В мир с природата

Науката кабала не се занимава с политика, няма отношение към партиите и масмедиите, не клони надясно или наляво. Обаче зад цялото това отрицание се крие и един положителен аспект: кабала утвърждава, че съществува реален и надежден път към мира – към истинския мир, идващ отвътре. Формулата – по-долу.

Естественият стремеж към равновесие

В нашата памет още са живи старите училищни истини. «Природата се стреми към равновесие» – заявява физиката. «Природата не търпи празнота», – провъзгласява Аристотел. Иначе казано, ако някоя част от общата система излезе от равновесие, от естественото съвършенство, това води до дисбаланс и тогава цялата природа въздейства върху нея, за да я върне в идеалното състояние.

Да вземем, например, реакцията на нашето тяло на изменението на температурата на въздуха. Тялото прави всичко възможно, за да съхрани равновесието в рамките на оптималната за него температура. Ако навън е горещо, то се охлажда, заставяйки ни да се потим; ако навън е студено, ние започваме да треперим, за да се сгреем.

Същият принцип действа и в природата. Когато налягането в недрата на земята се увеличава и кората не може да го уравновеси, става изригването на вулкана. Така  природата решава проблема с дисбаланса.

Единствената причина за движението на материята, обекта или човека – това е стремежът към равновесие. Това ни казват химиците, физиците, медиците и другите учени. На научен език равновесието се нарича «хомеостазис» (хомео – подобен, стазис – състояние). Именно него се стремят да постигнат всички елементи от реалността.

Мирът във формулата на равновесието

Науката кабала обяснява, че реалността се управлява от Висшите сили – силите на Висшата природа. Те са скрити от нашия взор подобно на това, както силата на притеглянето е неуловима сама по себе си и е забележима само по ефекта на своето въздействие. Целта на Висшите сили е да приведе света към равновесие, хармония и съвършенство. Ето вече пет хиляди години кабала посочва на хората този толкова прост закон на природата и добавя, че тези сили управляват отвътре и нас самите.

В кабала думите «мир» (шалом) и «съвършенство» (шлемут) са идентични: за да стигнем до доброто и съвършенството, на нас ни е нужно да уравновесим себе си с универсалната природа и да установим мир именно с нея.

Що за универсална природа е това? И как да създадем желания баланс?

Баал Сулам, великият кабалист на XX век, ни дава отговора в статията «Мирът». Той пише, че «природа» и «Висша сила» – това е едно и също: цифровото значение на тези думи на иврит е еднакво.

Следователно, равновесието с природата означава подобие на Висшата сила, на Твореца. Творецът обича и дарява на другите само добро, а ние мислим само за себе си. Докато ситуацията не се измени, природата – Творец ще продължи да ни оказва натиск, за да ни приведе в равновесие със Себе си. Никакво времено решение тук няма да помогне, та нали става дума за ненарушим закон.

«Осе шалом би-мромав» – е казано в Псалмите. «Установява мир във висотите Свои, ще ни изпрати мир» – това значи, че е необходимо да се установи мир с природата, с Твореца, да се научим да постъпваме като Него, да бъдем като Него. Само тогава ще настъпи мир сред нас и на цялата Земя. Силите, слизащи отгоре и управляващи нашия свят, ще пратят «мир на нас и на целия Израел».

Е. Винокур

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: