Ние сме болни

Ние сме болни Инфекциозните болести се разпространяват по земното кълбо все по-бързо и все по-трудно става тяхното лечение. От началото на седемдесетте години започнаха да се появяват с безпрецедентна бързина нови болести… Днес има повече от четиридесет болести, които не са били известни преди двадесет и пет години.

Световната Здравна Организация

Историческите факти свидетелстват, че човечеството боледува от както съществува и воюва с болестите толкова време, колкото боледува.
Въобще ние сме свикнали да воюваме: кога един с друг, кога с глада, кога със стихиите, но войната с болестите заема особено място. За цялата история на човечеството всички войни и стихийни бедствия не са взели толкова жертви, колкото болестите и епидемиите, които многократно са заплашвали да унищожат напълно човечеството.
Човечеството няма възможности и сили и да се съпротивлява на природните катаклизми, но с болестите нещата стоят по друг начин – с тях е било възможно да се воюва и понякога да ги побеждава. Поради това съвсем естествено се появяват лечители, а след това и лекари, които застават между нас и болестите.
В началото методиката за възстановяване на здравето е била проста и близка до природата, но с появата на медицината и превръщането и в наука, човечеството обявява истинска война на болестите и с това интервенцията в организма става тотална.
В средата на 20 век медицината е в подем и обещава да ни избави от много болести, а откриването на антибиотиците прави тази мечта толкова реална, че нейното превъплъщение в дела се е очаквало да стане за няколко години.
Еуфорията продължила за кратко. Времето много бързо довело до съмнения, а след това и до разочарования – оказва се, че вирусите имат защитни механизми, които създават на учените неприятни изненади. Така например под въздействието на антибиотиците вирусите на грипа започват да мутират и става по-малко уязвими и по-смъртоносни. Борбата с мутантите довежда до появата на нови по-агресивни наследници. Видовете на новите вируси нямали край и се оказва, че проблема няма решение.
И като пълна подигравка с усилията на медиците се открива, че като резултат в следствие от мутацията на вирусите те се „научават“ за много кратко време да се адаптират към новите лекарства. Получава се така, че антибиотика внесен в организма на болния се превръща от отрова за вирусите в храна за новото поколение вируси.
Претърпявайки поражение на фронта на инфекциозните болести, ние откриваме, че не по-добре стоят нещата и с раковите, сърдечносъдовите и други „болести на века“. Тази статистика ни говори само едно – ние сме обречени да боледуваме.
И така защо боледуваме?
Свойството на човека да боледува и причинителите на болестите са създадени от природата и се защитават от нея чрез едни и същи закони. Поради това всеки наш опит да унищожим причинителите на болестите или да подобрим свойствата си с цел да подобрим наследствеността си се натъква на все по-нарастваща съпротива от страна на силите на природата и това ни води до поредния неуспех.
Природата има особени сметки с човека. Природата воюва с нас постоянно, използвайки, като оръжие не само болестите, но и екологията и икономиката; тя ни сблъсква в непрестанни войни един спрямо друг.
Защо е толкова враждебно отношението на природата към нас, може би с нещо ние не и съответстваме?
Цялата природа е създадена и съществува по закона на отдаването. Това означава, че всеки елемент, всяко творение в природата взима само толкова, колкото му е необходимо за съществуването си и в същото време храни със себе си другите части от природата. Това е подобно, както при единния организъм, където всеки орган и всяка клетка си взаимодействат, разменяйки си хранителни вещества и информация в точно съответствие със законите, по които този организъм е създаден и съществува.
Човека за разлика от останалите части на природата е надарен със самостоятелна сила, която му позволява да вижда себе си „главен“ в царството на породата – това е силата на нашия егоизъм. Нашия егоизъм ни дава усещането, че всичко е създадено и съществува само за удовлетворяване на нашите ежеминутни и ненаситни желания.
Ние се занимаваме с преследване на наслаждения и изведнъж откриваме усилващата се съпротива на природата и виждаме, че всичките ни усилия да победим болестите, да предотвратим войната, да направим живота си по-комфортен и спокоен са обречени на неудачи.
Кабалистите обясняват, че всичките ни войни срещу природата никога няма да ни донесат очакваните плодове само поради една причина: ние не разбираме, че силите на природата, не се противопоставят на нашите действия спрямо нея, а на нашите мисли и желания един спрямо друг. Та нали само на нивото на човешките взаимоотношения се проявява максималната сила на нашия егоизъм. Завистта желанията да се властва над себеподобните, ненавистта – тези чувства са източник на мисли, които имат истинска разрушителна сила спрямо природата.
Силите на природата са насочени към поддържане на равновесието на цялата система и използването на всеки елемент в режим на пълно отдаване.
Ние подобно на раковата клетка в тялото на природата, вместо да се опитваме да обединяваме клетките и с това да поддържаме живота на целия организъм, желаем да използваме всичко, което може да ни даде природата, само за свое наслаждение. Ние ограничаваме своите мисли върху своите желания, като при това вместо да отделяме жизнени сокове, отделяме смъртоносна отрова. Като резултат в началото умират съседните клетки и след това и целия организъм.
Значи, изменяйки своите мисли и желания, ние ще изменим и отношението на природата към нас и ще се избавим от опасността на болестите и катаклизмите?
Да. И затова съществува специална методика за поправяне на нашите егоистични желания, разработена от поколения кабалисти. Благодарение на нея всички ние ще издигнем на съвършено друго ниво взаимоотношенията помежду си, а това означава и ново ниво на взаимоотношенията си с природата. Използвайки тази методика ние ще достигнем състояние, което се нарича „любов към ближния“.
Човечеството осъзнато или интуитивно винаги се е стремяло към това състояние, тъй като то предполага хармония с природата и изчезване на причините за конфликти между нас. Този преход не се е състоял до сега поради много причини и една от тях е непознаването на правилна методика.
Днес ние живеем в особено време, когато са се създали условия за подем на човечеството на ново ниво на съществуване и разкриване на методиката на кабала.
Ако ние незабавно започнем нашето поправяне, то ударите, които ни изпраща природата, ще отслабнат и постепенно ще се прекратят. Ние ще станем такива, каквито сме били изначално – най-важната част в общия организъм на природата. Тогава тези сили, които използва природата срещу нас ще се превърнат в сили на поддръжка и защита.

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: