Entries in the '' Category

Решимо – духовният ген

Решимо

В решимо е записан целия път на човека до раждането му и после, всички кръговрати на живота му, записана е всяка негова крачка, всяка негова мисъл, които го водят до това състояние, в което се е намирал някога, което е било и е изчезнало.

Днес всички знаят, какво е това „ген“. Родителите говорят на децата си : „Нервен си като баща си, но си умен като майка си, делови си като дядо си, домакин си като баба си“. Тоест всички разбират, че в поведението на детето по-голяма, едва ли не главна роля играят гените, които то получава по наследство. Те му помагат да се адаптира или не в нашия свят.

Но нека днес да поговорим за други гени – духовните. В кабала духовния ген е наречен „решимо“(мн.ч. – решимот), т.е. запис, спомен за минало, изчезнало състояние.

Той е бил в състояние на пълно сливане с Твореца, бил е безкрайно напълнен с наслаждение. Тогава цялото човечество е представлявало Една Душа. Но след това тази Единна Душа е била разбита на много частички, искри. Като място са за тяхното съществуване възниква нашия свят. Днес ние живеем в свят, в който наслаждението е крайно и ограничено. (още…)