Известната цел

Непознатата сила

В продължение на цялата история човечеството се намира в постоянно търсене. Възникват и изчезват народи и цели цивилизации, развиват се технологии и науки, късат се предишни връзки и се образуват нови. Сякаш някаква непозната сила води човечеството към цел, известна само на нея. В какво се състои тази цел и що за сила е това? За да отговорим на тези въпроси, е необходимо, преди всичко, да разберем какво представлява човекът и каква е неговата природа. Нека да погледнем зад кулисите на сцената, която така се и нарича: човешка природа.

Подобието

В основата на човешката природа, както, впрочем и в цялата природа, стои законът за подобие на свойствата. Той слиза в материалния свят от духовния свят. Същността на този закон много образно описва един от най-великите кабалисти Баал Сулам в своята статия  «Към завършването на книга Зоар»:

«Сливането се разбира от нас като подобие на свойствата на два духовни обекта, а различието между техните свойства се разбира като отдалечаване.  

Както брадвата разсича материалния предмет, разделяйки го на две и отделяйки частите му една от друга, така и разликата в свойствата създава различие в духовния обект и го разделя на две. Ако частите се различават незначително по свойства, то се казва, че те малко са отдалечени една от друга. Ако различието на техните свойства е голямо, то се казва, че те са много далечни. Ако те са полярно противоположни по свойства, то те са безкрайно далечни една от друга».

 

Разбиването

Законът за подобие на свойствата води своя произход от желанието на Твореца да наслади творението, да се слее с него. Обаче, те са диаметрално противоположни по свойства: Творецът е даващият, а творението – получаващо. Затова бил създаден един духовен обект (парцуф) – Адам Ришон, който включва в себе си едновременно свойството на Твореца, наречено Галгалта ве-Ейнаим (ГЕ) и свойството на творението, наречено АХАП.

В момента на создаването на Адам АХАП не действал, той бил «прекъснат» и затова могъл да съседства с ГЕ. След това АХАП бил задействан. Задействането довело до това, че свойството на Твореца влязло в контакт със свойството на творението. В резултат на това, те се смесили помежду си. Изкуственото съединяване на абсолютно противоположните свойства довело до «разбиването» на Адам Ришон на множество части – души. Такова състояние съответства на усещането на материалния свят, в който ние с вас се и намираме.

Душите се състоят от различни комбинации и пропорции ГЕ и АХАП. В нашия свят това се проявява в появата на различните народи. Душите, в които има голямо количество ГЕ,  се проявяват в нашия свят в вид на народа на Израел.

 

Програмата за поправяне

Сега можем да се върнем към обяснението на онези противоположни сили на обединение и разединение, които въздействат върху човечеството. Доколкото в основата на всички души се намира общата душа Адам Ришон, на подсъзнателно ниво ние се опитваме да се обединим. От друга страна, ние не можем да направим това, тъй като душите се различават по своите свойства. За поправянето на ситуацията се включва специална програма. Тя се заключава в отделянето на ГЕ от АХАП във всяка отделна душа. Само по такъв начин творението може да придобие свойството на Твореца (ГЕ).

 

Към целта

По-лесно могат да се поправят душите с голямо количество ГЕ, затова те трябва да се поправят първи. Засега това не се осъществява, подтикват ги душите, в които преобладава АХАП. В нашия свят това се проявява в негативното отношение на народите в света към народа на Израел.  

За да се измени ситуацията, народът на Израел трябва пръв да започне поправянето. То се състои в изменение на получаващите свойства в отдаващи. Такова невероятно изменение на природата е възможно само с помощта на особена поправяща сила. Тя се крие в методиката на кабала, доколкото само кабала съдържа точното описание на онова поправено състояние, в което душите са се намирали преди разбиването. Именно в това се и заключава изключителността на кабала – единствената наука, с помощта на която човечеството може и трябва да  стигне до целта на творението.
А докато целта не е достигната, човечеството се мята в безсъзнателни търсения и не намира покой.

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: