Духовното раждане

                                                    Възможно ли е това?

Няма нищо по-удивително в света, от раждането. Тайнството на раждането вдъхновява писатели, скулптори и художници. Множество учени в света се занимават с изследването на тази тема. Струва ни се, че знаем всичко за раждането. Но това е в нашия материален свят.

А какво става в духовния свят, как да се родим там? И изобщо, реално ли е това?

Тайната

В нашата поява на този свят има едно обстоятелство, за което никой от нас дори не се досеща. Работата е в това, че цялото човечество съставлява един голям духовен обект – Адам Ришон. На определен етап Адам Ришон се е разделил на малки части – души. Но това не е всичко. Разривът на връзката между душите е довел до загубата на състоянието на съвършенство и вечност, които тази връзка създавала. Вместо това се появило състоянието на ограниченост, заедно с усещането за време, място и движение. Съвкупността от тези усещания представлява нашият материален свят.

Духовният зародиш

Под властта на усещанията от материалния свят човек даже не може да си представи, че съществува още нещо. От предишното, съвършено състояние, в него е останала само една малка точка – решимо (запис, спомен). Подчинявайки се на вътрешната програма, тази точка започва да се пробужда и да изисква напълване. Човек се опитва да изпълни нейното изискване, но в нашия свят това е невъзможно. В резултат, човек стига до кабала, с помощта на която той може и трябва да се роди духовно.

Абсорбцията

Изучавайки кабала, човек постепенно стига до състоянието, което се нарича «трите дни на абсорбция на семето» или «трите линии» (дясна, лява и средна). Дясната линия – това е усещане на висшето състояние на алтруистично отдаване. Лявата линия – това е егоистичното получаване заради себе си. Средната линия – е съвкупност от първите две състояния, намиращи се под контрола на човека.

Духовното раждане коренно се отличава от раждането в нашия свят. Фактът на собственото раждане в нашия свят човек осъзнава едва след много време. Още по-късно идва разбирането за това, че от новородения не е зависело нищо: той не е избирал родителите си, не му е известно ще бъде ли умен, красив или…

Онова, което е ставало с него преди раждането – вътре в майката, той също не знае и не разбира, а на въпроса, защо се е родил на този свят, човек често така и не получава отговор.

Раждането в духовния свят е възможно, само ако човек сам поиска това.

Растежът на зародиша

След това се пуска в ход процесът, наречен «40 дни на създаване на зародиша». Цялото разнообразие от духовни желания се проявява и оформя в бъдещия духовен обект – в парцуф. Този процес напълно се контролира от парцуф от по-висока степен, чието главно свойство е бина (отдаване). Главната задача на растящия парцуф е да приеме напълно върху себе си свойството бина, вместо своите егоистични свойства. Това води до растеж на неговите органи – желанията.

Съзряването

Четиридесетте дни се включват в етап под названието «9 лунни месеца». Този етап се дели на три стадия, които характеризират завършените състояния на духовното развитие. На всеки стадий човекът всеки път отново работи с по-голямо ниво егоизъм.

Деветте месеца също говорят за придобиването на деветте сфирот (части) на бъдещата духовна конструкция – парцуф.

Влизане в духовното

Пълното съзряване на парцуф се характеризира с неговата готовност за самостоятелно духовно развитие. Състоянията, преминати от него за времето на съзряването, не са нужни на следващия етап и затова той «се откъсва» от тях. Това се нарича «преврат». Сега, когато всички органи-желания са създадени и всичко е готово за по-нататъшно самостоятелно развитие – висшият парцуф изтласква създадения наново обект в духовния свят.

Откърмяне и порастване

Следващите етапи – са етапите на развитие и растеж вече в духовния свят. Те се характеризират с активното използване на желанията, които са били изключени по време на съзряването на парцуф. Силата на бина, която се нарича «хальав» (мляко), се използва от самия парцуф за духовен растеж. Този етап се нарича «двете години на кърмене».

После следват етапите, които се наричат: «13 години», «20 години», «70 години» и «120 години». Тези етапи се различават един от друг по нарастващото ниво на егоизма (желанието да получава), който трябва да се преведе към следващото ниво на отдаване (желанието да отдава).

P.S.

В заключение, ние предлагаме да спрем за минута и да погледнем назад. Правейки това, ние можем да забележим едно удивително нещо – човечеството се опитва да получи отговор на въпроса: в какво е смисълът на живота и едновременно с това кабалистите безуспешно се опитват да помогнат на човечеството да получи този отговор. А нали отговорът, който те дават, е много прост: човек трябва да се роди духовно.

Достатъчна на човек е една малка точка в сърцето, за да се върне към Твореца.

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: