За Бней Барух

За Бней БарухБней Барух е организация с идеални цели занимаваща се с разпространяването на мъдростта на Кабала, за да подпомогне издигането на човечеството към духовното. Нейния основоположник и президент, кабалистът Рав Михаел Лайтман, е бил последовател и личен ученик на самия Раби Барух Ашлаг, син на Раби Йеуда Ашлаг (автор на Сулам (Стълбата), съдържаща коментари върху Книга Зоар).

Бней Барух предоставя на хора от всякакви религии и култури точните пособия, от които те се нуждаят, за да поемат по пътя на вълнуващо пътуване за самоопознаване и духовно израстване. Учебните методи основно акцентират върху вътрешните процеси, през които хората преминават, и то на много индивидуално ниво.

През последните години, огромен интерес будят фундаментални въпроси относно живота като феномен. Обществото е загубило способността си да възприема действителността такава каквато е, и на нейно място се появиха други повърхностни и объркващи консепции. Бней Барух достига до всички, които търсят осъзнаване достигащо отвъд пределите на обикновеното, за тези които искат да разберат смисъла на собственото си съществуване.

Бней Барух се уповава на подходи за изучаване на живота ни тук и сега, прилагайки методики, които са едновременно практически приложими и надеждни. Изучавайки методите на Ашлаг, базирани на автентични източници, ние бихме могли да преодолеем несгодите на всекидневния живот и да се пренесем отвъд пределите на съществуващите рамки и ограничения.

Като допълнение към Кабала Днес, Бней Барух предлага и други източници за обучение. Сред тях са Кабала ТВ (http://www.kab.tv/), учебния он-лайн център (http://www.arionline.info/), и http://www.kabbalah.info/, най-големия, лесно достъпен Кабала сайт в Интернет.

Бней Барух приветства хора от всички възрасти и принадлежност да станат част от този процес.

За Кабала Днес

През 1940, кабалиста Раби Йеуда Ашлаг (Баал Сулам) публикува първият и последен брой на кабалистичния вестник Ха Ума (Нацията). Целта му е била да представи древната мъдрост на Кабала на съвременен и достъпен език. Вестникът е бил спрян от печат от Британските власти, след като получили невярна информация, че изданието цели разпространението на комунизма. Днес, целите на изданието Нацията звучат валидни повече от всякога.

Кабала Днес продължава в духа на Нацията. Това е кабалистичен вестник, който разпространява древната мъдрост на Кабала на съвременен език и има за цел да достигне до хора от всички сфери на живота. Съдържанието му е изпълнено с разнообразие от материали, засягащи различни тематики и представени чрез различни стилове и подходи, докато в същото време гарантира автентичността на публикуваните материали като откъси от Книга Зоар, Дървото на Живота и трудовете на Раби Йеуда Ашлаг.

Читателите могат свободно да четат статите публикувани в настоящето издание в произволен ред, от корица до корица или просто отделни статии, които привличат вниманието им или просто да размишляват върху различните въпроси и отговори възникващи в процеса на четене. Предварителното запознаване с материята не е задължително.

Надяваме се, че четенето на Кабала Днес ще ви хареса толкова колкото на нас ни достави удоволствие изготвянето му.

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация: