Най-рационалният

НАЙ-РАЦИОНАЛНИЯПроизхода на човека от маймуната – това е едно от тези научни открития, за които ние узнаваме още в детството си. Много нагледно този процес можем да проследим на картинката, която изобразява превръщането на малката невзрачна маймуна в строен, гордо крачещ напред човек. Факта, че между човека и маймуната има роднински свръзки става толкова естествен, че всякакви други предположения, например, произхода от крава, предизвиква само смях. Но всичко това вече остана в миналото.
Днес съмнението за истинността на теорията на Дарвин, отдавна витае във въздуха, в началото проникна в пресата, а след това прерасна в тема, която се обсъжда на най-високи нива. Като пример ще приведем няколко фрагмента от откритото писмо, адресирано до президента на Украйна В.А. Юшченко: „… науката, която по времето на Дарвин е съдържала в себе си постулата на натурализма, т.е. изискването да се обясняват всички неща без да се прибягва до идеята за Висшия разум, се оказа все по-безсилна за да обясни възникването на живия и неживия светове…“ И по-нататък : „Инструмента наречен „наука“ се оказва безсилен да обясни произхода на битието, въпреки че този инструмент е много подходящ, когато трябва да се разпознава структурата и устройството на битието“.
Как мислите, от кой е подписано това писмо. От религиозни деятели? „От група обезпокоени родители?“ Работници и селяни? Колкото и да е странно под това писмо са се подписали няколко десетки доктори и кандидати на всякакви науки.
Изглеждаше, че още малко и теорията на еволюцията на Дарвин ще бъде опровергана. Но това не се случи. Не много отдавна в средствата за масова информация се появи следното съобщение:
„Националната академия на науките на САЩ се застъпи за теорията на Дарвин. В разпространения доклад, който е бил подготвен заедно с Института по медицина се посочва, че има необходимост да бъде преподавано в американските училища точно теорията за еволюцията…“
Би ли могъл да си представи Чарлз Дарвин, че решението му да се качи на борда на експедиционния кораб на кралския флот „Бигъл“ ще доведе до подобно развитие на събитията? Едва ли?
Но все пак, кой е прав?
Научният подход позволява на всеки да изложи рационални доводи. Но както показва живота, не всичко, което се предполага като причина, на практика е. Братя Стругацки даже дадоха на това явление забележително име: „Пикник на пътя“, по едноименния роман е сниман филма на знаменития режисьор Тарковски – „Сталкер“. В това произведение един от героите предполага, че „Зона“ не е подарък за човечеството от космически пришълци, а само боклук, който е останал от междупланетен пикник.
Науката, както сполучливо е посочено в писмото до украинския президент, е добър инструмент за разглеждане или изучаване на структурата на природата. Но за правилното разбиране на собствените си открития на науката пречи едно обстоятелство – неразбирането на общата цел на природата. Затова наблюдаваното явление винаги се интерпретира на нивото на потребителя или изразено с научен език, наблюдателя.
Ето, как този ефект се описва в споменатия по-горе роман: „Ние открихме много чудеса. В някои от случаите ние даже се научихме да използваме тези чудеса за собствени нужди. Ние даже успяхме да привикнем към тях. Маймуната натиска червения бутон – и получава банан, натиска белия – получава праскова, но как да получи банани и праскови без бутони, тя не знае. И какво отношение имат бутоните с бананите и прасковите тя не разбира“.
Все повече се ширят асортиментите на моделите, обясняващи произхода на човека, но те са подобно на еволюционния и също не обясняват целта на мирозданието и пътя за постигането и.
Съществува още един, за сега малко известен на широката публика подход – кабалистичния. В синтезиран вид той изглежда така.
В началото е замисъла на Твореца да доведе създаденото от Него творение до съвършенство. Движението към тази цел, съгласно с кабалистичния модел на света е запрограмирано и се реализира с помощта на информационни единици – решимо (мн.ч. решимот). По същество цялата тази картина на света, която се разкрива пред нас е резултат от разкриване на решимот. Всеки от нас усеща себе си като биологично тяло, което се намира в материалния свят. Нашите органи за усещане са устроени така, че рисуват в мозъка ни точно тази картина. По време на живота си ние придобиваме определен опит, докато не настъпи времето да преминем на друга, качествено нова степен на развитие. Тогава усещането за живот (възприемането на действителността) изчезва и ние умираме.
При това всичко, което е било придобито на предишните степени, преминава на нова по-висока във вид на вродени свойства. Това е и причината децата да се различават толкова много от своите родители. Раждайки се с други възприятия на действителността, те с лекота се справят с най-новите постижения на техниката, докато хората от по-старото поколение се ориентират в тях по-трудно.
Решимот – това е механизмът, който „стартира“ развитието на природата на всичките и нива: неживо, животинско, растително и човешко. Когато решимот се реализира моментално се появява следващите, след това – следващите и т.н. Този процес продължава до тогава докато не се реализират всички решимот.
В този процес не може да има грешки, колебания, случайност, както и да ни се струва, че не ни достига информация. Цялото протичащо пред нас развитие е причинно-следствено и принудително. Всичко вече е било програмирано, както при спиралата на ДНК.
В този процес на човека е отредена особена роля и поради това на него, като единствен елемент в цялата система на мирозданието е предоставена свобода на волята. Той не може да промени програмата за развитие на системата, но той има възможността да повлияе на скоростта на разкриване на решимот и с това сам да ускори този път и да го направи осъзнат и контролируем с помощта на изпробваната през хилядолетията методика.
Не зная, как ви изглежда на Вас драги читатели, но на мен този подход ми се струва най-логичен и рационален.

Коментарите са затворени.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: