Entries in the 'Филми' Category

Силата на книга Зоар. Когато душата се спуска в тялото (клип)

Душата никак не е свързана с тялото, ние просто съществуваме в него като малки животни. Когато се казва, че душата се спуска в зловонното тяло, това означава, че тя достига най-егоистичното състояние на нашето вътрешно тяло, за да го поправи от ненавист към любов и отдаване…

[156016]

Силата на книга Зоар. Горчивият свят на червея (клип)

Днес ние сме подобни на червея в ряпа, светът ни се струва също така горчив и ограничен. Но ако изкараме главата си от тази горчива ряпа, издигнем се над нашия егоизъм, то ще видим огромен прекрасен свят, ще разкрием вечността и съвършенството…

[155968]

Силата на книга Зоар. Упътване за отчаяни души (клип)

Днес ние намираме себе си безсилни от абсолютния егоизъм, откъснати, пълни с неприязън един към друг. Депресия, отчаяние и безизходица завладяват света. И именно за нашето поколение, за такива отчаяни души, се разкрива книгата Зоар…

[155899]

Силата на книга Зоар. Другото състояние на душата (клип)

Дори на най-ниското духовно стъпало впечатленията, които получава човек, са толкова ярки и могъществени, че затъмняват материалния свят. Човек става подобен на Твореца, вижда света от край до край, разбира причините и целите на случващото се, получава възможност да избира правилното решение…

[156194]

Същност на кабалистичните понятия

[155845]

Пътят на доброто или пътят на страданията (клип)

Така или иначе, ние сме задължени да стигнем до зададената ни свише цел: или побутвани с огромни страдания, или по хубав, добър път, стремейки се сами към тази цел.И тогава ти започваш да познаваш цялата дълбочина на системата, която се представя пред теб. Тя се превръща за теб в поток, увличащ те напред, но ти сам управляваш неговото течение!

[155703]

Да събереш от себе си Съвършенството

Ние се намираме в ужасно състояние и не разбираме, че то е най-доброто, че именно от него ние можем да съберем себе си в подобие на Твореца. И тогава ще започнем да разбираме Неговият замисъл, защо той е разбил първоначалното Съвършенство и ни е дал възможност отново да създадем това Съвършенство от самите себе си.

[154768]

Силата на Книгата Зоар. Кой се нуждае от кабала (клип)

Когато у човека възниква въпрос за смисъла на живота, за целта на създаването на цялото творение, тогава той стига до кабала – методиката за разкриване на висшата сила, за постигане на съвършенство…

[155651]

Книгата Зоар и методиката на кабала (клип)

Кабалистите, написали книгата Зоар, са я скрили за дълги години. 2000 години тя е изчакала, докато осъзнаем, че живеем в порочен свят, в абсолютна безизходност, разберем, че със свои сили няма да можем да излезем от това състояние. Тогава идва книгата Зоар и указва пътя на спасението…

[155654]

Силата на Книгата Зоар. Създание, равно на Създателя (клип)

Да станеш равен на Твореца и едновременно с това да останеш човек – създание, независимо от Твореца – може само при едно условие.

[154766]

Правилното отношение към природата

Трябва да сформираме у детето уважително, щадящо отношение към природата, да се научи правилно да взаимодейства с всички в света, особено с тези, които са на по-ниско нивото на развитие, който са по-слаби, и следователно се намират в неговата власт…

[153398]

Силата на Книгата Зоар. Вечността и съвършенството са в нас

Променяйки себе си, ние постигаме световете, вечността и съвършенството, намиращи се вътре в нас, в нашата душа. Разкриването на своето „Аз“ е най-естественото занятие на човека, това е връщане в своя корен, в своя „бащин дом“, възвръщане в точката на своето създаване, което се явява най-комфортното състояние.

[154079]

Кабала скрита камера. Какво е това Творец?

[152842]

Затвори очи и се хвърли вътре в групата

[124 862]

Какво е това любов?

[124176]

Секс набързо

[123909]

Да пораснем от противоположностите

От урок №2, в Москва

Ние се намираме в едната част от природата – получаващата, и трябва да достигнем до другата част – отдаващата. Днес тази част е напълно непонятна за нас, тъй като преходът от стъпало на стъпало е винаги непонятен. В диалектиката това се нарича: „закон на двойното отрицание”.

Следващото стъпало – това са друг разум, други чувства и друго виждане. Всъщност всичко е различно с напълно нови параметри. Става дума не за нещо малко по-голямо отколкото това, което имаме сега, а за качествено ново стъпало. Изобщо, по духовния път всяко стъпало е напълно различно от предишното, напълно отделено от него, и представлява нови десет сфирот.

Редът на издигането е: ние сме потопени в егоистично желание, да речем на един сантиметър. Оценяваме го като зло в нашето съществуване и желаем да го поправим на добро. Тогава ние се издигаме на един сантиметър над него, т.е. започваме да го използваме обратно –  по посока на отдаването, и виждаме съвършено нов свят.

След това ние отново се спускаме, но този път на два сантиметра дълбочина. В началото всичко е наред: ние използваме света, т.е. състоянието, за себе си. Но тогава постепенно разкриваме една зловеща картина и отново започваме преобразуване на злото в отдаване. Веднъж избавили се от злото, ние се издигаме два сантиметра и отново виждаме света на отдаването, който е напълно различен от предишното стъпало.

Колкото по-голямо е потапянето, толкова по-голямо е издигането. Близките стъпала са отделени едно от другоа чрез падения и в тях абсолютно всичко е различно. Ние непрекъснато разриваме един нов свят, без да знаем как да действаме от едното стъпало  на другото. Състоянията са напълно различни, дори ако ни изглежда, че „вече сме били тук”.

Как тогава да направя своя  избор? Как мога да избера посоката, следващото състояние?

Затова е необходимо едно просто действие: от всички възможни състояния аз избирам най-сложното, това, което е най-трудно за мен, най-отблъскващо за моята природа. Така действам по отношение на своите другари, против своята природа, и така се издигам на следващото състояние.

Аз трябва непрекъснато да избирам духовното състояние, което е напълно противоположно на сегашното ми състояние. Така получаването и отдаването растат едно от друго. Това е законът на двойното отрицание. На този закон е основан растителният живот, растежът на живите клетки, пътят на нашите мисли и т.н. Всичко се развива по пътя на израстване на противоположностите на едното от другото.

От урока по статия от книгата „Шамати”, 17.01.2011

[33148]

Четири стадии

Евроазиатски конгрес в Турция – Видео Клип

Птиче ято

Живота е устроен по начин, според който, за да се построи живо тяло, всички негови клетки трябва да се превърнат във взаимно зависими една от друга. Природата е създала такъв особен порядък, в който свързващият елемент между клетките и органите в едно живо тяло се явява връзката, основана на взаимното разбиране между тях. От тук виждаме, че силата, която създава и поддържа животът, е силата на отдаването и споделянето. Нейната цел е да създаде живот, основан на съществуване в грижа за другия, хармоничен и балансиран между всичките негови части.

Човечеството може да извлече полза от примерите, които ни дава природата за взаимна зависимост, за да ни подтикне да развием подобни отношения между нас. Достигайки взаимно разбиране, доверие и любов между хората, ние ще разкрием един съвсем нов живот – балансиран, хармоничен и съвършен!

Видеото е от сайта Illuzia.net.