Буквите на нашето име

каббалист Михаэль ЛайтманБуквите имат сила, буквите имат смисъл. Всяка от тях представя особено духовно състояние. По пътя към Твореца, стъпка по стъпка, буква по буква – ни се разкрива духовната реалност.

Какво се крие в името? Както и да наречеш розата – ароматът и ще остане същия.

Шекспир, „Ромео и Жулиета“

– Реших да си сменя името – каза Светлана на чашка кафе по време на работа.

– Наричай ме вече Орит. Старото име ми навлече нещастия, а новото ще ми донесе щастие – и си тръгна, преди да успея нещо да отвърна.

Наистина, много хора вярват, че със смяната на името, получено по рождение, ще направят живота си щастлив. Някои предполагат, че в еврейските букви е заложена скрита духовна сила. Буквите може да стават обект на медитация и дори някои определят кръгли стойности като „щастливи“ буквени съчетания в името. Има ли във всичко това доза истина?

Истинската кабала казва направо: не. Разбира се, психологическият ефект от смяната на името може и да изиграе своята роля, но това няма доведе до промяна духовното.

Откъде тогава е тръгнало това поверие? Заложен ли е духовен корен в буквите, които съставят нашето име?
 

С буквата „бет“ е създаден света
КОГАТО ТВОРЕЦЪТ РЕШИЛ ДА СЪЗДАДЕ СВЕТА, ПРИ НЕГО СА ДОШЛИ  ВСИЧКИ БУКВИ В АЗБУКАТА В ОБРАТЕН РЕД, ОТ ПОСЛЕДНАТА – ТАВ, ДО ПЪРВАТА – АЛЕФ. ПЪРВО ПРИСТИГНАЛА БУКВАТА ТАВ И КАЗАЛА: „ВЛАДЕТЕЛЮ НА СВЕТА! ДОБРЕ ЩЕ Е ДА ПОСТРОИШ СВЕТА ОТ МЕН, С МОИТЕ СВОЙСТВА. ТА НАЛИ АЗ СЪМ ПОСЛЕДНАТА БУКВА В ДУМАТА „ИСТИНА“ (ЕМЕТ), А ТИ СЪЩО СЕ НАРИЧАШ „ИСТИНА“. ДОСТОЙНО Е ЗА ЦАР ДА ЗАПОЧНЕ СЪЗДАВАНЕТО НА СВЕТА С БУКВАТА ТАВ И С НЕЙНИТЕ СВОЙСТВА ДА СЪЗДАДЕ СВЕТА“.

Книгата „Зоар“ с коментарите „Сулам“, статията „Буквите по раби Амнон-Саба“, стр.23

С тези думи раби Шимон Бар Йохай започва в книгата „Зоар“ статията за буквите, разкриваща тайната на всяка буква на иврит. С помощта на метафора, той разказва за това, как всяка буква се представяла пред Твореца и го молила да започни сътворението на света именно с нея.

За наша изненада, буквите се представят пред Твореца в обратен ред: от тав към алеф. Творецът „изслушва“ всяка една, предоставя им възможност да обосноват своята молба и в резултат решава да сътвори света със свойствата на буквата бет.

Буквата бет казала: „Създателю на света, добре ще е с мене да сътвориш света, защото с мен те благославят и висшите и низшите. Та нали, бет – това е браха – благословение“. Отвърнал й Творецът: „Разбира се, че с тебе Аз ще създам света и ти ще бъдеш началото на света!“ пак там, стр. 37

Защо светът е създаден със свойствата на буквата бет? Защо буквите се редят в обратен ред? И по какъв начин – този кабалистичен разказ, дори да е и най-увлекателния, е свързан с нас? Затова по-надолу.

От долу на горе – от тав към алеф
Първо ще напомним, че в кабалистичната книга всеки образ означава вътрешен духовен процес, протичащ в човека.

Книгата „Зоар“ обяснява, че всяка от 27те букви символизира особено духовно състояние. По пътя към Твореца, стъпка по стъпка, буква след буква, човекът разкрива духовната реалност.

Изкачвайки се по духовните стъпала, човекът се придвижва от долу на горе – в посока, противоположна на онзи ред, който е създаден от Твореца. Започвайки с тав, човекът преминава буква след буква, докато достигне буквата бет, която олицетворява съвършеното отношение на Твореца към творението. Това придвижване започва от сегашното ни състояние – пълното отсъствие на духовното и завършва с разкриването на абсолютното духовно съвършенство.

Да върнем любовта
Буквата бет произлиза от сфира Бина, която се явява проява на отдаването и любовта на Твореца към човека. Разкривайки в себе си това отношение, човекът сам започва да обича подобно на Твореца и придобива усещането за духовния свят.

Иначе казано, човекът „копира“ в себе си отношението на Твореца и Му отвръща със същата любов. Благодарение на това всеки може да се изкачи до нивото на самия Творец, нито повече, нито по-малко.

Този духовен процес е детайлно описан чрез тайния език на Тора. И изкачвайки се във Висшия свят, човекът започва да разкрива духовния смисъл, скрит зад буквите и думите.

Как ни наричат?
Всевъзможните съчетания от букви ни рисуват различни форми, изразяващи различни отношения към Твореца. Редът на писането на буквите, тяхното съединяване и преход от една към друга предизвикват в човека промя на състоянията му – смяната на едно усещане с друго.

За този, който вече е разкрил тайната на буквите, четенето на кабалистичен текст се превръща в увлекателно пътешествие и му  дава  възможност да почувства вътрешното движение, което протича в духовния свят. И освен това, на човек се разкрива особеното съчетание от букви, съставящи името му. По такъв начин истинското име произтича от духовното усещане.

В зависимост от напредъка в издигането, нашата взаимовръзка с Висшата сила се изменя и усъвършенства, изменя се подредбата на буквите и на всеки нов етап човекът получава ново име. Ето че излезе, че не името определя нашата реалността на живота ни, а обратно, самата реалност стъпка след стъпка ни дава ново име.

Всяка душа притежава собствен корен, своя „отправна точка“ към духовните светове. Това е и тази особена „крайна точка“, където всеки от нас ще се върне в края на развитието си. Там човекът получава окончателно  си име, точно съответстващо на неговото висше предназначение. На върха на стъпалата ние ще разкрием, как ни наричат всъщност.

И така, изкуственото сменяне на името няма да ни помогне да постигнем успех. Ако искаме да разберем как се казваме и да променим живота си към по-добро, необходимо е да се издигнем в духовния свят, за да разкрием в неговите букви, в неговите свойства да разкрием нашето истинско име.

По книгата „Зоар“, статия „Буквите на раби Амнон-Саба“

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: