Духовното противостояние

Духовното противостояние

Ханука – първата спирка

Науката кабала обяснява постигането на реалността от една страна малко неочаквано от друга страна доста просто. Проблема е в това че човек може да възприема, да вижда, да чува само това което се намира вътре в него – т.е. съгласно вътрешен модел. И обратно, това което не се намира във вътрешния модел човек не възприема и не може да възприеме. По-точно изразено, съществуват сили, комплекс от сили, които рисуват в нас това, което ние възприемаме като реалност. Тези сили се делят на две основни групи: егоистична и алтруистична група.

Егоистичните сили са нашата природа, такива се раждаме, живеем и стареем. Алтруистичните – това са тези сили, които ние можем да придобием с помоща на кабала и които ни водят не само към избавяне от страдание, но и към съвършенство и щастие. Всички наши празници символизират предвижването на човек по пътя към съвършеното състояние.

Този път започва с това че в него се събуждат въпроси: От къде сме произлезли? За какво живеем? В какво е смисъла на живота? Защо природата, която е създала такъв съвършен свят с ювелирна точност, с обитателите в него, всеки от който заема точно определеното му място, тази умна природа не ни е дала знание за главното – за какво сме създадени? Тези въпроси не дават на човек покой, бушуват в него дотогава, докато не започне да тъсри отговорите им. Когато човек намери кабала, той изведнъж, за своя изненада, открива съвременна наука с дълбоки исторически коренеи, която точно отговаря на измъчващите го въпроси.

Науката кабала включва в себе си описание на духовните светове, от които се спускат силите, управляващи нашия свят. Тези висши светове са описали кабалистите – хора които са успели да постигнат висшите светове. Методиката на кабала се състои в това, че при изучаване устройството на духовните светове, върху човек въздейства сила, наричана „ор макиф“ (окръжаваща светлина), която взаимодейства с желанията на човека и ги поправя. Ето как Баал Сулам описва това удивително явление: „… съществува неоценимо, чудесно свойство за занимаващите се с кабала и макар те и да не разбират това, което учат, но благодарение на силния стремеж и желанието да разберат изучавания материал, те пробуждат върху себе си въздействието на световете, обкръжаващи техните души…» (Предисловие към ТЕС, п. 155)

Ханука символизира началната степен на духовно постижение, която придобива човек в резултат на изучаване на кабалистични книги. Самото действие, което извършва човек при повдигане на тази степен се обозначава с термина «ханукат бейт микдаш рухани». В превод това звучи така „справяне с новозаселването в светия духовен дом“. Дом (на иврит баит) в кабала означава нашите желания. Святост (на иврит кодеш) означава свойството да отдаваш на бложния. Затова човек, който е поправил всички свои егоистични желания в алтруистични се приема като човек, който е построил в себе си вътрешен духовен дом. Но това не е всичко. Духовния път на човек се състои от две соновни части. Ханука е само първата част на пътя, затова думата ханука включва в себе си допълнителен смисъл – „хану ко“ (установете се тук). Вторат ачаст на пътя се символизира от празника Пурим, когато човек постига степен, на която разбира, че абсолютно цялото човечество трябва да премине към това състояние на вечност и съвършенство, което преминава самия той.

Макавеите и гърците

През различните етапи на духовно развитие на човека се проявяват различни желания.

Желанията, целта на които е знание, логика, рационалност и различни философии, пробуждат в нас мисли за това, че живота няма цел и затова е безсмислен. Затова е нужно колкото може по-бързо и по-добре да се напълнят всички наши егоистични желания, да се азнимаваме само със себе си и разбира се да не губим живота си в „каквито и да е духовни търсения“. Тези желания отразяват „вътрешните гърци“. Съществуват антагонистични на ъях желания, които макар и да се намират в малцинство, са много по-активни и неспокойни. Те изискват разбиране на целта на творението, смисъла на живот, те тласкат човек към духовно търсене.

Тези желания не признават желанията „вътрешните гърци“, отричат тяхната власт, бунтуват се против тях. Такива желания изразяват „вътрешните Макавеи“

Процесът, когато човек започва да различава в себе си различни по род желания, започва само при събуждане на човека за духовно развитие. Само тогава той може да види, че на пътя му към Висшия свят стоят „вътрешните гърци“. Самото пробуждане на човека започва с точка в сърцето, която като искра разплава вътрешна борба против егоистичните желания. Тази точка се нарича „Матитягу“. Човек, който е развил тази точка до пълно духовно състояние, съсъд (кли), започва да усеща в него Висшия свят. Прехода във висше състояние се съпровожда с война между желанията с егоистична природа и желанията, които имат алтруистична природа. Подчиняването на природното желание да получава на желанието да отдава е необходимо тъй като само в желанието за отдаване на ближния може да се усети духовния свят. В кабала такава вътрешна духовна война символизира войната на Макавеите против гърците.

Нашите желания по време на развитието им минават през множество различни състояния. Те менят формата си по време на вътрешната борба и стълкновенията помежду си и после имат различни названия. Нпример, състояние, когато човек с начално желание към духовното вижда колко той е слаб и безпомощен пред егоистичните си желания, доколко тези егоистични желания го заплашват и абсолютно не вижда как може да ги победи, се нарича „война на малцинството срещу мнозонството“. За това състояние с еговори много по времето на празника Ханука. Същата идея е скрита във фразата „предаване на силните в ръцете на слабите“. „Силните“ – това са материалните, земните желания, които неуморно промиват мозъците ни и които могат да бъдат преодоляни само с помощта на Висшите сили.

Предвижвайки се по духовния си път ние преминаваме етапи на противостояние на силите които ни възпрепятстват. Те могат да бъдат наречени по различен начин: Аман, Фараон, Йосаф и Балам, а също така гърци, египтяни и други народи. Това не променя тяхната същност. Става дума за едно – за борбата на човек с егоистичните му желания на неговия път към духовното му постижение.

Духовен пример

Днес както никога до сега Ханука е актуална за всички нас. Войната на Макавеите срещу гърците не само не е завършена, а обратно, само се разгаря. Това е видно от това, че за първи път в историята цялото човечество се е вдигнало против нас, както древните гърци против Юдеите. В тези условия ние сме длъжни да осъзнаем, че света чака от нас само едно – духовно поправяне. Именно в името на тази цел на нас са ни дали свише да се върнем от изгнание в нашата страна. Едновременно с това е известно че поправянето започва от всеки човек, с вътрешна духовна искра, която ще се разгори и ще свети както свети свеща на Ханука. Но само когато светлината на духовнто поправяне обхване целия народ на Израел ние ще можем да станем пример за целия свят и „гърците“ ще претърпят поражение.

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: