Рав Барух Ашлаг (Рабаш)

РабашПоследното звено от веригата на великите кабалисти от древността, намиращо се буквално на границата между миналото и сегашно поколение става сина на Баал Сулам – рав Барух Ашлаг (съкратено Рабаш).

Рав Барух Ашлаг е роден през 1906 год. Като малък той идва с баща си от Полша в Йерусалим и през целия си живот се учи от него. След смъртта на Баал Сулам, Рабаш продължава неговото дело: издава изцяло коментара „Сулам“ и другите ръкописи на баща си и след това започва да пише статии, в които описва точна методика за вътрешната работа на човека, който се стреми да постигне истинската реалност, което преди него не е правил нито един кабалист. В тези статии той дава подробно описание на всички етапи, на духовния път на човека – от неговото начало до край му. В последствие от тях е съставен сборник от пет тома наречен „Етапи на постижението“ [Shlavеi Ha-Sulam]. Освен това Рабаш ни предава своите уникални записи, в които се обясняват духовните състояния на човека, получени от баща му, които той така и нарича – „Шамати“ [Shamati] (в превод от иврит – «Чуто»).

Рабаш умира през 1991 год.. Неговите книги наред с трудовете на Баал Сулам се явяват най-необходимия материал за науката кабала, изучаването, на които води до разкриването пред човека на истинската картина на обкръжаващата ни действителност и го извежда на качествено друго, високо ниво на осъзнато и разумно съществуване в хармония с природата при пълна реализация на висшето предназначение на човека – постигането на Замисъла на Твореца.

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed