Entries in the 'Кабала' Категория

Вратата на науката кабала

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: Къде се пресичат кабала и обикновеният живот?

Отговор: Те не се пресичат никъде. Обикновеният живот си тече вътре в кабала. Както, например, Земята е обкръжена от атмосферата, така и кабала – това е атмосферата, а Земята отвътре – е нашият живот.

Кабала е система, в която ние съществуваме, независимо от това дали знаем или не знаем за това, представяме ли си го или не.Това не зависи нито от човека, нито от нещо друго. Кабала е система за управление на нашия свят.

Въпрос: Всяка наука е призвана да облекчи живота на човека, Може ли да се каже същото за кабала?

Отговор: Има хора, които се занимават с кабала , защото искат нещо да разберат и узнаят, това са философите. Кабала се изучава в 1800 факултета по света., но само от гледна точка на философията, без практическото й приложение.
Но има и хора, които изучават кабала, за да я прилагат на практика, Тези хора се наричат кабалисти.

По принцип кабала се занимава с това, че ни разкрива управлението на нашия свят. И затова човек започва да вижда, да разбира, да усеща и да проверява в себе си, в обкръжаващото общество, в пространството, наистина ли това е така. Този, който идва в кабала, става естествоизпитател.

Въпрос: Как се идва в кабала? Къде е тази врата, на която можеш да почукаш? Трябва ли да знаеш адреса или сам можеш да отидеш?

Отговор: Когато бях тийнейджър, аз много се увличах от физика и електроника, След това се появиха компютрите, аз се заинтересувах от тях и постъпих в институт по тази специалност. После ми се стори, че са интересни не самите компютри, а техните биологични модели и започнах да се занимавам с биокибернетика. Тоест, човекът се води в живота от вътрешното си желание.

Така е и в кабала. Хората идват от далеч, изобщо не разбирайки за какво, как, защо – случайно са чули, нещо им се сторило интересно, някъде е попаднала книга, чрез познати и така нататък. Към кабала подсъзнателно се примъкват тези, които търсят смисъла на живота.

Въпрос: Но нали това е въпрос, на който, по принцип, няма отговор. А ако кабала дава отговор, навярно това не става веднага?

Отговор: Може веднага да се чуе , но да се постигне – не. За да се постигне смисъла на живота, трябва „да се изяде един пуд / около 16 кг / сол”

От уебинара на zahav.ru. 10.02.2016

[177627]

Уебинар на zahav.ru: Може ли науката кабала да облекчи живота? (клип)

Кабала не само облекчава живота в нашия свят, но и учи човека, как да се издигне във висшия свят и оттам вече да управлява своята съдба и съдбата на цялото човечество…

[179893]

Великите кабалисти и техните трудове

каббалист Михаэль ЛайтманКонгрес в Одеса „В кръга на единството“. Урок 1

За първи път кабала била разкрита преди 5776 години от човек, който се казвал Адам. Той описал това в книгата „Тайната сила“ (“Разиель аМалах“). От Адам е започнала плеядата на поколенията кабалисти, и всичко, което са извършили те до нашето време, ние можем да обобщим.

Сред тях са били различни по тип хора: някои се занимавали с определена тясна специализация в познанието на кабала, някои са я изяснявали на особени нива.

А е имало и такива, целта, на които било да привлекат максимално количество хора към разкриването на тази система на управлението. Именно те са ни особено важни и скъпи, защото с тяхна помощ ние можем да достигнем онова, към което вече започваме да се стремим.

За цялата история на развитието на човечеството, повечето от кабалисти са писали своите трудове на ниво, което днес на нас ни е трудно да разберем. Но най-великия кабалист живял през XVI век, Ари, действително успял да обобщи и да разясни тази наука.

Той е вложил в системата огромна съкровищница от знания, и ние получихме от него вече готова матрица, на която се базира цялата кабала. До него мнозина са се опитвали да го направят, но не са успели.

Така че няма по-близък  до нас човек отколкото Ари по дух, по важност, по това, колко много е направил той за нас. Той е умрял много млад, на 38 години, оставяйки след себе си цяло наследство.

400 години по късно, след Ари, в началото на XX век се появява друг велик кабалист, Баал аСулам. Нито един от живелите преди него кабалисти не е могъл толкова популярно и достъпно да приложи системата от знания на Ари, както той. Затова ние използваме трудовете на Баал аСулам, написани относително просто, на съвременен език. Именно той се явява опора в нашите знания.

Освен това, неговият по-голям син, моят учител Рабаш, допълнил трудовете на своя баща с принципи за нашата вътрешна работа. Баал аСулам пишеше основно, за системата на висшия свят и вътрешната му психология.

А моят учител в своите статии разяснява, как можем на практика да започнем да усещаме духовният свят, какво е необходимо да се направи, за да го чувстваме и възприемаме, да систематизираме в себе си, да създаваме нови органи на усещанията и по този начин да вървим напред.

Ако ние нямахме трудовете на Рабаш, то четейки Баал аСулама, ние бихме се наслаждавали на логиката, простота, красотата и хармонията на неговото представяне на висшия свят и влиянието на тази система върху нас, но нямаше да знаем по какъв начин да я достигнем. Това и обясняват трудовете на моят учител.

Кабалистите описват висшият свят и нашият свят, представляващ сам по себе си най-низкото, малко стъпало, отрязано от духовния свят, като единна система, която работи в абсолютна хармония.

В нашият свят единствено подобие на тази система се явява напълно здрав човешки организъм, в който и сърцето, и разумът, и всички функции на кръвоносната, нервната, лимфната и другите системи работят в хармония и унисон.

Те се поддържат една друга, в тях няма нищо излишно, и само правилното взаимно функциониране създава възможност да усетим системата и да я изучим.

[168724]

Раби Шимон и тайната на равновесието, ч. 2

каббалист Михаэль ЛайтманОткритието на Адам

Има методика, мъдрост, наука, която говори за това, че освен негативната сила на нашия егоизъм съществува още една, позитивната сила. Тя е скрита, но ние можем да я разкрием и да я използваме в качеството ѝ на противовес на негативната, така че двете противоположни сили заедно да се намират в равновесие, в хармония помежду си.

Тази методика се нарича „наука кабала”. Тя е открита от Адам и затова той е наречен „Първият Човек” /Адам Ришон/ . „Първи“  заради откритието си, а „Човек”, защото се е уподобил на втората сила. „Адам” означава „подобен” /доме / .

От една страна, той е бил егоист като нас, а от друга, е получил от Природата позитивната сила, а с нея и възможността за анализиране на  разликата в потенциалите,  за да се пресмятат и да се взимат решения, съчетавайки двете сили заедно. По този начин той  е станал подобен  на общата Природа, в която те действат.

Адам е написал книгата „Скритата сила” / „Разиел а-Малах” /  и е предал методиката на следващите поколения, които продължили да я разработват.

Пробивът на Авраам

След двадесет поколения Авраам е изучил тяхното наследство и е извършил нов пробив. Дотогава науката кабала е позволявала на човека да прониква в дълбините на Природата и да се учи да извлича от нея положителната сила. Авраам  е разкрил възможността не просто да проявява и извлича от нея позитива от Природата, но да го противопоставя на негатива на нашето изконно естество. Това вече е  методиката за реализация.

Авраам е живял в Древен Вавилон по времето на тежката криза, когато хората поискали да построят „кула до небето”, с други думи, са имали драматичен скок на егоизма, отрицателната сила. Те търсили някакво решение , но не намерили, защото забравили как да се разбират един друг, сякаш заговорили на различни езици.

Тогава Авраам, един от най-големите вавилонски жреци, образован и уважаван човек, започнал да изследва това явление, за да намери изход. И открил, че можем да изявим, да разкрием позитива от Природата и да го използваме. Как?  Чрез обединение, дори в началото то да е изкуствено.

От Авраам започва началото на понятието „десятка” / минян / . В написаната от него „Книга за Сътворението” / Сефер Ецира /  всичко се върти около числото десет. Оказало се, че ако десет човека се стараят да се сближат помежду си над собствения егоизъм, то техните усилия, призвани да потискат егото и по някакъв начин да изведат навън положителната сила, действат като „помпа”, изпомпваща от дълбините на Природата скрития там позитив.

 В резултат на това, ако всеки в десятката „притиска” своя егоизъм, желаейки да отдели положителната сила,  внезапно тя се появява, разкрива се и действа сред тях,  до такава степен, че е способна да уравновеси негатива.

Така десятката става „стопанин“ на двете противоположни сили, без да се ограничава, подобно на човечеството в нашия свят, на една единствена отрицателна сила. Тези хора започват да усещат, да възприемат общата система, наречена „система на висшия свят”, където двете сили балансирано  си взаимодействат.

Следва продължение…

От 727-а беседа за нов живот, 17.05.2016

[183985]

Предишни публикации:

Раби Шимон и тайната на равновесието, ч. 1

 

Уебинар в zahav.ru: Животът в рамките на кабала (клип)

Въпрос: Кабала и обикновенният живот – къде се пресичат?

[179901]

Кабала е най-реалната от науките

Въпрос: Защо наричате кабала наука, а не учение?

Отговор: Погледнете какво пишат за кабала самите кабалисти, хората, които са се опитвали да я разберат и ще видите, че кабала отговаря на всички критерии, по които я определяме наука, а не учение.

Учението не може да се опре на никакви факти. То е синтез от мисли и предположения на човека, на неговия жизнен път, на опит, но в никакъв случай на факти, на ясна и точна документация според правилото „кабалистът няма нищо, освен това, което вижда, наблюдава, измерва“ в нашия свят, според степента, в която му се открива нещо.

Кабалистът е човек, който е развил в себе си определени допълнителни сетивни органи. С тяхна помощ изследва обкръжаваща ни природа, само че по-дълбоко от останалите.

Той изследва този пласт на природата, където се намират силите на управление, програмата и данните за управление на нашия свят. И за него това е реалност. Той я постига абсолютно ясно, записва, структурира. Светът, в който той се намира, за него е не по-малко реален от нашия свят. Затова той нарича изследванията си на висшия свят научни изследвания, а себе си – изследовател.

Освен това кабалистите утвърждават, че кабала много повече отговаря на научните изисквания, отколкото всички останали науки. Тя изучава природата в нейния истински вид, а не в тесните рамки на получаваните от нас в някакъв диапазон смущения, въздействия, размисли, пречупване на нашите разбирания и чувства, извън нашето въздействие на природата.

Сега ние усещаме само това, което възприемат нашите сетивни органи или прибори, а те не разширяват особено този диапазон. Кабалистите възприемат природата в нейния непокътнат вид, защото развиват в себе си такива възможности, като изход от себе си.

Издигайки се над своя егоизъм, който изкривява разбирането за природата и в усещанията, и в разума, те стават истински изследователи – учени, превъзхождащи учените от нашия свят.

От урока на руски език, 17.01.2016

[179340]

Уебинар на zahav.ru : За какво ми е да изучавам кабала? (клип)

Въпрос:  А за какво ми е въобще да изучавам кабала? Какво ще ми даде това?

[179875]

Как хората идват в кабала? (клип)

Въпрос: Вие казвате — идват в кабала. Как да стигнеш до кабала, къде е тази врата, където можеш да дойдеш, да почукаш и да кажеш: „Здравейте това кабала ли е? Аз искам да дойда при вас“.

Отговор: Хората идват в кабала, сами без да знаят, защо, за какво, – просто чули нещо и се заинтерисовали. На практика човека го води вътрешното желание да разбере смисълът на живота, да разбере, какъв е той, за какво живее. И само кабала может да даде отговор на този въпрос…

[179897]

 

 

 

Как да разкрием смисъла на живота?

Хората се развиват в течение на много хилядолетия и в определен момент в тях започва да се пробужда въпросът за смисъла на съществуването – най-важният въпрос, вълнуващ човека, ако малко се издигне над животинското ниво.

Тъй като не се развиваме като животните, които от поколение в поколение практически не се изменят, а във всяко поколение настъпва в нас обновяване на желанията ни, при това на следващото ниво, и постоянно се разкриват вътрешни пустоти, то и въпросът за смисъла на живота ни засяга все повече и повече.

Изведнъж започваме да се питаме за това, което преди не сме се замисляли. Затова и възниква науката. В крайна сметка въпросите, които човек си е задавал през XX век, са несравними с тези, които са възниквали у него през Х век.

По такъв начин, в даден период, се проявява въпросът за смисъла на живота в човечеството – първоначално само у единици. В течение на хилядолетното развитие са се появявали особени личности, които са си задавали този въпрос и изхождайки от него са композирали музика, писали са литература, поеми, песни, рисували са картини.

Всичко това ни е тласкало напред. Развивали са се науката, занаятите, техниката. Човек е искал не просто по-добре, по егоистичен начин да се устрои в живота, а се е питал: „В какво е смисълът на живота?“, търсил е.

Желанията ни се степенуват по стълбица. Първо са телесните, животинските желания за храна, секс и семейство. После следват човешките желания, отнасящи се към вътрешното напълване за богатство, власт, слава и знания. Всички те се трансформират от поколение в поколение и стават все по-изчистени, остри и вътрешни.

Въпросът за смисъла на живота започнал да възниква в хората след средновековието, когато започнал периода на Възраждането. Техническата, научната и културната революция в Европа била тласък за появата на съвършено ново отношение към живота и религията.

Хората престанали да се боят, че са невярващи и ще бъдат преследвани за несъгласието си. Тоест, егоизмът на човека дотолкова нараснал, че повече не можел да отговаря на стереотипите.

В „Предисловие към учението за десетте сфирот“ Баал а-Сулам пише: Освен това, ако се обърнем към търсенето на отговора на един известен въпрос, съм уверен, че всички проблеми и съмнения дали да се изучава науката кабала или не, ще изчезнат от погледа и ще видите, че тях просто ги няма. Защото, ако става дума за гнетящия въпрос, задаван от всички хора: „В какво е смисълът на живота?“, то този въпрос остава без отговор.

Можем да кажем, че всичко случващо се днес в света се случва, защото не можем да намерим отговор на въпроса за смисъла на живота. Погледнете с какво се занимава човечеството, какво прави?! И всичко това е, тъй като не разбираме смисъла на съществуването ни.

Годините на нашия живот ни струват толкова скъпо, или иначе казано, ние претърпяваме заради тях огромно количество страдания и мъчения, за да можем най-накрая да ги приключим. Кой се наслаждава от тези години, които прекарваме в търсене, бягство и страх? Или по-точно, кого наслаждавам с това, че съществуваме? Също никого!

И истината е там, че вече са се уморили изследователите от различни поколения да размишляват над това; и няма нужда да говорим за нашето поколение, в което никой не иска дори да се замисли за този въпрос.

Защо ми е да се замислям за смисъла на живота, ако разбирам, че няма да намеря отговора? По-добре ми дайте наркотик или алкохол, за да притъпя в себе си този въпрос, правещ човечеството нищожно. В крайна сметка, ако животното не си задава този въпрос, то просто съществува и реализира естествените си желания за храна, секс и семейство.

Желанията за богатство, власт и знания липсват в животинската природа, а също така и при хората, намиращи се на това ниво. Затова на тях им е по-лесно да живеят. Хората, в които се развиват човешките желания, чувстват себе си нещастни.

Но в същото време същността на въпроса остава непроменен в цялата си сила и горчивина, и понякога ни хваща неподготвени, изгаря разума ни и ни унижава в праха, преди да намерим известният на всички „трик“ да се отдадем или да плаваме без разсъждение по течението на живота, както е било вчера.

Именно това се опитваме подсъзнателно да направим. Похапнал, поспал, отишъл на работа, приятели, секс, футбол, хоби – само за да се обърна и да не си задавам този въпрос, защото той е по-лош от смъртта, тъй като смъртта е моментално решение на проблема, а с този въпрос може да се живее много дълго и в крайна сметка до нищо да не се достигне, освен до самообвинение.

Затова Баал а-Сулам е избрал тази тема като предисловие към великия труд „Учението на десетте сфирот“. В това предисловие той иска да покаже, че за да изучава кабала, човек не трябва да има никакви по-особени мисли или високи цели.

Ако му е зле и не знае за какво живее и това не му дава покой, защото не може просто така да живее, а трябва да оправдае съществуването си, тогава е длъжен да разкрие науката кабала, защото тя отговаря именно на въпроса за смисъла на неговия личен живот.

От урока на руски език, 31.01.2016

[180609]

Помощ в разкриване на висшата сила

В статията „Същност на науката кабала“ Баал а-Сулам отговаря на въпроса: „Какво се явява основа на науката кабала?“

Тази мъдрост представя себе си нито повече, нито по-малко като ред на слизането на корените, обусловен от връзката между причините и следствията, подчиняващи се на постоянни и абсолютни закони, които са свързани помежду си и са насочени на една много възвишена цел, наречена „разкриване на висшата сила на Твореца на Неговите творения в този свят“.

И така, най-важното предназначение на науката кабала се явява помощта в разкриване на висшата сила от човека, намиращ се в този свят, през този живот. И то трябва да бъде толкова явно, колкото всяко едно друго разкритие в този свят. Висшата сила е силата на живота, която ни обкръжава и напълва целия свят, изпълнявайки програмата си и прекарвайки всеки от нас и всички заедно през замисления от нея процес на еволюция.

И въпреки че тази сила определя целия ни живот, тя е скрита. Затова трябва да я разкрием и именно с тази цел ни е дадена науката кабала. Изменяме ли нещо посредством това разкриване? Заради него се променяме. В крайна сметка разкриването на Твореца изисква промяна на вътрешните ни свойства.

Творецът е невъзможно да бъде разкрит с някакви допълнителни средства, както в обикновената наука, когато се отчитат различни природни явления. Улавянето на висшата сила може да стане само за сметка на собственото поправяне, съгласно закона за подобие на свойствата. В зависимост от получаването на свойствата, присъщи за висшата сила, т.е. отдаване и любов, ние започваме да я усещаме.

Но как да достигнем до свойствата на висшата сила, ако не я познаваме? Затова ни е дадена възможност да изградим мрежа от връзки между хората, над нашия егоизъм, който през цялото време расте и се проявява. Ако се постараем да установим между нас отношения на взаимно отдаване, подобно органите на едно тяло, които са хармонично свързани един с друг, то в степента на усилията ни ще успеем да разкрием висшата сила.

Тя напълва общото ни тяло, което е сбор от желанията – това се нарича разкриване на Твореца пред творенията в този свят.

Тук действа законът за общото и частното. „Общо“ означава, че цялото човечество в края на развитието си трябва неизменно да достигне до разкриване на Твореца, да достигне до написаното от мъдреците: „И се напълва земята със знанията за Твореца, както водата на морето покрива сушата“.

„И няма повече човекът да учи ближния си и братята си на постигане на Твореца, тъй като всички ще Ме познаят, от малките до големите“. И е казано: „И няма повече да се скрие твоят Учител и твоите очи ще видят Учителя твой“.

Това означава, че ако дори не сега, а след сто-двеста години, в края на краищата всички хора ще достигнат до това разкриване. Процесът на еволюция завършва така, че всички достигат до разкриване на Твореца с помощта на съединяване в правилна мрежа, в която всеки запълва всички останали. И тогава вътре в тази обща връзка ще се прояви потока от висша светлина, Творецът.

Но „Частно“ означава, че преди човечеството, като цяло, да стигне до съвършенство, във всяко поколение съществуват избрани, постигащи го първи. Това са тези отделни личности във всяко поколение, които са се удостоили с постигането на определени степени в разкриването на Твореца.

Хората, разкриващи висшата сила са кабалисти, действащи от поколение в поколение. Но днешният свят достига до състояние, когато въпросът за смисъла на живота възниква в много хора. Затова се намираме в глобална криза, за която няма никакво разрешаване. Човек е необходимо да намери причина на всички тези проблеми, нещастия и страдания.

Ето защо, по мнението на кабалистите, се намираме в поколение, в което методиката на обединение може да бъде разкрита от всички. В крайна сметка, по-голямата част от човечеството усеща безпомощността на състоянието си и започва да се замисля за целта на живота.

От урока по избрани материали от трудовете на Баал а-Сулам, 14.03.2016

[179396]

За какво говори кабала? Нека да се вслушаме! (клип)

Днес, когато светът още повече потъва в своите егоистични проблеми, се разкрива науката кабала, предлагаща изход от задънената улица в доброто, хубаво, вечно бъдеще. Нека да се вслушаме.

[153550]

Да управляваш съдбата (клип)

Науката кабала е насочена към това, да доведе цялото човечество до способността да управлява нашия свят, нашата съдба, да променя този свят, но само чрез системата на висшия свят. Така днес откриваме, че нищо не можем да направим със себе си, с нашия свят и с живота си.

Имено разкривайки тази наука за себе си, човек става способен да вижда нашия свят чрез системата на висшите сили, които управляват и да се включи в тях. Издигайки се над всичко, той достига усещане за вечност и съвершенство…

[174783]

Алтернативната реалност

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: Мога ли да се науча на  ясновидство, занимавайки се с кабала?

Отговор: Предсказващите бъдещето са хора, надарени от природата с особени екстрасензорни способности. Има и всякакави лечители, които могат да използват силите на природата, за да лекуват. Има такива хора и това явление е в рамките на природата.

В природата има много сили, които обикновените хора не могат да използват. Но кабала не одобрява предсказването на бъдещето. Тя казва: „Остави тази природа, ти трябва да си над нея. Научи се да уравновесяваш доброто и злото и тогава действително ще промениш съдбата си.“

С какво би ни помогнало това, че предварително ще знаем какво ще се случи след две години? Кабала казва, че ще стане това, което ние определим за сметка на балансирането на двете сили. Няма никакъв смисъл просто така да се поглежда в бъдещето. По този начин само се прилепваме към злата сила и я подхранваме.

Трябва да се увеличи добрата сила чрез обединяването на хората. Тогава тя ще противодейства на разделящата силата на злото. Добрата сила ще ни доведе до единство, равновесие, и благодарение на това ще се промени бъдещето ни.

Въпрос: Например,  отивам при ясновидец и той ми предсказва, че с мен ще се случи нещо трагично.  Кабала позволява ли ми да го отменя?

Отговор: Преди всичко не трябва да слушаш такива предсказания, защото подсъзнателно вече се свързваш с тези сили. Всички тези ясновидци предсказват на основата на развитието на силата на злото без намесата на силата на доброто, която можем да добавим чрез нашето единение.

Сценарият за лош филм с наше участие вече е написан, но за себе си можем да създадем алтернативен, добър сценарий, хубава реалност. За това кабала е дадена на хората.

Още повече, че доброто бъдеще вече съществува и това е нашето крайно поправено състояние, света на безкрайността в окончателната си форма. Всичко зависи от това какъв ще бъде пътят ни към него. Как да напредваме към това състояние във всеки миг по най- добрия път  ни учи науката кабала.

Ако не я слушаме, пак ще стигнем до същото състояние, но по пътя на големи страдания, защото ще бъдем принудени да учим на свой гръб какво е зло и как да стигнем до доброто. Затова ни се дава методика, позволяваща да вземем доброто, с това да уравновесим злото и да се наслаждаваме на всяка крачка.

Още щом злото нарасне, ние веднага, в съответствие с това трябва да усилваме доброто и да ги уравновесяваме. Не е нужно доброто да бъде повече от злото, но и злото не трябва да превишава доброто. Само в равновесието между позитивните и негативните сили, светлината и тъмнината, се достига най- комфортното състояние.

Такова уравновесено трябва да бъде състоянието във всяка секунда от нашия живот и той да стане безкраен. Ако това не е така сами сме виновни, защото не се учим как да уравновесяваме добрите и злите сили във всеки от нас.

Сега  дори не осъзнаваме какви зли сили има в нас. Предстои ни да го разкрием. Преди всичко е нужно да се научим какво е добро и зло от гледна точка на природата, а не както на нас ни се струва.

Природата е висшата сила, която ни обгръща от всички страни. Трябва да разберем какво неравновесие предизвикваме от гледна точка на тази обща сила, наречена „природа“.  Това определя бъдещето ни.

Ние се намираме в процес на развитие, задвижвани от силата на злото, която постоянно автоматично се развива и ни води към крайното поправено състояние. По целият този път постоянно учим какви сили ни управляват.

В наши дни сме влезли в завършващия период, наречен дните на Месията (Машиах) .  В това време, именно от нас, от развитието на човечеството зависи как ще се уравновесим и ще преодолеем този последен участък от пътя си до завършването на шесте хиляди години по добрият път.

Въпрос: Нима Месията не е човек, който ще дойде на бяло магаре?

Отговор: Месията е силата, „издърпваща“ ( мошех) ни в посоката на добрия път. Добрата посока вече съществува, но от нас зависи дали ще преминем по добрия път, ще приемем ли Месията, т.е. ще успеем ли да разкрием добрата сила на природата, която да уравновеси силата на злото.

Добрата сила, която може да ни балансира още сега и да продължава във всеки миг чак до последното, съвършено състояние, се нарича Месия. Защото тя издърпва ( мошех) злото от нас и уравновесява доброто.

Въпрос: Защо е написано, че Месията ще дойде на бяло магаре, като че ли до това време ще има ядрена война и нищо повече няма да остане?

Отговор: Магаре (хамор)- от думата „материал“ (хомер). Нашият материал (желанието) трябва да стане бял, чист от егоизма.

От програмата на радиостанция 103 FM, 11.12.2015

[172561]

Движение по лъча на светлината

Въпрос: Баал а-Сулам, великият кабалист на ХХ век, в един от своите трудове пише за възможността от трета и даже от четвърта световна война. Как смятат кабалистите, това ще се случи ли или не?

Отговор: Кабалистите виждат общата система на управление и възможностите, които стоят пред нас. Те виждат, че във всеки човек и в цялото човечество съществува свобода на волята.

Има два пътя, по които ние преминаваме всякакви състояния: път на страданията и път на светлината.

Ако ние желаем да вървим по обикновените пътеки на материалния живот, мислейки само за него и без да прилагаме усилия да се повдигнем над нашия свят, тогава този свят ще ни подгони в още по-голяма безизходица, за да може, в крайна сметка, да ни принуди да се издигнем.

Но преди да решим с какво да започнем подема, ние ще преживяваме огромни страдания, включително трета и четвърта световни войни и други ужасни състояния. Виждаме, че засега нищо не се променя към добро.

Въпрос: Тоест, във висшата програма е заложена трета и четвърта световна война, и сега всичко зависи от нас, хората, доколко съзнателно ще се включим в програмата на Природата?

Отговор: Не само това. В програмата на Природата са заложени екологични проблеми, глад, климатични удари, земетресения и др., с цел така да ни разтърси, че да усетим необходимостта от следващата степен на развитие. Но всичко това е чрез животинското възприемане на материалното тяло!

А ако пожелаем да повдигнем себе си духовно, тогава ще се включат съвсем други сили, защото ще започнем да влияем на самата система на управление! Не нашата нисша система ще ни застави да излезем на следващата степен, а ние сами, доброволно, ще излезем на нея. И тогава нашето участие ще изглежда по съвсем друг начин, и светът ще стане прекрасен.

Ние разумно ще се включим в управлението и ще тръгнем напред, разбирайки заради какво. Това напълно ще измени нашия живот и отношението към него. Такова движение се нарича движение по лъча на светлината.

Светлината е подемът над нашето животинско съществуване, това е желанието да се сближим с Висшия.

Над мен се намира система за управление, която трябва да усвоя, в която е необходимо да се включа. Приближаването към нея се нарича движение към светлината. Този път трябва да премине всеки човек и тези, които не са преминали, ще дойдат и ще преминат.

От урока на руски език, 20.09.2015

[167515]

Медитацията е насочена срещу развитието

Въпрос: Използвам медитирането, за да се успокоя, да снема напрежението, да се избавя от лошите мисли. Може ли медитацията да помогне на обществото за достигане на единството?

Отговор: Медитацията помага на човека вътрешно да се освободи за сметка на потискане и намаляване на егоизма. Но тя не привлича добрата сила, която би могла да уравновеси злото.

Добрата сила е скрита в природата и е невъзможно да бъде извлечена чрез медитиране. Затова кабала се нарича тайна наука, тъй като е способна да извлече скритата сила в природата, да я противопостави на злата сила и да я уравновеси.

Без науката кабала това е невъзможно да бъде направено. Медитирането само намалява злата сила и по този начин ни отпуска. Силата на егоизма ни принуждава да се развиваме, към съревнование, самата тя изисква от нас да привлечем добрата сила и да балансираме злото. Тоест злата сила е полезна, тя е двигателят на развитието и не трябва да бъде погасявана.

Излиза, че медитацията върви срещу човешкото развитие. Казано е: „колкото по-напреднал е човекът, толкова по-голям е неговият егоизъм“. Ако искаш да си повече от другите, трябва да развиваш своите желания. А всички желания в нас са егоистични. Затова на теб ти трябва егоизъм по-голям от този на другите.

И тук вече ни е необходимо добро желание, за да бъде уравновесено нашето зло начало. Но именно да се уравновеси и в никакъв случай да бъде намалявано.

Това напомня на автомобил: неговите двигател и кормило. Колкото по-голям е обемът на двигателят, толкова по-значителни цели могат да бъдат достигнати с този автомобил. Но това е само при условие, че ние държим кормилото в ръцете си и знаем накъде вървим.

Всъщност проблемът е в това, че в нашия свят не достига добрата сила. Но тя съществува в природата, и ние трябва само да я извлечем от там, за да допълним с нея злата сила, която е вече разкрита от Твореца.

Затова кабала се нарича тайна наука: тя разкрива добрата сила и уравновесява с нея силата на злото. Балансът на тези две сила ни довежда до равновесното състояние, наричано Рай, бъдещ свят, даващ усещането за вечен живот.

Чувството за равновесие между двете противоположни сили, се нарича душа. Пожелавам на всички нас да разкрием своята душа.

От програмата на радиостанция 103FM, 11.12.2015

[172806]

За какво са му на кабалиста новини?

Помня, че по време на ливанската война с моя учител Рабаш постоянно слушахме новините и той споделяше впечатленията си как възприема всичко това. Тогава аз се чудех защо един кабалист дотолкова преживява за събитията в страната и света.

Но за него това беше „карта от бойното поле“. Той допълваше останалото със собствените си вътрешни разчети във висшите сфирот и това някак му се получаваше.

По време на военните действия Рабаш беше много съсредоточен и по-тих от обичайно. Той много обичаше да се шегува, но ако започнеше война, състоянието му рязко се променяше. То действително извираше отвътре. Той се разстройваше много и също много се радваше на победите и успехите на бойното поле.

Чувствах че това му е много много близко, не така както на всички останали, и особено на вярващите. По това време бях начинаещ ученик и много се учудвах доколко човек вярва или не в Твореца, в Неговата сила, в това, което се спуска свише.

Рабаш винаги искаше да е в течение на кратките, точни новини, без всякакви коментари, за да може правилно да им отреагира. И когато го питаха, за какво му е това, той отговаряше: „А ако вашите деца бяха там, вие пак ли така хладнокръвно бихте отреагирали, или не?„ Тоест, той искаше да каже, че там се намират неговите деца. Така той чувстваше това.

Из ТВ програмата „Новини с Михаел Лайтман“, 20.12.2015

[172657]

Безкрайно наслаждение вместо „ черен петък“

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос:  Така чаках „черния петък“, за да си купя електрически велосипед… Накрая го купих и желанието ми веднага изчезна, още преди да се докосна до него. Защо се получава така?

Отговор: Винаги се получава така. Когато те влече към нещо, което нямаш,  имаш желание  и стремеж да се насладиш. Затова си представяш наслаждението от недостига на неутоленото желание и го усещаш двойно.

Когато получаваш желаното, наслаждението влиза, напълва желанието и на теб вече много не ти се иска това,  след няколко часа или след ден желанието напълно изчезва. Точно така е и когато започваш да ядеш нещо невероятно вкусно, някакво специално ястие, на което много си искал да се насладиш, но наслаждението завършва.

Проблемът в нашия свят е в това, че когато започнем да получаваме наслаждение в желанието и то се напълва, както стомаха с храна, откриваме, че наслаждението има край. Така свърша всичко, дори и живота.

Възниква въпрос: мога ли да получавам наслаждение така, че то да бъде безкрайно и непрекъснато да се увеличава, вместо да намалява? Може ли да се направи така, че колкото повече получавам, толкова повече и повече да се наслаждавам, без край? Тогава нашият живот ще стане неограничен, безкраен, вечен. Всъщност, в това е тайната на вечния живот и тя зависи само от това как използваме нашето желание.

Въпросът е как да направим така, че през цялото време колкото повече получавам, толкова повече да желая и никога да не се стига до това, че съм се напълнил или ми е омръзнало да получавам наслаждение толкова много, че да ми опротивее. Възможно ли е това?

Науката кабала (на иврит „ кабала“ от думата „ да получа“/„лекабел“) се нарича „наука за получаване“, тъй като говори за това как да получаваме, как да се напълваме в безкрайна, неограничена форма.

Ако се свързваме помежду си и наслаждението преминава през мен, аз предавам на теб, ти предаваш на другия, другия на третия и така нататък, то постоянно циркулира между нас. Наслаждението никога не спира, затова никой не се напълва толкова, че да не иска  повече.

Напротив, наслажденията преминаващи през всички постоянно се обновяват. Всеки  започва да усеща наслаждение, което се връща към него от всички и наслаждава всички. Излиза, че то съществува в нас безкрайно по величина и по време. Това се нарича достигане на бъдещия свят, на вечния и съвършен живот.

Това се случва ако знаем как правилно да използваме получаването на наслаждение. Затова тази мъдрост се нарича наука за получаване, науката кабала.

Въпрос: Кой пръв започва да отдава? Аз? Или трябва да чакам докато ми се даде и тогава  аз също да отдавам?

Отговор: Не. Вие отивате в малка група, където ви обучават как можете да се свързвате заедно така, че наслаждението да преминава от единия към другия. Създавате циркулация на енергията между вас така, че да усетите, като че ли се повдигате на летяща чиния, над нашата материя, над цялата тази временност, ограниченост в движението, пространството, наслаждението. Тогава излизате в друго измерение, над всички ограничения на този свят.

Елате и опитайте!

От програмата на радиостанция 103FM, 23.11.2015

[171738]

Как да разкрием картата на нашия живот?

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: Казвате, че всички ние съставяме една душа. А как това е свързано с моя живот? Дори ако е вярно, не разбирам как мога да го използвам на практика?

Отговор: В живота си извършваме много действия. Започвам този живот, завършвам го, но знам ли аз за какво живея? Не. Знам ли днес какво да правя в моя живот утре? Не особено.

Може би влизам през малка врата като в огромна сграда. Губя се там и не зная кога ще мога да изляза от всички тези стаи, влязъл ли съм в тях по погрешка или не. Ние не знаем как да определим добрата си съдба.

Науката кабала ни дава картата на живота. Разкриваш я пред себе си като географски атлас.

Например, тръгнал си в отпуск в някаква страна. Отваряш картата на тази страна, картата на града, в който отиваш и разбираш кое къде се намира, как максимално полезно и с удоволствие да прекараш тази седмица отпуск, така че нищо да не пропуснеш, да видиш нови красиви места, да опиташ вкусни местни блюда и т.н.. Дори тази седмица не ми се иска да пропилея напразно.

А тук пред нас е целият ни живот. Дошли сме на някакво място, наречено „този свят“ и много ни вълнува как ще прекараме времето си в него.

Науката кабала ти дава карта, на която можеш да видиш къде се намираш и предварително да разбереш къде всичко е хубаво и прекрасно. За какво ти е да се мотаеш по улиците, да попадаш в опасни и мръсни места?!

Можеш да избереш добър път и да достигнеш най- добрите състояния. Винаги има избор – повече или по- малко. Всеки може да избере това, което му подхожда, съгласно корена на душата му. Именно това позволява науката кабала.

До нашето поколение сме се развивали в много проста форма. Всеки е придобивал някаква професия, за да заработи, да създаде семейство, да успее. Днес вече сме надраснали това развитие. Ние не искаме просто семейство, просто професия. Искаме да опознаем нещо по-вътрешно, затова ни е нужна науката кабала, за да ни насочи вярно в търсенето на смисъла на нашия живот.

От програмата на радиостанция 103 FM, 18.11.2015

[170729]

Програмата на живота, част 3

Пропуск за бъдещия свят

Въпрос: Какви свойства трябва да се променят, за да се влезе в новия неограничен свят? Защото всеки от нас притежава различни свойства.

Отговор: Всички ние имаме общо свойство – егоистичното желание, заставящо ни постоянно да мислим за своето удоволствие.

Живеем в това свойство и не искаме да го променяме, защото не знаем нищо друго, освен желанието повече да се напълним. Завиждаме на чуждото напълване, искаме същото и така се развиваме.

Това е бил принципът за развитие на нашия свят в миналото, но сега то завършва. Желанието в нас се загубва, защото виждаме, че такова развитие е безцелно. Какъв е смисълът в тази безкрайна гонитба за нови наслаждения, като катерица в колело?

Човекът се разочарова от такъв живот, виждайки, че просто го използват за сметка на рекламата през целия му живот. Непонятно е за какво живее и затова антидепресантите и наркотиците получават такова разпространение. В перспектива това чака цялото човечество, ако пред нас изведнъж не се разкрие някаква нова цел, нови възможности.

И тогава ще се зарадваме от това, че сме се разочаровали от този стар свят и ще видим, че той не струва нищо. Кабала ни предлага да влезем в друг свят. Целият ни предишен живот за изминалите десетки години е даден само, за да поискаме да се освободим от него. Днес се намираме в ада, но има друг свят, който се нарича рай.

И ние можем да влезем в този рай, това е много просто. Нужно е само да отворим своето сърце за другите и да се съединим с всички. А засега, дори не с всички, а само с тези хора, които също искат да влязат в този нов, прекрасен свят.

Въпрос: Какво означава да разкрием своето сърце за останалите?

Отговор: Това означава да станем един човек, с едно сърце, да се съединим със сърцата си. Такова е условието за влизане в бъдещия свят. Това е единственото свойство, което трябва да изменим в себе си: да отворим своето затворено сърце.

Следва продължение…

От 623-та беседа за нов живот, 08.09.2015

[167483]

Как да подобря своя живот?

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: Говорехте за висшата система, управляваща нашия живот. Ако започна да изучавам науката кабала и по-дълбоко разбера тази система, това ще ми донесе ли успех, ще ми помогне ли да подобря живота си, моята съдба? Ще мога ли да властвам над съдбата си?

Отговор: Всъщност, изучаването на науката кабала дава на човека възможност да узнае какво се случва, защо, как да подобри живота си. И тогава той може да бъде на няколко нива на взаимодействие с това, което е научил.

Или той знае какво става, и остава пасивен, продължавайки да плува по течението на живота. Но в крайна сметка придобива някакво спокойствие, разбиране, защо се случва всичко, знание, че за всичко си има своя причина и откъде произлиза всичко. Това дава на човека по-голяма подкрепа в живота.

Има много такива хора. Не може да се каже, че всички достигат нивото, на което могат да управляват своя живот след изучаването на науката кабала.

Има ги и тези, които не се удовлетворяват с пасивно изучаване и продължават напред, в дълбочина. Те действително могат да достигнат такова състояние, че да подобрят живота си и да го управляват сами.

Разбира се, ние сме заинтересовани хората да стигат до това ниво, за да имаме такива ученици, които да продължават да напредват до крайната цел. Но всичко това зависи от самия човек.

От програмата по радио 103FM, 01.11.2015

[168962]