Преобърнат свят

Мир Отварям очи. Какво виждам? Прозорец към света или прожекционен екран? Примигвам. Затворил ли съм клепачи? Или съм натиснал «пауза»?

Сутрин. Протягате се сънено още в постелята. Слънцето вече напича, на улицата чуруликат птици. Но в душата ви сякаш „врещят“ котки. Ставате с „левия крак“, нямате желание деня да започне, не мислите за нищо друго, освен да се върнете в постелята.Вчера всичко е било различно. Вчера денят ви се е отдал. Струвало ви се е, че светът блести и се подобрява пред очите ви. Лягайки да спите вие сте били просто щастливи. А днес…апатия и непроходим мрак.

Какво се е променило? Действителността? Или вие самите?

В кабала няма такова понятие, като «обективна реалност». Ние възприемаме само това, на което съответстваме. В мен има нещо като «приемник» настроен на определена честота – честотата на нашия свят. Ако аз съумея да изменя настройката и да разширя своя диапазон на възприятие в мен ще зазвънят такива звуци, за които дори не си представям.

«Светът» е сбор от усещания и той зависи от това, доколко аз съм подобен на външната среда, на външната сила, на природата. Природата притежава свойството абсолютна любов и отдаване. Но за да видим това ни е нужно да се настроим на нейната вълна, нужно е самите ние да станем любящи  и даващи. Достатъчно е да изменим себе си, своите исконни качества и светът ще се преобрази.

Докато съм напълно противоположен на тази абсолютна любов, моята реалност е само слаб отглас, смътен отблясък на това, което тя би могла да бъде. Кабалистите, които са променили себе си и са се «събудили» в новия свят казват за това откровено: «Бяхме като в сън» (Псалм, 126:1)

Вътре себе си

Да си представим човека като черна кутия с пет отверстия за органи на чувствата, през които той възприема реалността. Всяко от тези отверстия препятства външните въздействия и ги подменя с вътрешната си реакция.

Да вземем за пример слуховия апарат, Външното налягане върху тъпанчето се компенсира от идентично по сила вътрешно налягане. В противен случай мембраната на тъпанчето просто би се повредила. Данните за вътрешното налягане се предават в мозъка, а той ги превежда в усещания.

Ние никога не знаем какъв фактор ни въздейства отвън, защото сме затворени в своята «кутия». Всички наши замервания не преминават по-далече от мембраната на тъпанчето и нейните аналози в другите органи на усещане.

Тяхната съвкупна реакция попада в центъра на управление, в мозъка, който я сравнява с информацията от паметта, където вече са се съхранили предишни впечатления и навици. След това информацията се проектира на нещо, което наподобява «киноекран», който се намира в задната част на мозъка и отразява в човека картината на света така, сякаш стояща пред нас.

Всички наши данни за света се образуват по този начин. Джон Уилър известен физик-теоритик работил заедно с Айнщайн и Нилс Бор е казал по този повод: «Колкото и да ни е удобно да твърдим, че «външния» свят съществува независимо от нас, не е възможно повече да продължаваме да отстояваме този възглед».

Въображаемата и истинската реалност

Кабалистите обясняват, че има две нива на възприятие на реалността и двете, зависещи от нашите вътрешни свойства.

На първо място, за човека е характерен егоизма – свойство, което е противоположно на природата. Намирайки се във властта на това свойство, всеки чувства себе си отделен от другите и се опитва да използва останалите в своя изгода. В резултат, картината на нашият свят е пълна с войни, нищета и останалите печални атрибути на човешката история. Но постепенно натрупания опит ни води към извода: егоистичното съществуване е безплодно и няма смисъл да го влачим повече.

На второ, по-високо ниво в основата на човека лежи свойството на абсолютното отдаване, идентично с външното въздействие. Това ще ни позволи да улавяме „честотата“, на която природата говори с нас и безпрепятствено да получим нейните послания. Повдигайки се на тази степен, човек вижда, че всички хора са взаимосвързани в единно цяло и щастието на един е равно на щастието на всички. Между тях няма повече граници и по тази причина няма и ограничения, които се наслагват чрез егоистичните възприятия. Уподобяването с природата дава безкрайно наслаждение.

В наши дни, казва кабала, ние преживяваме преходен период, целта на който е подем в новото състояние, в собственото прекрасно бъдеще. От тук и предишния етап ще ни се стори като илюзия, като предверие  на истинската реалност – реалността на любовта.

Когато човек се освобождава от оковите на собствените си възприятия пред него се откриват съвсем нови хоризонти. Той усеща живота като вечно безбрежно течение. Множеството сили, които въздействат на нашата реалност той започва да възприема като една сила. Събития, които са му се стрували случайни, непредсказуеми и необясними придобиват яснота в неговите очи. Всичко се обединява в единна, съвършена система. За това отдавна се говори във Вавилонския Талмуд «Аз видях преобърнатия свет».

Безкрайността вътре

Трябва осъзнато и с добра воля да се изкачим на второто ниво на реалността. Принудата тук е напълно безсилна – нима можеш да обикнеш по заповед? Ние нямаме власт над своето естество, но никой не ни забранява да искаме да станем други. Ако човек се е разочаровал от днешната реалност – в негова услуга е науката кабала, врата към утрешната реалност.

Обичайната картина, казват кабалистите е песъчинка в сравнение с това, което ни убягва от погледа. За да можем да попаднем в «преобърнатия свят» не е нужно да заставаме на главата си – нужно е само да преобразуваме своето възприятие, да развием такъв орган на усещане, с който вярно да отразяваме външните реалности. Вместо да се изолираме от тях, ние ще ги възпроизвеждаме в цялата им пълнота.

По такъв начин ще се измъкнем от своята «кутия» на повърхността, там където цари не абстрактна, а реално осезавана безкрайност. Не става въпрос за нови знания, в усвояването на материала, а в действието на самата методика, която позволява на всеки да се докосне до външния свят и да стане негова пълноценна част.

Ние възприемаме само това, на което сме подобни. Което е вътре, то е и отвън. Ако се изпълним с безкрайна любов, тя ще напълни и обкръжаващия ни свят.

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация: