Решимо – духовният ген

Решимо

В решимо е записан целия път на човека до раждането му и после, всички кръговрати на живота му, записана е всяка негова крачка, всяка негова мисъл, които го водят до това състояние, в което се е намирал някога, което е било и е изчезнало.

Днес всички знаят, какво е това „ген“. Родителите говорят на децата си : „Нервен си като баща си, но си умен като майка си, делови си като дядо си, домакин си като баба си“. Тоест всички разбират, че в поведението на детето по-голяма, едва ли не главна роля играят гените, които то получава по наследство. Те му помагат да се адаптира или не в нашия свят.

Но нека днес да поговорим за други гени – духовните. В кабала духовния ген е наречен „решимо“(мн.ч. – решимот), т.е. запис, спомен за минало, изчезнало състояние.

Той е бил в състояние на пълно сливане с Твореца, бил е безкрайно напълнен с наслаждение. Тогава цялото човечество е представлявало Една Душа. Но след това тази Единна Душа е била разбита на много частички, искри. Като място са за тяхното съществуване възниква нашия свят. Днес ние живеем в свят, в който наслаждението е крайно и ограничено.

Нашия свят е безкрайно отдалечен от Твореца и само благодарение на записа, решимо ние можем да съществуваме в условията на нашия материален свят.

Решимот са завити, като спирала и те постоянно и неотвратимо се развиват, разкривайки все нови и нови желания. Ние усещаме тези желания, като свои собствени и веднага желаем да ги реализираме т.е. да се изпълним с наслаждение. Схемата е известна и много проста: има желание, а това означава, че има за какво да се живее и ние бързаме да го напълним. Напълвайки го и наслаждавайки се, вече спешно се нуждаем от следващо желание, което се генерира с помощта на решимо.

И така бягаме от едно към друго решимо.

*****************************************************************

Смяната на решимот ни дават усещането за движение, време и живот. Когато решимот се сменят бавно едно с друго ние започваме да изпитваме депресивни състояния, а ако нови решимот не се проявят изобщо, то човека умира.

***************************************************************************

Получава се, че ние сме лишени от свободна воля и целият ни живот е само отговор на изискванията на решимот?

На нивото на нашето земно ниво това е точно така. И това се повтаря докато в един от кръгооборотите на живота ни, спиралата на решимот не ни разкрие качествено ново желание – желание, което самите ние не познаваме, нещо такова, което го няма в нашия свят и се намира извън възможностите на нашите пет сетива. Изведнъж нещо започва да ни тегли на някъде, но къде?!.. Ето така в нас се разкрива желание за духовното или с други думи в нас започва да се проявява малка точка, която се нарича точка в сърцето. Тази точка е свързана пряко с Твореца. Тя Го усеща и е в постоянен диалог с Него и цялата задача на човека се свежда само до това, да започне развитието на тази точка, т.е. да започне да я изпълва и да я увеличава с мислите си насочени към духовното.

От този момент ние преставаме да съществуваме само в обема на нашия свят, т.е. в нашите земни желания. Ние, като че ли се превръщаме в първата духовна степен и започваме своето истинско завръщане в Дома, към това велико и безкрайно наслаждение, било някога в нас и записа, за което е останал в нашата духовна памет.

Тогава в нас възниква и истинската свобода на волята. Ние вече не чакаме решимот да ни привлечат към себе си, ние не тичаме след тях лишени от воля и разум, а самостоятелно ги призоваваме в себе си. Това става възможно, защото контактувайки вече с духовното ние, като че ли се издигаме над решимот.

Как да направим така, че да ускорим движението на решимот? Има само един начин: трябва да започнем да четем книги, които са написани от кабалисти – тези вече постигнали духовните светове. Те са описали нашите бъдещи духовни състояния, защото те вече са изминали целия този път сами.

************************************************************************************************

Четейки техните книги, ние като че ли издигаме себе си към тези съвършени състояния и с това предизвикваме върху себе си въздействието на бъдещите ни степени. Това въздействие възбужда в нас решимо, което веднага разкрива нашата нова духовна степен. Ето по този начин четейки книгите и възбуждайки в себе си нови и нови духовни желания, ние се движим от решимо към решимо, от степен на степен, самостоятелно издигайки се нагоре към Твореца.

************************************************************************************************

Но четенето на този материал не е самоцел. Важен е особения ефект, който съпътства изучаването на кабалистичните текстове. Текстовете се състоят от букви-решимот, написани от кабалисти, съдържащи в себе си точна информация за това поправено състояние, до което трябва да достигне човек, те притежават особена поправяща сила, която се нарича „ор макиф“ (обкръжаваща светлина). Впрочем, по-добре е да дадем думата на самите кабалисти:

„Изучавайки кабала, човека произнася имената на световете и съсъдите, които се отнасят към неговата душа. В отговор те веднага започват да светят с особена светлина, но отдалече, отвън без да влизат вътре в душата, защото тя още не е поправена. Това светене постепенно предизвиква усещане за привлекателност, красотата на духовното и по този начин го приближава до съвършенството.“

Баал Сулам,

«Предисловие към Талмуд за Десетте Сфирот», п. 155

 

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: