Entries in the '' Категория

Всички за един и един за всички

Възможно ли е нашите пет сетива да ни дават пълна картина на света, който ни заобикаля? Науката вече доказа, че петте сетива не ни дават пълната картина.  Ясно е, че има много детайли които ние не възприемаме. Какво всъщност ние възприемаме?

Първо, нека си спомним как нашите пет сетива работят. Да вземем за пример способността ни да чуваме. На нас ни се струва, че звуковите вълни влизат в ухото и по някакъв начин намират пътя до мозъка. Всъщност нищо не е по-далече от тази представа от действителността. (още…)