На четири езика

Раби Шимон Бар Йохай е казал: «Горко му на този, който смята, че Библията – това е просто повествование и обикновен разказ… Ако Библията би описвала нашия свят, то даже всред неговите управляващи биха се намерили по-възвишени примери… Не, всички думи от Библията описват Висшата реалност и Висшите тайни».
Книгата «Зоар» с коментар «Сулам», глава «Беаалотеха», пункт 58

ЛЮБОВ НА ЧЕТИРИ ЕЗИКА

Отдавна исках да си купя книга за кабала. Въобще не бях много вещ в тази област, но на нашия ъгъл има малка книжарница, и аз си помислих, че там навярно ще ме посъветват за нещо заслужаващо внимание.
Влизайки вътре, аз усетих аромата на стари книги. Възрастен беловлас продавач с рогови очила ме погледна очакващо. Наричаха го Манделбойм. Чувайки за кабала, той с широк жест показа своя магазин:
– Млади човече, всичко, което виждате тук, това са книги за кабала.
Аз погледнах безбройните издания на Гмара, Тора (Библия – стар завет), Мидраш и останах в пълно недоумение.
– Разполагате ли с няколко минути? – попита той.
За мое щастие, аз се съгласих да остана и да го изслушам.

ЧЕТИРИ КОДОВИ ЕЗИКА

– И така, –каза Манделбойм, – всички тези книги са били написани от кабалисти, притежаващи духовно постижение. Те директно са усещали единствената сила на абсолютното отдаване, която пронизва цялата реалност. Нейната цел е да ни обедини в любовта и да ни издигне до своето ниво. Кабалистите са искали да ни разкажат за степените на духовния път, а това е можело да бъде направено само с познати ни думи – думи от нашия свят.
По това време ние с Манделбойм вече стояхме до щанда.
– Кабалистите пишат по четири начина, четири различни «кодови езика», и всички те говорят за едно – за духовния свят.
Смисълът на тези думи истински ме заинтригува. Такова нещо аз не бях слушал още. «А да не затворим ли входната врата, за да не попречи никой на беседата ни?»

ЕЗИКЪТ ТАНАХА

– Първият език – това е езикът на Библията (Тора), Пророците и Писанията, – тук Манделбойм хитро се усмихна и замълча.
– Но как така! – възкликнах аз. – Но ТАНАХ разказва за сътворението на света и историята на народа на Израел! Каква е връзката с кабала?
Моят събеседник лукаво присви очи.
– Да вземем за пример, първите думи в Библията: «В началото Бог създаде небесата и земята». Слушайте внимателно: Творецът създал реалност, състояща се от две сили – сила на отдаването и сила на получаването. Ето, какво е това «небе» и «земя». Кабалистите обясняват, че творението трябва да достигне максималната степен на развитие – нивото на Твореца. Но за това е необходимо да се научим да използваме тези две сили съвместно.
– Не разбирам, – оплаках се аз.
– Ако в нас беше заложена само силата на отдаването, «небеса», то ние, като ангелите, цял живот щяхме да помагаме на другите без право на избор. А ако в нас съществуваше само силата на получаването «земя», то ние бихме се стремили само да получаваме удоволствия, подобно на животните. Обаче в духовния свят, човек се формира от особено съчетание на силите: той е длъжен да повдигне «земята» на висотата на «небесата».
Хвърляйки ми остър поглед, Манделбойм добави:
– И така, знайте: всички кабалисти са писали, че Библията разказва само за това.

ЕЗИКЪТ НА АЛАХА́ТА (Алаха – от иврит „Вървене”, няма нищо общо с ислямския Алах)

– Дайте да погледнем, как е нужно да се изграждат тези сили.
Манделбойм сне от лавицата тежката книга Гмара и прочете с напевната интонация на еврейския меламед – учител:
«Двама държат талит (от иврит: специален плат с който се покриват по време на молитва). Единият казва: целият е мой. И другият казва: целият е мой … Единият казва: целият е мой. А другият казва: половината му е моя… Единият взема три четвърти, а другият – една».
Математиката на произтичащото ми беше ясна, а ето и смисъла…
– На езика на Алахата, – поясни Манделбойм, – може подробно и точно да се описват етапите на духовния път. Да се върнем към двете основополагащи сили на мирозданието. «Талитът» се нарича творение. В началото на духовния път тези две сили – на отдаване и получаване – «държат» човека, властват над него. Ту му се иска да се обедини с ближния си, ту да се възползва от ближния си в своя полза. Но според духовния си напредък, човек взема властта над тези сили в свои ръце и се учи правилно да ги съчетава във всяко състояние.
– Но нима може да се властва над собствените желания? – удивих се аз.

ЕЗИКЪТ НА АГАДА
(Агада – от иврит: легенда, басня)

Манделбойм извади някъде отдолу книга със заглавие «Мидраш Раба» и издуха от нея прахта.
«И се бутаха синовете в нейната утроба». Когато Ривка стоеше около учебната сграда, Яаков мърдаше, опитвайки се да излезе … А когато тя минаваше край храма на идолопоклонниците, Есав мърдаше, опитвайки се да излезе».
– Метафоричен език, нали? – усмихна се Манделбойм. – Кабалистите го нарекоха език на легендите. Той се използвал за описание на такива духовни състояния, които трудно се предават на друг език. «Яаков» – това е положителната сила, помагаща на творението да се издигне на нивото на Твореца. А «Есав» – това е силата, която сякаш пречи на творението по пътя към целта.
– Е добре, две сили – това е ясно…
– Добри момко, – вежливо ме прекъсна Манделбойм, – Мидраш обяснява, как да управляваме тези сили. Всичко зависи от «учебната сграда», т.е. от обкръжението, което ще си изберете. Чувате ли? Обкръжението! Именно то ще определи човека, който ще станете утре. Или ще заобичате ближния, народа, страната – или ще решите, че целият свят ви е длъжен.

ЕЗИКЪТ НА КАБАЛА

– Разбирате ли, кабалистите не са искали да ни навяват мисли за материалния свят. Те се надявали, че ние ще поискаме, действително ще поискаме да разберем и видим зад техните думи истинското духовно състояние, за което става дума.
Манделбойм замълча за кратко и каза:
– Да… Нужно е само силно желание… Нищо повече. Почакайте! Ще ви донеса нещо. Той бързо се върна и сложи пред мен книгата «Зоар» с коментара «Сулам» на рав Йегуда Ашлаг.
– Това е езика на кабала, най подходящ за нашето поколение. Човек, който се учи на този език, разбира, че в Библията се говори за Висшия свят, за абсолютната любов всред душите. Той не бърка Библията с моралните наставления или с историческите летописи. Но най-главното – четейки тези книги, чувстваш, че те говорят именно с тебе и именно за тези две сили, които ти помагат по пътя.
Очите на Манделбойм победоносно блестяха зад стъклата на очилата:
– Езика на науката кабала включва в себе си останалите езици. Само той ще помогне на съвременното поколение да издигне «земята» до «небесата».
Аз си тръгвам, а Манделбойм, както винаги, стои на входа и гледа лицата на преминаващите. Какъв интересен човек: без да усетя, аз получих от него първия урок по кабала.

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация: