Една душа – пет превъплъщения

Авраам, Мойсей, равин Шимон Бар Йохай и АРИ – това са кръгообороти на една уникална душа. Нейното последно превъплъщение е бил Баал аСулам, който е адаптирал науката кабала за поколението ни.

„Според висшето желание на мен ми е дадена душата на АРИ – не заради добри дела, а именно според висшето желание. Скрито е от мен самия, защо съм избран за тази чудесна душа, която не е била давана на никой от смъртта на АРИ“.

Баал аСулам, „Плод на мъдростта“, писма.

Пет пъти тази душа е идвала на този свят и всеки път е възбуждала огромен скок в развитието на човечеството. Тя е била свързващо звено между Висшата сила и хората, и през различни исторически етапи е принадлежала на пет огромни кабалисти.

Авраам – първата повратна точка

Той е живял преди около 5000 години в древен Вавилон, на територията на съвременен Ирак. По това време хората са се задоволявали с покрив над главата си и оскъдна храна, и почти не са се стремели как да покорят нови върхове. Всичко е било напълно естествено, без съмнения и ексцеси, докато не настъпил нов етап.

В един прекрасен ден вавилонците почувствали, че обичайния им живот е станал сив и безинтересен. Поискало им се е нещо по-голямо, много по-голямо. Всеки един от хората започнал да отделя повишено внимание на самия себе си и да използва останалите за в полза на собствените си интереси. Избухването на егоистичното желание разединило хората, отсичайки ги един от друг, като с остър нож. Вавилонската кула е станала изражение на стремежа „да достигнат до небето“, да подчинят на себе си самата природа и дори самия Творец.

Само един човек на име Авраам се отказал да се примири с това ново положение и тръгнал против течението. Той открил силата, която движи цялото мироздание, и разбрал, че егоизма е даден не с цел да разделя хората помежду им, а напротив, за да ги сплотява. Авраам създал методика за преодоляване на егоизма и я предложил на масите, но само малка част от жителите на Вавилон се вслушали в него.

Авраам се издигнал на огромна духовна степен. Според духовните закони, на него не му е било нужно повече да се връща в този свят, но на душата му е възложена особена мисия: да издигне цялото човечество на това ниво, което той самия е достигнал.

Мойсей – избавяне от властта на егоизма

Блясъка на златото, кръвопролитните войни, икономическия разцвет и колосалните архитектурни съоръжения, част от които са се съхранили до днес, всичко това олицетворява нов пик в човешкия егоизъм. Завоюват се огромни територии, заробват се цели народи, в тяхно число и народа на Израел, който попада в египетското царство – центъра на разрасналия се егоизъм.

За да се освободи народа от робството е имало нужда от силен лидер, и затова душата на Авраам се е връща в облика на следващия велик кабалист – Мойсей.

Кой би могъл да си представи, че този мършав, заекващ момък ще стане най-великия духовен водач на еврейския народ? Той се явил пред Фараона, въоръжен с ненадмината дотогава вътрешна мощ, и оглавил непреклонна борба за духовното бъдеще на израелския народ.

Мойсей направил същото, което е извършил Авраам – призовал събратята си към единство и адаптирал кабалистичната методика в съответствие на новото ниво на егоизма. Избавяйки народа от египетския плен, той написва Тора (Библия) – пълен наръчник с инструкции за изход от оковите на себелюбието.

Равин Шимон Бар Йохай (РАШБИ) – скритото сияние

В средата на втория век през новата ера, страстите в земята на Израел се разгорещяват до краен предел. Сто години преди това, духовното падение е довело до разрушението на Втория храм, и започнал най-тежкия период в еврейската история. Очевидния взрив на егоизма отново разделя хората, помитайки всичко наоколо, и 24 хилядите ученика на равин Акива умират от епидемия.

С цел да се обнови кабалистичната методика, идва отново особена душа. Този път тя се превъплъщава в РАШБИ, един от тези, който се е спасил от епидемиите и гоненията на римляните. Той събира около себе си девет ученика, уединява се с тях в една пещера и написва великата кабалистична книга под името „Зоар“ – „Сияние“. Тази книга е планирана за бъдещето, тя ще помогне на народа да се върне от последното изгнание. А дотогава, те я скриват: знанията са приготвени и чакат своя час.

  

АРИ – начало на възраждането

Минали над 1500 години. През цялото това време кабалистите криели тази наука зад седем катинара, очаквайки времето, когато плодът ще узрее. И ето, в 16-ти век, прогреса се ускорява както никога дотогава. Пред човечеството стоят научната и промишлената революция, серия от граждански въстания в Европа и още много други сътресения.

За да предотврати огромни страдания и да даде на човечеството нужния тласък, особената душа се връща този път в облика на АРИ. С пристигането му в Цфат започва подготовката на кабалистичната методика за масите.

Даден е старт на процеса на изхода от духовното изгнание. За година и половина АРИ прави невъзможното: той превръща науката кабала от средство за индивидуално развитие в методика за духовно издигане на масите. Въпреки че в онези времена само малцина са могли да я приложат – просто на човечеството му е било нужно още малко да узрее.

Баал аСулам – завършване на мисията

XX-тия век е най-наситения в историята на човечеството. Времето като чели се сгъстява. Създаването на железопътни мрежи, усвояването на космоса и превръщането на света в едно глобално селище – всичко това се е побрало в периода на живота на един човек. Количеството на жертвите през двете световни войни и невижданите по размах революции в Русия и Китай превишиха 120 милиона души. Егоизма възрасна до критически мащаби.

Днес навсякъде се усилва чувството за опустошение и затова възниква остра нужда от духовен подем. Именно към този период в историята на човечеството са сочили кабалистите през всички поколения: науката кабала сега трябва да бъде достъпна на всеки един.

И отново особената душа идва в нашия свят, превъплащавайки се този път в Баал аСулам. Той съставя коментари по трудовете на АРИ и адаптира методиката на Авраам за съвременното поколение, което вече сериозно се замисля за смисъла на живота и е готово да влезе в първата духовна степен.

Такава е мисията на единствената по своя род душа, съпровождаща човечеството по време на цялата му история. Благодарение на нея можем да открием специално подготвените за нас книги и с тяхна помощ да тръгнем по пътя към вечните духовни висоти.

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: