Вашият изход Мойсей, или карта на освобождаването

Вместо предисловие

Доскоро беше прието да се възхищаваме на пионерите – на изкачилите се на Еверест, на покорилите Северния и Южния полюс, на летелите в Космоса, на стъпилите на Луната. Тези, които са вървели по стъпките им, са били съпътствани от средствата за масова информация. Героични постъпки – „серийно производство“-  стават рутина.

В наше време цялата повърхност на Земята вече е изследвана и описана, загадките са разгадани, а чудесата са станали предмет на строга експериментална проверка –  доказала, че те не съществуват. Малко са хората, които днес възнамеряват да повторят подвизите на Амундсен, Гагарин и Армстронг, а и въобще има ли смисъл те да се повтарят?

Скука, приятели! А представете си, че съществува едно ненадминато постижение, което всеки един от нас може да реализира в течение на отредения му кратък живот. Това постижение е чудото на откриването на един нов свят, безкраен по възможности за развитие, за постигане на съвършенство и за проникване в нови, непознати до сега състояния.

Много хора вече живеят в тази действителност, и всеки от тях е извършил в живота си невидима за останалите революция.

Как може да се намери ключът към тази тайна врата към другото измерение? Той е скрит в старата като света история за един древен народ, който е излязъл от робство в свобода – историята за излизането, избавлението  на израелския народ от Египет.

Авторите на тази история са кабалисти – хора, преминали извън границите на видимата действителност в ново усещане, което те са нарекли „духовно“. В книгите си, в особена иносказателна форма, те описват как се „пробива прозорец“ в стената на тривиалното.

Ако с помощта на кабала свалим покривалата на алегориите и намеците, скрити в историческия библейски разказ, пред нас ще се открие една удивителна, несравнима с нищо картина.

Откривайки способността да видим външната действителност като съществуваща вътре в нас, ще открием свят, където няма пространство, време и движение, а само две характеристики на реалността: тъмнина и светлина, получаване и отдаване. В този нов свят няма рамки и ограничения, налагани от тялото; вместо тях човек изпитва чувство за вечност и съвършенство, безкраен подем, вдъхновение и възторг от откриването на новото в себе си и в света.

Звучи примамливо, нали? Тогава нека опитаме! Уверени сме, че нашите постоянни читатели са достатъчно подготвени за пътешествие в тази нова действителност. За тях ние предлагаме Инструкция за пътешествие в духовното състояние. Тя е основана на оставената ни от кабалистите карта, Пасхалното предание (Агада).

И стенели синовете на Израел от работа

Почти всички, които се замислят за бъдещето на обществото, вече признават разрушаването на ценностните системи, безперспективността на съществуващия модел на прогрес, кризата в почти всички области на живота. Общото състояние на безизходица – това е началото на осъзнаването на необходимостта да се излезе от задънената улица. Именно това състояние на масите от хора, кабалистите са описали със думите: „И стенели синовете на Израел“.

Съвет към пътешественика в новата реалност: не бягай от усещането за  пустота, а се старай да разбереш в какво се състои причината му.

Десетте удара

Въпроса е в това, че всяко желание, създадено в нас от Твореца, включва две части: част, която е способна да ни съпровожда в духовното ни пътешествие (първите девет сфирот); и груба, егоистична част, която трябва да остане  извън борда (десетата част – малхут). За да се раздели желанието на две части е необходим мощен удар. Десетте удара, които получава егоизмът, позволяват да се откажем от егоистичното използване на желанията, като поставим над тях важността на постигане на духовното.

Съвет към пътешественика в новата реалност: не чакай ударите, а сам развивай в себе си желание към духовното.

Мойсей

В кабала Мойсей се нарича особена сила, която извлича (от иврит думата „лимшот“ – извличам, изтръгвам) човек от материалния свят в духовния свят. Тя се проявява под формата на острия, пронизващ ни въпрос: „В какво се състои смисълът на моя живот?“. Обикновено този въпрос изниква в цялата си острота в дни на страшни изпитания, войни, лични и обществени страдания. (виж „Десетте удара“).

Съвет към пътешественика в новата реалност: вслушвай се в гласа на Мойсей, обичай в себе си този въпрос, не го гони.

За да не се изгубим поотделно

Думата „Израел“ (на иврит – „исраел“) означава „направо към Твореца“.

Израел (желаещите да се издигат към Твореца) не са могли да получат Тора (методиката за духовен подем) дотогава, докато не се сплотили в един единен народ, наброяващ 600 000 мъже („възрастни“ желания към духовното).

Съвет към пътешественика в новата реалност: Само намирайки се в обществото на близки на теб по дух хора, обединявайки се с тях в стремежа към Твореца, ти можеш да развиеш в себе си противоестественото, противоприродното желание – да станеш отдаващ, да излезеш извън властта на егоизма.

Разсичането на Червено море

Нашето обикновено, материално и тясно възприятие кабалистите обозначават с думата „Мицраим“ (Египет на иврит) от съчетанието на двете думи „миц ра“ (квинтесенция на злото). Изхода от тясното, фокусираното върху себе си възприемане на света, в широкия и светъл свят на отдаването, те нарекли „изход от Египет“, или „разсичането на Червено море“.

Тогава човек придобива пет духовни органа на усещане, работещи по нов, алтруистичен принцип. Вместо усещане на света „в себе си“ (по низходящ ред: Аз – около мен – далече от мен) на усещане света „от себе си“ (по низходящ ред: окръжаващия свят – непосредствено обкръжение – Аз).

Съвет към пътешественика в новата реалност: търси начини да възвеличиш в очите си значимостта, важността на прехода от егоизма към алтруизма; като почувстваш, че не можеш да се отървеш от мислите за себе си, търси начин да се погрижиш за „некариеристични“  интереси.

И излязъл народът на Израел от изгнание

От кабалистите е предсказано, че краят на изгнанието (изходът от егоизма, постигането на алтруистични свойства) се предшества от дълбоко отчаяние, така както предутринният мрак предхожда изгрева.

Съвет към пътешественика в новата реалност: човекът, напредващ в духовното, трябва да се готви към нелесни вътрешни състояния, но именно усилието по време на такива изпитания води към зората – идването на нова светлина, напълваща душата.

Ограничения в употреба на инструкцията

Както е известно, във всяка инструкция има ограничения по използването и. Драги читателю, да се премине в новото измерение е възможно само чрез изучаването на кабалистичните книги.

Кабалистичната книга е подобна на източника на оживяваща сила, енергия, поддържаща и подхранваща една вътрешна точка в нас – желанието да се издигнем над егоизма, да влезем в света на отдаването и любовта. Само чрез занимания по правилна методика този, който желае да се извиси духовно, получава чрез кабалистичните книги помощ и енергия, достатъчна за прехода през Червено море (виж по-горе).

Послеслов

Днес светът е загазил „до гуша“ в простащина и цинизъм, уморен е от „бягане в кръг“ подир илюзорни достижения. Да ни помогне да разперим крила, да повярваме в себе си, да възродим способността си да мечтаем, може една малка точка – изплъзващият се детски въпрос: „За какво живея?“.

Това е покана от Мойсей, неговият Изход.

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: