Дойде времето

Дойде времето Кабалистите твърдят че кабала е наука, и освен това – те настояват на това. Техните опоненти не се съгласяват с това твърдение и търсят доказателства, основани на експерименти с предварително предсказуеми резултати. В тази статия ние се опитваме да преодолеем съмненията на опонентите.

За начало ще се върнем в недалечното минало и по-точно в 1991 година. Тогава се случиха много знаменателни събития, но ние ще се спрем само на това, което се случи на 26 декември. На този ден, СССР официално прекрати съществуването си.  За причините на това съдбоносно събитие впоследствие беше написана тонове литература. Но както гласи пословицата: „След дъжд – качулка“.

В този смисъл интересни са изследванията на Баал Сулам, проведени от него още през 20-40 години на двадесетия век, когато видни учени и мислители от цял свят възприемаха с надежда и въодушевление всичко което се случваше в СССР.

„Режима на принуда, характерен за съветските страни, не трябва да се видоизменя. Когато пожелаят да го заменят с истински колективен строй, работниците ще загубят стимул, няма да могат да се трудят и ще разрушат този режим.“

Тази фраза точно предсказва и сумира резултата от горбачовската „перестройка“. Но кабалиста – той не е предсказател, той е учен и изследовател, понеже всички негови изводи са основани на точното познание на законите на мирозданието, и затова днес виждаме пълното потвърждение на всички негови трудове. Ето как той определя главната причина, която е трябвало до доведе до разрушаването на Комунистическото общество.

„И няма какво да се надяваме, че този кошмарен режим някога ще се промени, както обещават оптимистите, защото нито боевете, нито възпитанието, нито обществено мнение няма да могат да изменят природата на човека“

Въз основа на познанието на човешката природа, Баал Сулам обяснява появата на тази прослойка в комунистическата държава, която беше наречена „номенклатура“.

„И затова няма друго средство, освен да се увеличи стимула на чиновника, в степен достатъчна за една толкова трудна работа каквато е работата на палача. С други думи, да им се даде няколко пъти по-висока заплата от заплатата на простия работник. И затова не се учудвайте, че в Русия на чиновника му плащат 10-15 пъти повече отколкото на простия работник. Та нали тяхното старание е 10-15 пъти по-голямо отколкото старанието на обикновения работник. Ако на тях не им се даде достатъчна заплата, те ще бъдан принудени да пренебрегнат своя надзор и държавата ще се разпадне.“

За комунистическите методи за задържане на власт Баал Сулам е знаел много преди тяхното прилагане на практика.

В такава страна, където комунистите ще управляват антикомунистите, началниците са длъжни да се погрижат за това, че гражданите да не открият прилаганата към тях несправедливост и угнетяване. Доколкото всички работни места ще бъдат под контрола на началството, то ще застави печатарите да не печатат, а ораторите да не изказват никакви критики по отношение на техните действия. Напротив, те ще бъдат задължавани да лъжат и прикриват началството, изобразявайки рай на земята. Тяхната беда никога няма да види бял свят. А ако на началството по някаква причина не му се понравят малцинствата, то ще може да ги изтрие от лицето на земята без срам и без опасение от външно разгласяване.“

Точността на описанието на това което се случи впоследствие в комунистическите страни, поразява. А що се отнася до следващите цитати – трудно е за вярване, че автора никога не е живял в страна с комунистически режим.

„Ако спекулантите и търговците станат разпределители на благата, то потребителите ще се превърнат в получатели на милостиня и подаяния от разпределителите, които ще постъпват с тях по собствен произвол, или според степента на страха им пред управляващите“.

За борбата на комунистите от страните на Варшавския договор за мир в целия свят Баал Сулам се е изказал също така съвсем точно:

„Комунизмът не е в сила да обезпечи мир по света. Дори и всички народи да приемат този комунистически режим, въпреки това няма да се появи никаква причина, задължаваща народите с богати средства за производство, суровини и атрибути на цивилизацията, да разделят по равно с бедните народи суровините си и средствата си за производство“.

Още веднъж искам да напомня, че кабалиста не е предсказател. Той е учен, който може да предвиди всички варианти на развитие на обществото като следствие на познаването на законите на природата. Затова той понякога казва „ако“. С това той показва, че от една страна имаме възможност за избор, а от друга – вероятност за „отрицателен сценарий“.

„Ако на хората все още не им е ясно всеобщото разрушение, което са способни да причинят на света, то ще дочакат Третата или Четвъртата световни войни. И тогава бомбите ще направят нужното…“

За никого не е тайна, че всички проблеми на човечеството се крият в неговата егоистична природа. Опитите да се промени ситуацията продължават откакто съществува човешката цивилизация. С това се занимават религиите, с това се занимава и науката. Резултатите от тези опити са известни и не се нуждаят от коментар, но експериментите в тази насока продължават и сега. Изобретени са алтруистични таблетки на основата на хормона окситоцин. Извършват се изследвания за откриване на гена на алтруизма и опит да се изобрети детектор за борба със закоравелите егоисти. Не престават опитите да се намери в мозъка участък, отговорен за егоистичното поведение на човека.
Всъщност ние се блъскаме в открита врата. Кабалистите отдавна са разработили методика, способна да балансира природата на човека с цялата останала природа.
Не самата методика преправя човека, а силата, която е създала цялото мироздание, и при активното участие на самия човек, го довежда до друго, по-съвършено ниво.

Баал Сулам завършва своята статия „Последното поколение“ така:

„Идеята за колективизъм трябва да поспи и да съзрее в човешкия разум за не по-кратко време от три пълни поколения на покой и общо съгласие. А след това ще има още много промени и опити по света, преди тя да достигне до финала – и няма по-лек път за съзряване на тази идея, от пътя на кабала“.

Баал Сулам – (пълно име Йехуда Лейб Алеви Ашлаг, 4 октомври 1886, Варшава, Полша- 6 октомври 1954 , Тел-Авив, Израел). Първи в историята е обяснил в проста, достъпна за разбиране форма вътрешния смисъл на книгите по кабала. Разкрил е методика по изучаване на кабала и редица учебници за всички желаещи.

Номенклатура – (лат. nomenclaturа – изброяване, лист с имена). Изброяване на най-важните длъжности в страните с комунистически режим (в т.ч. в България), кандидатури, които предварително се разглеждали, препоръчвали и се утвърждавали от Комунистическата партия на съответното ниво, а също съвкупност от лицата които са заемали такива длъжности.

Варшавски Договор (Договор за дружба, сътрудничество и взаимопомощ) от 14 май 1955 – документ, оформящ създаването на военен съюз на европейските комунистически страни, с ръководната роля на СССР – Организация на Варшавския договор (ОВД). Сключването на договора е ответна мярка на създаването на НАТО. Договорът е подписан от Албания, България, Унгария, ГДР, Полша, Румъния, СССР и Чехословакия на Варшавското съвещание на европейските страни по обезпечаване на мира и безопасността в Европа.

Коментарите са затворени.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: