Къде живеят НЛО

НЛОТемата за неединфицираните летящи обекти ме е вълнувала от детството ми. Под влиянието на Станислав Лем и братята Стругацки аз и моят приятел, същият фантазьор като мен,  бяхме обзети от една съвършено безразсъдна идея. Ние решихме да влезем в контакт с НЛО. Много ни се искаше да разберем от къде пристигат те. За тази цел нощем ние започнахме да се събираме на едно голямо пустеещо място. Бяхме избрали възможно най-доброто  място в рамките на града за наблюдение на звезното небе. Един път ни провървя. Някъде не много далече от нас ние забелязахме няколко мигащи светлини обединени в триъгълник да плуват по звездното небе към нас. За винаги се вряза в паметта ми горчивия дъх на разочарованието, когато непознатия летателен обект пред очите ни придоби очертанията на обикновен самолет.

Нито тогава, нито след това ми бе съдено да се сбъднат моите надежди – аз така и не успях да си изясня къде живеят НЛО.

Междувременно живота ми течеше съвсем обикновенно, докато точно след двадесет и пет години след описаните по-горе събития  аз постъпих на академичен курс по изучаване на кабала. Изненадващо беше, че по време на изучаването на раздела  „Възприемане на реалността“, аз получих отговора на своя стар и вече съвсем забравен въпрос – за НЛО. Ще приведа това обяснение почти без изменение:

„Нашето възприемане на действителността е изкривено от едно – единствено заблуждение, но решаващо заблуждение. Ние сме убедени, че съществува един огромен свят и ние се намираме вътре в  него. Но на практика това не е така: не ние се намираме вътре в света, а обратното, света се намира вътре в нас.

За да може да се убедим в това, нека си спомним по какъв начин се реализира нашето възприятие.

Както е известно цялата информация, която ние получаваме, постъпва в нас посредством петте ни сетива: зрение, слух, обоняние, вкус и осезание. Но ние всъщност постигаме не самата информация, а това как нашите органи реагират на нея. Дали виждам или изпробвам – това не е важно, и в двата случая е постижение, усещане, че тази външна информация се осъществява вътре в мен. А по-нататък се случва нещо невероятно. В момента, когато в мен се натрупа информация за моите реакции на външните дразнители, става инверсия и аз започвам да си представям нещо, което се намира извън мен.

Не забелязваме ефекта на изкривените възприятия и това абсолютно не ни пречи. Ние не се интересуваме по какъв начин усещаме. Нас ни вълнуват самите усещания! Ние се намираме в състояние на постоянно преследване на  усещания, които ни носят наслада и бягаме от тези, които ни носят страдания.

Нямаме време да се спрем, да осъзнаем и почувстваме, че всичко което се случва с нас на практика става вътре в нас! Това действително е много трудно да си представим. Но целия този огромен свят, който ни обкръжава, включително родители и деца, колеги и съседи, заводи и магазини, страните и континентите и даже целия космос с черните дупки и белите джуджета, всъщност се намират вътре в нас.

Интересното е, че днес до такива изводи стигат и естествените науки. Учените винаги са твърдели, че възприемането на света не зависи от личността на изследователя. Но в последствие се изяснява, че това не е така. Оказва се, че резулта от експеримента, провеждан от изследователя зависи от вътрешното състояние на самия изследовател. И тогава картината на света се променя. От този момент започва да се създава връзка между естествените науки и науката кабала.

Днес кабалистите и представителите на другите науки заедно обсъждат проблемите на правилното възприемане на реалността. Благодарение на това човечеството започва да разбира истинското устройство на света. Това е истински прелом в мирогледа . Кой би могъл да помисли до неодавна, че цялата система от закони на този свят, всички наблюдавани от нас връзки и съответствия зависят само от нас самите.

Тази картина на света, която днес ни се представя пред очите, не ни внушава оптимизъм: проблемите в екологията, наркоманията, депресията, кризата на личността и обществото като цяло. Обаче това, което се случва не е поради това, че така е устроен света. Просто ние така го възприемаме.

Извън нас не съществува никаква обективна релност. На нас ни е необходимо да знаем само едно: по какъв начин ние можем да променим своите вътрешни свойства, за да променим света. Именно в това се и състои и целта на науката кабала.»

PS. Що се отнася до НЛО, то те, както и цялата наша вселена, живеят вътре в нас самите.

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Следваща публикация: