Откъде идва мирът

(Кабалистичен обзор)

Войната се отнася към тези вечни драми, които никога не изчезват от корените на човешката цивилизация. Потвърждение на това са документите, установяващи в течение на историята около петнадесет хиляди войни.

Какви ли не войни има: справедливи и несправедливи, колониални и освободителни, агресивни и грабителски, локални и световни, въздушни, морски, ядрени и даже… хуманитарни.

Бедите и страданията, съпътстващи войните, не могат да се сравнят с нищо. Вековете и културите се сменят, но пожарите от войните не угасват и техните последствия стават все по-ужасни. Количеството на жертвите в съвременните войни се изчислява в порядъка на десетки милиони. Например, загубите на европейските страни във войните (убитите и умрелите от рани и болести) се състоят: в 17-ти век – 3.3 милиона души, 18-ти 5.4, а в 19-ти и 20-ти век (до първата световна война) – 5.7, в Първата световна – над 9, във Втората световна (включвайки загиналите във фашистките концлагери) – над 50 милиона души. А какво ни очаква в третата световна война?

Третата Световна Война

Днес, по мнението на политолозите и историците, към трета световна война могат да доведат конфликтите между САЩ и Северна Корея, САЩ и Иран. Не са изключени войни между Русия, Китай и САЩ. Но във всеки случай, към третата световна война може да доведе всеки ядрен конфликт. Именно по този повод, наскоро заяви президентът на САЩ Джордж Буш, във връзка с разработката на ядрено оръжие в Иран.

Причина за световния пожар могат да станат не само военните стълкновения между страните, но и провокации от страна на терористи, а също така и човешки грешки или на компютри. Последните два варианта са най-опасни, понеже са абсолютно непредсказуеми. Събития от такъв род са се случвали в миналото, и произтичат и в днешни времена. Например, последния, най-известния, инцидент се случи на 29 август тази година (2007). Американски бомбардировач Б-52 прелетя над две хиляди километра над територията на САЩ, носейки на борда си балистични ракети, оборудвани с ядрени бойни глави. Този път ни се размина.

В каменния век

Но най-страшно от всичко е, че света осъзнавайки, а най-често не осъзнавайки, води подготовка към трета световна война, увеличавайки арсеналите си. Съществуващите запаси от ядрено, конвенционално и алтернативно (климатично, сеизмоударно, космическо и т.н.) оръжие могат да унищожат даже днес планетата Земя десетки пъти. Но въпреки това, продължават разработките на нови видове оръжия: литосферно, хидросферно, биосферно, атмосферно, геокосмическо, вакуумно и много други.

Човечеството с огромни стъпки се движи направо… към каменния век. Този процес може да прекрати само едно – изясняване на първоначалните причини за произтичащото.

Многобройни специалисти посочват причините, тласкащи народите и страните към кръвопролитни битки: борба за оцеляване; съпротива на противника, желаещ да наложи волята си; предотвратяване на рецидивизма на агресиите; стремежа на политическите сили да използват войните за постигане на различни външни и вътрешно политически цели. Посочват се също така и други причини. Понеже причините са толкова много, може да се предположи, че ние не знаем точно по какви причини избухват войните.

Науката кабала подхожда към този проблем по-скоро парадоксално: за да разберем защо настъпват войните, ние сме длъжни преди това да разберем, защо настъпва… мирът.

Четири категории

Кабала изследва основните закони на природата. Тези изследвания показват, че на общественото ниво, природата управлява човешкото развитие чрез четири категории: истина, милосърдие, справедливост и мир.

Теоретично, няма нищо по-добро от категорията „истина“. При такъв подход, всички членове на обществото са равни между себе си и са длъжни да получават еднакво за вложените усилия. Но на практика това е невъзможно, тъй като не съществуват хора с еднакви физически, интелектуални и морални качества.

Слабият човек, даже прилагайки максималните за него усилия, ще направи за едно и също време, така или иначе, по-малко отколкото силния, и затова ще получи по-малко. Та нали не възнаграждават за усилията, които е невъзможно да се измерят, а само за техния резултат. Тоест, силните членове на обществото, влагайки по-малко усилия, получават повече. В резултат на това, притежанието на цялото общество се прехвърля в техни ръце.

За да може обществото да съществува в такива условия, силните са принудени да делят със слабите. Затова са се появили категориите „милосърдие“ и „справедливост“.

Но въпреки това, количеството на слабите и съкрушените постоянно расте. Те започват да влизат в конфликт със силните, което води към заплаха за стабилността на цялото общество. В следствие на това се появява категорията „мир“. Но тази категория е мимолетна, понеже противоречи на категорията „справедливост“. Та нали ако се изравнят правата на ленивите и непрактичните с правата на силните и инициативните, последните ще се въстанат, и няма да има мир в обществото.

Изводът: милосърдието, истината, справедливостта и мира си противоречат един на друг.

Плана на спасението

Излиза, че по принцип е невъзможно да настъпи мир? Или, все пак, има нещо, внасящо несъгласие между тези категории, и което, в края на краищата води до войни? Науката кабала отговаря положително на този въпрос. Това е нашият егоизъм.

Не може да пренебрегнем факта, че не само кабалистите посочват към тази причина. Американските политолози и социолози Хари Барнес и Кеннет Уолтс са стигнали до следния извод: „Войните произтичат от егоизма, от агресивните импулси и от глупостите на човека. Останалите причини са от второстепенен характер“. Това мнение, като цяло, съвпада с мнението на кабала.

Но кабала е категорично несъгласна с другото мнение на Уолтс: „Кардинални начини за промяна на човешката природа не са известни и затова е невъзможно да се избегнат войните“. Съществува начин, чрез който може да се промени човешката природа!

Алтруизъм и егоизъм

Науката кабала много подробно обяснява понятието „егоизъм“. Зад това понятие стои не нещо друго, а именно желанието да получаваме. Цялото ни съществуване се базира на този прост принцип. Затова, ако ни лишат от възможността да получаваме, ние преставаме да съществуваме. Това е всичко.

Необходимо е само да се направи едно важно допълнение. Ние не просто получаваме. Ние получаваме наслаждение. Зад нашите стремежи към секс, храна, жилище, филми, книги, знания и прочие, всъщност е скрито желанието ни да се наслаждаваме. Поради това не сме в състояние да си мръднем пръста, ако за това не ни очаква някакво възнаграждение. Това е същността ни, природата ни и с това не може да се направи нищо, а всъщност и не трябва.

Препятствието се състои само в едно – наслаждението изчезва толкова бързо, както и идва. Едва успели да вкусим хапка от вкусното блюдо и наслаждението изчезва като че ли едва ли не въобще не е съществувало. Именно в тази наша ограниченост се крият всичките ни проблеми. Ние сме принудени да се борим с целия свят за тези трохи, които наричаме наслаждение и които постоянно ни убягват. И в действителност няма разлика, какво е това наслаждение: храна или власт. Всичко преминава, както пясък между пръстите ни.

Кабалистите не предлагат чудо. Те предлагат метод, основан на дълбоко разбиране на природните закони. С негова помощ, егоистът може да стане алтруист. Идеята всъщност е много проста. Вие продължавате да получавате, както и по-рано, но се наслаждавате не от самия предмет, да кажем автомобил, а от наслажденията на тези, които са направили този автомобил.Производителите на автомобила, от своя страна, получават наслаждение от удоволствието, което доставят на вас.

Сега поставете заедно с наслаждението, което вие изпитвате, това огромно наслаждение, което са получили хилядите хора, произвели вашата кола. Резултатът е очевиден. В кабала този ефект се нарича: замяна на намерението да получаваме с намерение да отдаваме. На пръв поглед това изглежда като фантастична идея. Но това е така, само защото не сме запознати с законите на природата. Всъщност,  проблемът се свежда до проста психология, защото и сега ние отдаваме на обществото много повече, от колкото получаваме.

Ако сравним наслажденията през целия ни живот с цената (усилията, страданията), която плащаме за тях, тогава извода ще бъде еднозначен – по-добре би било ако изобщо не бяхме се раждали. В същото време, смяната на намерението да получаваме с намерението да отдаваме ни позволява да получаваме наслаждение в пълен размер за всяко наше усилие.

В днешното ни положение нямаме избор, как да получаваме. Ние просто тичаме след наслажденията, които ни дават само кратко облекчение преди да направим следващите многобройни усилия да постигнем следващото наслаждение.

Методиката на кабала позволява на всеки човек да почувства и сравни големината на наслажденията с пожертваните усилия за да се постигне.

Какво да прави по нататък с това, човек решава сам за себе си.

Законите, действащи на човешкото и общественото нива, в същата степен действат и на нивата на държавите. Всички страни по света са свързани между себе си, както са зъбните колела в един единен механизъм. В днешно време, това се усеща както никога, благодарение на всеобщата глобализация. Затова е невъзможно да се създадат особени условия за установяването на мир и съгласие в една отделна страна. Необходим е общ път за установяване на мир във всички страни.

Науката кабала отдавна предлага на човечеството такава методика. Но днес ние си оставаме глухи и слепи, въпреки че вече става въпрос за съхранението на живота на планетата Земя.

Ето какво пише най-великия съвременен кабалист Баал аСулам: „Още през 1933-та година в статията „Мир“, говорих и предупреждавах за това, че нивото на съвременните войни заплашва съществуването на целия свят. Възможно е това да се предотврати само по този начин: всички народи по света трябва да приемат методиката на алтруизма. Днес след изобретяването на атомната и водородната бомба, вече на всички е ясно, че е достатъчна една или няколко войни и човешката цивилизация ще изчезне без следа“.

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: