегнато от тези „житейски дреболии“.

Насилието не е нещо ново, но мащабите му станаха безпрецедентни. Фитилът на тази бомба днес е по-къс от когато и да било. Всички ограничителни линии са изтрити и нищо не ни дели от един свят, в който няма нито защита, нито пощада. Хората твърде лесно се сриват и изливат своя гняв или отчаяние върху околните. Това в най-пълна степен важи за младежта, стремително освобождаваща се от сдържащите фактори и изцяло откъсваща се от условностите.

Равнодушието и насилието наводняват улиците, изливат се от екраните, просмукват се в съзнанието и постепенно разединяват обществото. Науката кабала казва, че това не е временно явление. И ако Вие смятате, че да се бие тревога е още рано, ние Ви предлагаме да се запознаете с данните от нейните изследвания.

ГЛАДЪТ

Неслучайно бебето започва да плаче, когато дрънкулките над люлката спрат да се клатушкат. Неслучайно думата „още“ е една от първите, които влизат в детския речник. Човек по природа желае наслаждение, той е създаден, за да се наслаждава. В книгата “ Зоар“ е казано : “ Целта на творението е да се насладят създанията на Твореца, защото за Добрия е присъщо да твори добро“. А най-великият кабалист на нашето време Баал Сулам добавя : „Тази единствена мисъл обхваща цялото мироздание в неразривна цялостност“. ( „Учението Десетте Сфирот“ ).

За да стане възможно наслаждението за човека, в неговата природа е заложен специален механизъм, създаващ в човешките желания, с нищо незапълнена празнота. Именно този нестихващ глад ни заставя да се развиваме в търсене на нови и нови наслаждения. Оставайки неудовлетворени от постигнатото, ние пак и отново се устремяваме напред, в опитите си да се сдобием с щастие на момента.

Тази гонитба е набирала скорост от хилядолетия, но сега количеството трябва да прерастне в качество. Кабалистите еднозначно посочват необходимостта от качествен скок именно сега, когато егоизмът е достигнал своя последен стадий на развитие. Хората вече не намират с какво да се изпълнят, необходимо им е нещо ново, неизпитано, желанията им сега са устремени нагоре, а не настрани.

Младото поколение, носещо се на гребена на тази вълна, губи интерес към парите, славата, властта и други наслаждения. Неговото внимание постепенно се настройва на по-висока степен. Само че по време на преходния период, тази височина е още недостижима и по тази причина отчаянието нараства.

Отсъствието на истинска цел не отминава току-така и води до епидемия от депресии в целия свят. Опустошението внезапно застига хората и предизвиква у тях чувството, че просто няма какво повече да губят. Така се рушат рамките, които в миналото са ни обуздавали. Отчайващият се човек не може да се бори с надигащата се в него горчивина и намира „изход“ в насилието, понякога дори неразбирайки, какво се случва с него.

Какъв изход от това положение ни предлага кабала ?

ПРАВИЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕГОИЗМА

Преди всичко не бива да разглеждаме проявите на насилие като отделни факти. Става дума за глобен проблем на обществото и негова причина е тази огромна пустота , която се е разпростряла в поколението ни. Хипотезата за странични, второстепенни явления не издържа на критика.

Необходимо е да проявим честност и да се ориентираме правилно в съвременната система на възпитание: подходяща ли е тя въобще за днешните условия? Дава ли отговор на неразрешените въпроси?

Засега потискаме подрастващото поколение с различни средства, които остават все по-малко и игнорираме корена на проблема. В резултат се шири отчаяние, а заедно с него и избухване на гнева. Дошло е време да преразгледаме изискванията към социалните институти, включително съдебната система и законодателната власт и да ги приведем в съответствие с актуалната ситуация.

Обществото като цяло и неговите лидери в частност са длъжни да разберат, с какво се сблъскват. На дневен ред е всестранна обществена дискусия, съпроводена от задълбочен анализ, който трябва да се проведе както в средствата за масова информация, така и в училищата. Благодарение на това, в края на краищата ще се създаде обща база, връзка между поколенията.

Може и трябва да се използва взривяващият се егоизъм като трамплин за по-добро бъдеще. Но за това е необходима грамотна стратегия, съвместна работа над програмата и нейното съвместно осъществяване.

Най-великите кабалисти са писали, че именно  нашето поколение има шанса да разкрие методиката за правилно използване на егоизма и да преодолее насилието по естествен път. Налага ни се да разрешим въпроса за смисъла на живота, който днес задават и малките деца. Осмелявайки се да му отговорим накрая , ние ще създадем друго общество, любящо и щастливо, общество, в което хората са обединени помежду си по собствено желание , а не по безизходица.

„Когато човечеството достигне целта, повдигайки се на най-високата степен на любовта към ближния – пише Баал Сулам в статията си „Мирът“ -, всички хора ще се съединят в едно цяло и сърцата им ще бият като едно сърце. Едва тогава пред човечеството ще се разкрие дългоочакваното щастие, в цялата си пълнота.“

Моят син не е навършил още и две-годишна възраст. В неговия речников фонд влизат само най-необходимите думички. Той използва  думата „още“ по-често от другите. Дори и при най-добро разположение на духа той се обръща към мен и казва :

– Още

– Още какво ? – питам аз.

– Всичко – отговаря ми той с мила усмивка.

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: