От автора

 

Обръщение

В последно време аз виждам, че хората все повече осъзнават движението на цивилизацията към саморазрушение. Но едновременно с това става ясно, че този процес не може да бъде предотвратен. Всеобхватната криза във всички области на човешката дейност не оставя надежди за добро бъдеще.
Според Кабала, това състояние на човечеството е най-прекрасното, защото от него се ражда нова цивилизация, която вече ще бъде основана на съвършено друго мислене и възприемане на реалността.
Преходът на човечеството от днешното състояние в новото е възможен посредством:
– унищожаване на старото и раждане на новото, което е болно и дълго
или
– осъзнаването на необходимостта от такъв преход, като го сформираме сами.
Кабала говори за втория вариант. Но неговата реализация е възможна само чрез осъзнаването и приемането му от болшинството на жителите на планетата.
Неведнъж в миналото ми препоръчваха да открия свой блог, но аз не разбирах, за какво ми е нужен той. Но в последно време, произтичащото около мен и по светам ме подтиква към все по-силно общуване с хората.
Актуалните събития в последно време се вписват в това, с което в течение на години се занимавах теоретично. Кабала започна да приема практични форми, тя може да се използва във всичко и от всеки, а не само от специалистите-кабалисти. Светът започна да говори за своя край и в страниците на вестниците непрекъснато четем за кризата във всички области на живота ни.
Надявам се, че с помощта на този блог ще почуствам по-силно околният свят, останалите хора и ще мога да изразя себе си по-добре.