Доктор М. Лайтман – основател и ръководител на Международна академия по кабала

М.Лайтман

Михаел Лайтман е (доктор по философия PhD, био-кибернетик MSc) – учен-кабалист професор по онтология и теория на познанието, основател и ръководител на Международната академия по кабала и Института за изследване на кабала носещ името на Й. Ашлаг (ARI – Ashlag Research Institute) – некомерсиална организация, занимаваща се с изследователска и просветна дейност в областта на кабала.

М. Лайтман е роден през 1946 год. В гр. Витебск (Беларус). През 1970 год. завършва Ленинградския политехнически институт – специалност „биологична и медицинска кибернетика. По време на обучението си е провеждал учебно изследователска работа в Института за изследване на кръвта, има специализация върху електромагнитното регулиране на снабдяването с кръв на сърцето и мозъка. През последните тридесет години от живота си се занимава с изследване на кабала. Живее в Израел, женен е и има три деца.

През 1978 год. в М. Лайтман възниква интерес към древната наука кабала. Става ученик на кабалиста Барух Ашлаг (1906-1991), който е син и последовател на най-великия кабалист на XX в. Йеуда Ашлаг (1884-1954), автор на коментара на „Книга Зоар“, М. Лайтман е продължител на веригата, по която се предава кабалистичното знание на сегашното поколение.

М. Лайтман е автор на повече от 30 книги по кабала, които по същество представляват задълбочени коментари върху всички оригинални кабалистични източници. В своите трудове той фактически преосмисля традиционните представи за кабала и я сочи, като знание, което е необходимо на цялото човечество.

Днес многогодишните изследвания на М. Лайтман в областта на кабала получават всеобщо признание. От 2005 год. М. Лайтман е член на Световния Съвет на Мъдреците (World Wisdom Council) – събрание на водещите учени и обществени дейци, които се занимават с решението на глобалните проблеми на съвременната цивилизация.

Лекциите на М. Лайтман се излъчват ежедневно директно в ефир от сайта на Международната академия по кабала : http://www.kabbalah.info/.

Изказвания на известни учени за проф. М. Лайтман.

Проф. Ервин Ласло (Ervin Laszlo) (Италия, Унгария, основател и президент на Будапещенския клуб (Club of Budapest) и Световния Съвет на Мъдростта (World Wisdom Council).

„Когато се решава съдбата на нашето бъдеще, съществуването на планетата, тази древна наука отново придобива значение и актуалност. Мъдростта на кабала, която се съдържа в класическите писания, трябва да бъде използвана за решаване на проблемите с които се сблъскваме и за осъществяване на откриващите се пред нас възможности. Това послание трябва да стане достъпно за хората, както в Израел, така и в целия свят. Михаел Лайтман, както никой друг до сега е способен да реши тази важна задача и да изпълни тази историческа мисия.“

Проф. Даниел Мат (Daniel Matt) (САЩ, Израел), водещ учен-изследовател специалист в областта на философията и кабала.

«Михаел Лайтман – е уникална и удивителна личност: талантлив учен, който е създал обоснован синтез на науката и кабала.»

Писателят Артур Голдваг (Arthur Goldwag) (САЩ) за книгата на М. Лайтман «Awakening to Kabbalah» (Jewish Lights Publications, 2005).

«Тук не се предлагат червени нишки, като панацея, тук не се дават леки обещания за постигане на успех в този свят. Вместо това М. Лайтман ни предлага да променим себе си и света посредством нелекия понякога болезнен път на кабала. Завладяващо, ерудирано, понякога поражаващо повествование…успяващо да въодушеви и вдъхнови всеки, който търси духовно постижение.“

Писателката Тамара Франкел (Tamar Frankiel) (САЩ, др. науки) за книгата на М. Лайтман «Awakening to Kabbalah“ (Jewish Lights Publications, 2005).

«Обяснява, как кабала, ако е разбрана правилно, е наука, която съдържа духовна мъдрост, която променя нашите желания така, че да можем да допринесем полза на всичко, което е сътворено.“

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: