Техника на получаването и отдаването

Творецът е надарил душата със способността да се учи на отдаване и любов, подготвяйки за нея специален «учебен курс»

Коренът на успеха

Колкото и странно да е, от гледна точка на генетиката, пропастта между половете е предизвикана всичко на всичко от една хромозома. Как е станало така, че ние сме толкова различни? А главно, можем ли да се сдобием с идеални взаимоотношения? Да, отговаря кабала. При това не чрез старанията на холивудските фантазьори и не със силата на магически заклинания. Трябва просто да погледнем към духовния корен на мъжа и духовния корен на жената. Разбирайки ги, ние ще се издигнем на по-висока степен и ще установим истинска духовна връзка, водеща към спокоен и щастлив съвместен живот. Долу предразсъдъците! Хайде да опитаме.

Откъде е тръгнало всичко

Преди всичко, трябва да знаем, че в реалността действа едината сила, която ние наричаме «Творец». Творецът желае само едно – да ни достави наслаждение. Затова Той е създал творението – една обща душа, която ще получи приготвеното за нея безкрайно изобилие. Даващият Творец – това е духовният корен на мъжкото начало, а желанието на общата душа да получи изобилието – това е духовният корен на женското начало. Творецът е надарил душата със способността да се учи на отдаване и любов, ставайки подобна на Него. Той й е предоставил възможността да достигне до най-високата степен и е подготвил за нея специален «учебен курс»: душата се спуска в нашия материален свят, губейки връзката с Твореца и от това състояние отново влиза в контакт с Него, но вече по свой собствен избор и със свои сили. Душата трябва да постигне правилната връзка между получаването и отдаването, между творението и Твореца. За тази цел тя е била разделена на две отделни части: мъжка и женска. По-нататък тези части се подразделили на милиарди души, обличащи се в мъжки и женски тела.

Различието на потенциалите

Такава е причината за толкова явните различия между мъжете и жените в нашия свят. Различните духовни корени диктуват различния физически строеж, различното чувствено възприятие, различно разбиране за света и така нататък. Иначе казано, ние се отнасяме към различни духовни системи, а затова всякакви опити за построяване на мостове в плоскостта на този свят, няма да постигнат успех. Ние така и ще продължаваме да се натъкваме на стената, разделяща ни вече хиляди години.

За да се справим с проблемите на взаимното разбиране, трябва «да погледнем в корена».

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: