Еликсирът на живота

 Седи равин Шимон и плаче. В един момент казва: „Горко ни, ако  разкрия и пак горко ни, ако не разкрия… Ако не ги разкрия, ще пропаднат съкровищата на Тора, а ако ги разкрия, ще могат да чуят онези, недостойните за тайните й.“ („Зоар“, гл. Насо, Идра Раба).

От векове кабалистите търсят възможност да разкрият методиката по достигане на съвършенството. Проблемите произтичат от сложността на предаването на самата методика. Нужно е да бъдат преодолени множество препятствия за постигането на целта.

Книгата „Зоар“ ни разказва за дълбоките колебания на равин Шимон Бар Йохая. Той е желаел да разкаже на света за науката кабала, но се е страхувал от евентуалното погрешно приемане. За да се осъзнае цялостната дълбочина на дилемата, е необходимо да се изясни истинският смисъл на понятието „Тора“.

ПЪТЕВОДИТЕЛ КЪМ СВЕТЛИНАТА

Равин Шимон казва: „Горко на този, който счита, че Тора е обикновено повествование. Напротив, всичките слова на Тора описват Висшите светове и висшите тайни“ („Зоар“, гл. Беалотеха).

Тора – това не е сборник от исторически разкази или закони на земния морал, въпреки че ние сме научени именно така да я разбираме. В много нейни пасажи изрично се подчертава: „Аз създадох злото начало и създадох Тора за бъде то поправено, защото светлината, която се крие в нея възвръща човека към Източника“.

Кабалистите обясняват, че Тора – това е особена сила, „изправител“, чиято задача е да ни помогне в реализирането на крайната цел на творението – човек. Необходимо е да се издигнем над своето его, над „злото начало“ и да се изравним по свойства с универсалния закон на вселената – закона на любовта. Единствено за тази цел е дарена Тора на човека.

ОТРОВАТА НА СМЪРТТА ИЛИ ЕЛИКСИРЪТ НА ЖИВОТА

Тора притежава особени свойства, тя може да донесе полза или да нанесе вреда. В случай, че използваме Тора съгласно с нейното предназначение, желаем да станем подобни на Висшия закон, то тя – Тора, ни въздига към нов начин на живот. В случай, че ние имаме някакви други намерения, то – Тора – ни нанася вреди. Казано е: „Ако човек е заслужил – Тора е еликсир на живота, ако не е заслужил – тя се превръща за него в отрова на смъртта“ (трактат „Йома“, 72:2).

Изразът „отрова на смъртта“ означава, че познаването на Тора поставя в човешката душевност и егоистична добавка, в следствие, освен материален егоизъм, той е обременен и от духовен егоизъм.

Тази „добавка“ към егото, заставя човек да мисли себе си за праведник, който заслужава награда от Твореца и от хората, и в този свят, и в бъдещия. Той предполага, че неговото място в рая му е гарантирано. Затова и плаче равин Шимон Бар Йохай: „Горко!“

Целта на равин Шимон е да представи науката кабала само на онези, у които е съзряла истинската потребност да се поправят и да станат подобни на Твореца. Освен това, той се е опасявал, да не би кабала да бъде сполетяна от същата тази участ както и Тора, от която са направили средство за достигане на облаги и почести, богатства и власт, извращавайки целият й духовен смисъл. Това е причината равин Шимон да напише книгата „Зоар“ с особен шифър, със съзнанието че хиляди години тя ще пази тайните си, докато не се роди достойно поколение.

ЗА ЩАСТИЕ И ЗА БЕДА

Равин Шимон вдигнал ръцете си, заплакал и рекъл: „Горко на този, на който му е отредено да живее в това време, и щастие за този, на който му е отредено да живее в това време“. Същото означава: горко на този, който ще живее в това време, в което Творецът ще дойде да посети „Прекрасната кошута“, Той ще огледа всички постъпки на всеки човек… Щастие за този, комуто е отредено да живее в това време – за това че ще бъде одостоен с царската радост“ („Зоар“, гл. Шмот).

На метафоричен език в книгата „Зоар“ се разказва за това как равин Шимон надниква в бъдещето и плаче за тези дни, когато ще настъпи краят на изгнанието. Тогава ще възникне необходимостта да бъде разкрита на хората науката кабала, за да реализира творението целта си, в същото време съжалява, осъзнавайки, че някои ще се възползват от нея по неверен начин.

На равин Шимон му е болно от това че хората са свикнали да се отнасят неправилно към Тора, а извратеното възпитание заглушава у тях най-важните въпроси. Неверен ще бъде и подходът им към науката кабала. Именно на тези хора – той предрича беди, като едновременно добавя, че множество други, благодарение на мъдростта ще постигнат голямата светлина.

Щастието е за тези, у които се е пробудил въпросът за смисъла на живота. Именно този въпрос ще им позволи да се срещнат със светлината, която е заложена в кабалистическите книги, която възвръща човека към източника. Когато „Творецът ще дойде да посети „Прекрасната кошута“, когато дойде висшата светлина, за да изпълни душите на хората – ще бъдат те озарени от „царската радост“.

СТЪЛБИЦА КЪМ ЦАРСКИТЕ ПАЛАТИ

Нашето поколение получава коментарите на „Сулам“ към книгата „Зоар“. „Сулам“ – в превод от иврит означава стълба. Тук става дума за първия и единствен коментар, който позволява на човек, правилно да се настрои към изучението на кабала. Благодарение на него, ние имаме възможността да получим тези съкровища, които равин Шимон приготвя за нас в книгата „Зоар“. Оттук и наименованието – „Стълбица“, водеща направо към съвършенството.

Коментарите „Сулам“, неслучайно са написани именно в нашето време като ясно доказателство, че сме близо до „светлината на царската радост“. Необходимо е единствено всички заедно да започнем изкачването по стълбицата към Висшия свят, който ни чака и днес.

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: