Entries in the '' Категория

Желанието е първично, материята вторична

Александър Марков-доктор на биологичните науки, старши научен сътрудник в Палеонтологичния Институт на РАН, специалист по теория на еволюцията. Провежда изследвания в Института по обща генетика и Института по билогично развитие на РАН. Има повече от 100 научни публикации. Публикуваме фрагмент от неговата беседа с кабалиста М. Лайтман.

А. Марков: Първият въпрос е много прост: признава ли кабала факта на биологичната еволюция и в частност тази, картината на еволюция на човека и неговите непосредствени предци, която е реконструирана по съвременни данни на археологията, палеоантрополгията и генетиката?

М. Лайтман: Кабала казва, че основа на цялата материя се явява желанието за наслаждение да съхрани своята форма. И тази външна обвивка на желанието е и нашата физическа материя: атоми, молекули и това в което те се съединяват на ниво нежива, растителна и животиска материя. Това всичко е породено от развитието на силите на желанието, а самото желание, е основата, силата, която държи цялата материя. (още…)