Entries in the 'Икономика и пари' Категория

Истински диамант

Въпрос: Психолозите си задават въпроса: „Защо най–ненужните за човека вещи – диаманти, злато – се ценят толкова?“ И веднага отговарят: „Именно изключителните, прецизно изработени украшения могат да спасят вашата индивидуалност в този свят на всеобща глобализация“.

Кажете, какво е за човека – „Аз притежавам това, което другите не притежават“?

Отговор: Това е само защото диамантите и златото се приемат от хората като нещо, което носи увереност, като скъпоценност. И в какво се изразява тази скъпоценност? В това, че така я оценяват другите, нищо повече.

Въпрос: В блокирания Ленинград скъпоценност е бил късче хляб. И това наистина е  ценност. Защо се нуждаем от всички тези дрънкулки?

Отговор: За да оценим живота! Само за това! Но това ще мине. Мисля, че ще достигнем до състояние, в което ще се появят съвсем различни носители на ценности.

Всъщност истинският носител на ценност е духовният екран. Това е най-важното. Това е личното, духовно постижение на човека. Никой няма да ти го отнеме, няма на кого да го продадеш, не можеш да го предадеш, дава ти смисъл за съществуване, и най-важното – вход към вечния живот.

Въпрос: Тогава всички тези дрънкулки ще се превърнат в дрънкулки?

Отговор: Те няма да струват нищо, точно както всичко в нашия свят. Когато започнем да овладяваме  Висшия свят, на мястото на нашите пари и нашите ценности, ще дойдат духовните пари.

А духовните пари са „кесеф“ („кисуф“ – „покриване“) – не напълване на егоизма, а покриване на егоизма, слагане на екран над него.

Как ще го измерваме? Това е индивидуално.

Как ще го обменяме? Невъзможно е да се обменя само чрез връзка с Твореца.

Затова аз съм толкова богат, колкото мога да присъединя всички към себе си, да вляза в тях и да ги напълня. Свързването с другите, напълването на другите е моето богатство.

Тоест, къде е моето „гърненце“, което напълвам? То е във всички останали. И то е  вечно, съвършено, никъде не изчезва. Това е мое.

Въпрос: Кое в тези отношения е най-скъпото, най-големият диамант?

Отговор: С какво качество напълвам другите хора: нефеш, руах, нешама, хая, ехида. Себе си не напълвам, само отдавам. Аз съм инструмент за напълване. Това е много интересно.

Въпрос: Кое в духовните взаимоотношения е еквивалент на златото, диамантите, простите дрънкулки?

Отговор: Властта! Диамантите, златото, дрънкулките, какво и да е, са власт, власт над другите. Ако съм в пустинята и на Земята няма никакви хора, тези дрънкулки или злато нищо не ми дават.

Властта над другите е богатството в нашия свят. А властта над себе си, която ме съединява  с Твореца, е духовното богатство.

Въпрос: Властта над себе си е власт над  егоизма ми?

Отговор: Да. Това е  екранът.

[236841]

В мрежата на социалните мрежи

каббалист Михаэль ЛайтманСъобщение: Бившите сътрудници на Гугъл и Фейсбук са се обединили за борба с пагубното влияние на социалните мрежи и интернет върху човека. Коалицията, получила име „Център по хуманни технологии“, ще провежда лекции за опасностите от съвременните IT- технологии и гаджети в 55 хиляди държавни училища в Америка.

Реплика: По принцип е правилно. Големите виртуални платформи действат в интерес на тези, които плащат. Притежавайки достатъчно пари, могат да поставят интернет в служба на себе си и да прокарват в него всякаква политика, каквато и да е идеология. Може да се легитимира едно и да се делегитимира друго, да се настройват едни срещу други.

Създаденото по такъв начин „обществено мнение“ позволява да се очерни всеки, без връзка със законите, фактите и здравия разум. В крайна сметка демокрацията и плурализмът, се подменят с някакви „общопризнати истини“, които всъщност са написани по поръчка. Да се живее и работи в такъв свят не е възможно. В него не остава нищо автентично от човешките ориентири. Всичко се диктува само от парите.

Обаче и тяхното влияние вече е подкопано от новите тенденции. Капитализмът, построен върху идеите на печалбите, повече не може да обезпечава печалба за широките слоеве от населението. Системата се самоубива и професионалното оглупяване губи предишната си сила.

Като следствие, съвременните социални платформи в интернет с времето ще умрат. Просто ще престанат да ги използват. Хората ще ги заменят с пряка връзка, без посредници, със система за комуникации, на която сами ще бъдат стопани.

Представете си: никаква принуда, нито тайна, нито явна. Никой не „създава“ от хората потребители, избиратели и пр. Новата връзка е наистина в името на доброто бъдеще на човечеството. Въпреки, че днес това изглежда недостижим връх, пътят към него не е толкова дълъг, колкото изглежда.

От ТВ програмата „Новини с Михаел Лайтман“, 08.02.2018

Да се учим от живота

каббалист Михаэль ЛайтманРеплика: Вие казвате, че роботите скоро ще заменят човека. Един от постоянните ни слушатели пише, че дори днес това вече се вижда. Падането на цената на енергията води до това, че всяко нещо ще бъде равно на енергията, нужна за неговото създаване, т.е. напълно ще се обезцени, затова и цената на роботите ще падне.

Роботите свобождават време. Нищо не ни остава, освен да се учим как да бъдем хора и да подобрим технологията, която ни прави още по-свободни. Днес младежите в САЩ получават образование след образование, тъй като не могат да си намерят работа, а образованието им дава структура, прогрес, перспектива. Те живеят заради перспективата.

Затова тенденцията, за която говорите вие, че човечеството ще започне да се учи да бъде Човек, вече започва да работи.

Отговор: Говорим, не просто за обучение, за да създаваме по-сериозни роботи или компютри. Ние искаме да обучаваме хората, за да могат да разберат за какво живеят, каква е целта на еволюцията на човека, към какво води, защо сме преминали през такива формации и какво трябва да постигнем в бъдеще.

Това трябва да бъде осъзнато и да погледнем на целия процес отгоре, над себе си, за да можем още днес да създадем правилно общество и да го постигнем не чрез метода на проба – грешка, както е било винаги: чрез революции, войни, страдания.

Можем да моделираме всичко много просто и можем да направим правилни изводи.

Въпрос: Значи, човечеството само може да стигне до това, не е задължително да бъде насочвано от кабалистите?

Отговор: Не, ако човечеството върви към това по естествен път, то това ще е чрез големи страдания. Какъв е смисъла, ако хората изобретят още по-умни машини и заменят себе си с тях. Какво ще стане с тези милиарди хора?

Реплика: Можем да запълним тяхното време с постоянно обучение. Нека изучават география, история, устройство на света – какво лошо има в това? По-добре е, отколкото да стоят в дома си или да се бунтуват по улиците.

Отговор: Безперспективно е. Да допуснем, че днес задължим няколко милиарда човека да се учат – какво ще стане с тях след това? Човек не може да се занимава с безполезен труд, ако не чувства необходимост от това, ако никъде не може да бъде приложен.

Искаме да видим правилен резултат, или поне някаква печалба. А от това никаква печалба няма да има.

Въпрос: Каква печалба ще видят в това, да направят от тях Човек?

Отговор: Ще знаят, защо правят това – за да се издигнат на следващото ниво на съществуване, ще започнат да чувстват себе си в друга реалност. Но за това е нужно да бъдат обучавани.

Въпрос: А ако нямат такова желание?

Отговор: То може постепенно да бъде развито, защото зачатък на това желание има във всеки, но в някои то се намира по-дълбоко, а в други е на повърхността. Това е така наречената «искра на Твореца», която лесно може да бъде възбудена, защото във всички съществува неразбиране по отношение на страданията, на тяхното предназначение, на това, че всичко може да свърши и отпред е само смъртта.

А тук трябва не да потискаме, а обратно – да възбудим: «Напред към смъртта или към живота? Избирайте! Ние предлагаме – към живота, за да можете да видите своя свят и да разкриете още повече в този свят. Или към смъртта? Тогава знайте, че тя е пред вас».

Всеки човек има основание да му се обясни какво представлява истинският, вечният, съвършеният живот или неотвратимата смърт.

От ТВ програмата „Новини с Михаел Лайтман“, 14.12.2016

[200148]

В интегралната паяжина, ч. 1

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: Как може да се поправи ситуацията в днешния свят? Има усещане, че повече не може да се чака и трябва незабавно нещо да се направи.

Отговор: Нашият свят започва да се руши пред очите ни. Аз отдавна предупреждавах за това, но сега това вече се вижда и със съвсем невъоръжено око. И всичко е, за да разберем, че е нужно да заменим нашия разум и чувства, ако искаме да управляваме нашия земен живот.

Влизаме под управлението на интегралната система, но ние самите засега не сме интегрални. Ако искаме да сме интегрални, трябва да се съединим помежду си. И тогава ще разберем законите на природата, които се реализират вътре в нас, тласкайки ни безжалостно по пътя на естествения ход на развитието.

А ако се съединяваме помежду си по-бързо, отколкото към това ни задължава природата със своите удари, ще можем да видим случващото се като прекрасни и добри събития, които са за наше благо, и за сметка на тях да преуспеем и да спечелим. В това и се заключава работата ни.

Затова скоро всички ще почувстват, че взаимното поръчителство е съвсем необходимо в мащабите на целия свят или поне в развитите, прогресивни страни на Европа и Америка. Само ще бъде непонятно как това да се постигне. И тогава всички ще почувстват пълната си безпомощност и може би, ще се вслушат в съветите на кабалистите.

Работата е в това, че се увеличава несъответствието между ниската и високата системи. Ниската система засега действа в егоистичната, индивидуална форма. А висшата система работи по програма, в която всичко е съединено заедно. Това са две съвсем различни системи.

Представете си два класа в училище. В единия клас всеки е сам за себе си, не се грижи за другите, всички се карат и се бият. А другият клас е задружен, всички си помагат един на друг. Лесно е да се разбере в кой от тях на ученика ще му бъде хубаво и спокойно.

Ето така и ние се намираме между тези две системи. Висшата система ни въздейства и иска да влезе в нас, но ние засега живеем в нисшата система. И как можем да създадем правилна, добра мрежа на връзките между всички нас? Ние не сме способни да направим това.

Ако тази висша, спускаща се към нас система би била егоистична, ние бихме могли все някак си да се приспособим към нея. В такива случаи в нашия свят са се появявали особени хора, които са повдигали народа на въстание. Защото те са чувствали, че е невъзможно да ни управляват по старому.

Така са станали всички революции: технологични, научни, социални, смените на обществените формации. Виждаме от нашата история, че този проблем е разрешим.

Но днес стоим пред наистина ужасен, неразрешим проблем. Защото отгоре ни се спуска такава структура, която не можем предварително да изучим и да разгледаме. Само започваме да забелязваме, че тази структура е интегрална, свързваща всички един с друг.

Това не го е имало преди, доколкото в тази нова система всички зависят един от друг. Затова икономистите, философите, политиците, средствата за масова информация започват да обсъждат това и да се съгласяват, че трябва да се приведат в съответствие с новата форма на света. Но те засега не разбират, че това не са законите, с които сме свикнали, и няма да се спасим с малко усъвършенстване на взаимните си връзки.

Сега разкриващата се мрежа ни води към пълна интегрална връзка. Това oзначaва, че няма такова място, което да е по-важно от другите. Няма по-напреднали страни и по-малко напреднали. Няма някой, който да взима решения и да определя, във всяко място ще се определя положението за всички и съответно са длъжни да вземат под внимание всички.

Този подход се разкрива на такова ниво, на което не сме способни да го усвоим, доколкото той не съответства на природата ни. Егоистичната природа е несъвместима с такъв метод, защото ние, егоистите, не сме способни да се съобразяваме с целия свят.

Нека даже да не работя за себе си, но трябва да знам за кого работя. А ако тази цел се размазва по цялото човечество, то аз вече нищо не разбирам: да работя за всички е все едно, че е за никого. И наистина, това не е за никого, ако подхождаме егоистично.

С разума и с чувствата си ние не сме способни да живеем в новия свят. Скоро много силно ще почувстваме това и тогава съвсем ще се объркаме, не разбирайки какво да правим. Няма да знаем къде да работим, къде да се учим, къде да влагаме силите си, за да получим нещо, как да се обслужваме. Ще останем без всякакви ориентири.

До сегашния ден всичко беше много просто: дай и получи. Но в интегралния свят този принцип вече не работи. Тоест на нас ни се спуска някаква „летяща чиния”, интегрална паяжина, която ни обърква и изглежда много страшно.

Постепенно ще бъдат отменени всички връзки, които действат сега между хората. И какво ще правим? Няма къде да работим, няма да получим надница, няма къде да учим, няма къде да излезем на покупки – няма магазини. Никакви връзки, които работят днес, утре няма да работят. Ще се наложи всичко да се изгради наново, а без човекът да се промени, това е невъзможно.

Скоростта на измененията ще нараства по експонента: в най-близко време Европа и Америка ги очакват огромни промени.

Следва продължение

От урока на тема: „Подготовка за конгреса”, 26.07.2016
[191836]

Ерата на роботите или ерата на човека?

каббалист Михаэль ЛайтманРеплика: Съгласно проучване на Световния Икономически Форум през 2020 година ще бъдат добавени два милиона работни места, но ще изчезнат седем милиона. Световната роботизация и пълната автоматизация ще доведат до отпадането на повечето професии.

В Калифорнийския университет в Сан Франциско работи робот-фармацевт, който събира и дава таблетки. Вече има роботи-журналисти, на които се дават данни и те пишат шаблонни репортажи. Създадени са роботи-адвокати и т.н.

Отговор: Въпросът е, че статистиката силно смекчава ситуацията, тъй като всъщност няма да има никаква нужда от работна сила. Към днешния ден роботизацията изкуствено се задържа, а е възможно да бъдат заменени, например, всички такси автомати. Това може да се направи напълно реално.

Всеки човек може да бъде заменен от робот, който ще се занимава с всичко, освен с духовна работа, защото роботът няма свобода на волята.

Свободата на волята е възможност за включване към следващото ниво на информация. Тя може да бъде само в човека и само в определена среда, която го възпитава и подготвя към прехода на новото стъпало, наречено човек в него или „Адам“.

Всичко останало е животинското ниво, затова животът лесно може да се програмира и да се направи механичен. Той и така целият е механичен.

Въпрос: Оказва се, че роботите ще ни изтласкат на следващото ниво?

Отговор: Разбира се. Засега не го искаме и затова не ги внедряваме.

Има области в живота, в които би било хубаво човекът да бъде заменен с автомати, въпреки че това винаги дава и отрицателен ефект. Например, ако се заменят таксиметровите шофьори, къде ще отидат милионите хора, заети в тази професия?

Трябва да решим: с какво трябва да се занимава човекът.

Изобретяването на механичните „играчки“ облекчава материалния живот, но в същото време го прави много по-опустошен, защото при него няма никакъв интелектуален изход.

В Disney World в Маями има огромна игрална сфера. Сядаш във вагон, возят те през сферата и ти показват бъдещето на човечеството. Всички летят на хеликоптери, бързат нанякъде. Човекът влиза вкъщи, а там е само механика, всичко е в бутони и др. Но защо? Човекът си е останал същият.

Така бихме и завършили съществуването си, ако програмата за развитието на човечеството не беше спусната свише.

Затова сме принудени да достигнем състояние, когато ще ни стане много зле и тогава ще трябва да разберем, че смисълът на нашето развитие е в обединението и в подема чрез единение на следващото ниво на съществуване.

Следващото ниво е духовното, извън тялото, извън всевъзможните ограничения на нашия свят. Ще се надяваме, че хората ще го разберат.

От ТВ програмата „Новини с Михаел Лайтман“, 19.10.2016

[196645]

Мит за щастието, убиващ щастието

каббалист Михаэль ЛайтманМнение: Тичаме след щастието, сякаш то може да бъде „намерено“, вместо да го създадем вътре в себе си. Можем да създаваме щастие, независимо от това, което става около нас.

Производителите убеждават потребителите, че определени неща, като автомобили, часовници, дамски чанти, козметични операции, ще им донесат щастие.

Тази стратегия от последните 70 години е довела до това, че всяко поколение все по-дълбоко се е оказвало в депресии и тревожни състояния, в зависимост от това, доколко хората са вярвали на тази лъжа.

Психолозите са въвели „формула за щастие“: при оптимално съчетание на удоволствие + увлечение + цел = дава усещане за щастие.

Богатството не гарантира щастието: макар през последните 50 години хората да станаха значително по-богати, но те станаха и забележимо по-нещастни. Славата не гарантира щастието: достатъчно е да погледнем живота на известните личности с много семейни проблеми, със зависимост от наркотиците, необходимостта да живеят на показ пред публика. Гонитбата за щастие е илюзия. Но ние продължаваме да го търсим, сякаш то е вещ, а не състояние.

Реплика: Щастието е усещане за хармония на връзката: Аз+светът+Твореца.

[195956]

Парите: минало, настояще, бъдеще

През всички времена хората са считали, че евреите винаги са притежавали някаква особена тайна за “привличане на пари”. В това особено са били обвинявани кабалистите. А алхимиците са се опитвали да формулират “златната формула” на основата на “древно еврейско митично учение”.

В нещо всички хора са прави. Кабалистите действително знаят “тайната на парите”. И тяхната тайна е в отдаването.

Само малките деца не разбират, че всичко в материалния свят има своя цена, стойност, т.е. количеството усилия, които трябва да се вложат, за да се добие желаното. Парите са мярка. Но как можем да измерим вътрешните усилия на човека, неговата радост, горчивина или важност?

Трябва през цялото време да измерваме, за да се намираме в състояние на връзка помежду си. Хората активно се променят в резултат от своя труд. Появата на парите е всеобщ еквивалент от усилията ни, който е заменил реалния обмен на стоките.

А също така, парите са всеобщия еквивалент на човешките желания. Ако искам нещо, съм готов да дам всичко. Това може да бъдат нематериални ценности (да допуснем, спомен от любимата баба), но аз плащам за това материално. Всичко зависи от индивидуалните искания.

Кабала винаги изучава Източника на природата ни. За наслажденията трябва да се плати (с пари или усилия). Пари (кесеф) има същия корен с думата на иврит за покриване (кесуф), т.е. покриване на егоизма ми. Аз покривам желанията си, за да ги удовлетворя, създавайки върху тях екран чрез правилното им използване. Директно получаване в нашето затворено егоистично общество е невъзможно.

Затова понятието пари е свързано с екрана, който поставям над желанията си. За сметка на екрана и желанията мога да изпълня това, което искам, съгласно величината на екрана, т.е. в съответствие с тежестта на парите.

Когато човек иска много да купи нещо, тогава трябва, съответно на тази покупка, да заплати толкова пари, колкото поиска за нея продавача.

Това е варианта на отношения между нас в егоистичното общество. А как биха изглеждали те чрез алтруизма, когато схемата на обмен: пари – товар не работи, когато купуваме не това, което ни подхожда, а за да доставим удоволствие на другите?

Светът постепенно достига до нова икономика: парите престават да работят. Дори сега съществуват страни по света, където е възможно да вземеш банков заем не с нулев, а дори с отрицателен процент. Тоест ти връщаш по-малко отколкото си взел. Още…

Какви ще бъдат бъдещите организации

Мнение: Учените установили, че за цялата история на човечеството сме преминали редица етапи на развитие и на всеки етап сме правили скок напред в знанията, морала и психологията.

И всеки път, когато човечеството се е изкачвало на нов етап, е изобретявало нов начин за сътрудничество и нов модел на организация.

Нов стадий на развитие: Всички предприятия са разделени на екипи от по 10 човека. Те самостоятелно се управляват и организират. Заплата и почивните дни се съгласуват вътре в екипа. Дори приемането на нови служители се решава заедно.

Ако възникне недоразумение се обръщат към „централния офис“ за препоръка. Единственото, което прави началникът е да представя компанията пред света, а останалото се извършва само от екипа и управлението.

Тук няма кариерно развитие, защото в определен период сътрудниците си предават задълженията един на друг и стават ту търговци, ту работодатели, ту наставници на колегите си. Тук няма стратегия, разработена от ръководството. Няма наложени лозунги. Но всеки разбира какво и за какво го прави.

Главната задача е да направят света по-добър, а печалбата да престане да бъде самоцел. Това е само в резултат от добрата съвместна работа. И, парадоксално, компаниите остават конкурентоспособны и с достойни доходи. Изглежда утопично? Но работи.

Премери са марката Patagonia, разработчиците на компютърни игри Valve, енергийната компания AES.

Това не са теоретични изчисления, не са утопични идеи, а нови конкретни способни за управление на организациите. Пред нас е прототипът на бъдещите организации.

Реплика: Търсенето на нови форми на организация и управление ще продължава, но така или иначе ще доведе до още по-голямо разочарование в края, тъй като без промяна на природата на човека, от егоистична на алтруистична, а възнагражденията от нашия свят на разкриване на Твореца, няма да можем да намерим никакво решение.

Така че без разпространение на методиката на кабала и нейната реализация, няма да достигнем до никакъв добър резултат.

[175689]

Към прераждането на стария свят

Въпрос: Днешната икономическа система не удовлетворява потребностите на хората. Повече от половината от населението на планетата живее в тежки икономически условия и само един милиард се ползва от всички блага.

Освен това, икономическото развитие, което е в основата на капиталистическата цивилизация, практически е прекратило своето действие.

Но заедно с това има икономика от друг тип, например, роботика, изкуствен интелект и т. н. Може ли да се каже, че това е основата на новата икономика? Как ще изглежда икономиката след фазовия преход към новото човечество?

Отговор: Аз мисля, че преходът ще бъде именно фазов, качествено нов. Работата не е нито в икономиката, нито в екологията, а в това, че човечеството ще съществува по други принципи, на друго ниво.

То ще живее в постигането на външното пространство, което ще разкриваме, изхождайки не от нашите пет земни, егоистични сетивни органа, когато ще усещаме света вътре в себе си. Тоест, какъвто го наблюдаваме сега, такъв ще се рисува вътре в нас.

Обединявайки се, ние ще започнем да развиваме в себе си чувства, предаващи картината на света, съществуващ извън нас, а не минаващ през нашите материални органи на усещането. Точно затова сега го усещаме толкова тесен, безизразен, ограничен.

А новият свят е съвършено друг. Това е светът на силите и чувствата, а не на обектите и явленията, които се рисуват в нашето егоистично въображение. И тогава, естествено, икономиката, културата и целият наш живот ще придобият съвършено друг, „извънземен” смисъл.

Ние ще станем такива същества, които няма да имат нужда от никакви материални блага, свойства, атрибути на обкръжението и т. н. Ще се храним с енергия, построена на синергетиката, на взаимодействието, на равновесието на положителните и отрицателните сили на природата, между които и ще съществуваме.

Тоест, следващото ниво на човечеството не е материалното ниво, а нивото на мислите, на намеренията, на енергиите. Затова аз не мисля, че ще остане нещо от нашата икономика, екология и от цялото ни общество. Трябва да се преродим. И това прераждане се състои именно в това, че излизаме от себе си и започваме да възприемаме света извън нас.

Реплика: Тоест, няма смисъл да говорим за продължаване на технологичното развитие…

Отговор: Всичко това ще умре. В него няма никакъв смисъл. Днес почти не сме ограничени във възможностите си. А за какво са ни? Единственото, в което човечеството преуспява са страданията.

Всички блага, които бихме могли да придобием с помощта на икономическите и технологични възможности не ни радват. Вече не чувстваме потребност от тях. Хората употребяват наркотици, за да се самозабравят, не искат да се женят, да раждат деца. Човекът като че ли крещи вътре в себе си: „Оставете ме на мира с вашите технологии. Не ме интересува този живот!”.

Надявам се, че ще дадем отговор на хората заради какво той съществува. На първо място, човечеството трябва да се вслуша и да разбере, а след това да мисли за това как да организира новия живот. Иначе няма да иска да живее.

От беседа с Михаел Лайтман”, 29.11.2015

[172705]

Разплащане в натура

каббалист Михаэль ЛайтманРеплика: В Холандия са разрешили официално разплащането със секс за услуга. Например, плащането на уроците по кормуване със секс не се смята за проституция.

Новината беше потвърдена от министрите на транспорта и правосъдието на заседание в парламента. Те считат, че това е подобно на бартерна замяна: услуга за услуга.

Отговор: Добре е, че престанаха да свързват секса с любовта, защото сексът няма никакво отношение към любовта.

Любовта е душевно чувство, което възниква поради привързаност към човека, доколко сте направили добро един за друг, доколко сте привикнали и колко привързани сте един към друг. Така кучето обича стопанина си, а стопанинът – кучето.

Всъщност любовта е такова състояние, когато чувстваш желанието на друг човек – без значение дали ти е близък или чужд – и да искаш тези желания да се напълнят. То няма никакво отношение към пола. Може да е човек или животно – няма значение. Просто правиш това, което желае това същество.

Секс се нарича напълването на личните ни желания, които се наричат сексуални. Така, както искаме да похапнем, да поспим, да се разходим, да погледаме нещо интересно, така и желаем да удовлетворим сексуалните си желания.

Имат ли един към друг дълбоко отношение? В това е въпросът.

Разбира се, че много изхожда от човешката култура, която се е развивала през хилядолетията. Твърде много е свързано с продължаването на рода, на желанието това да бъдат мои деца, мое потомство, както е при животните. Например лъвът, срещайки самка, която има малки лъвчета, убива децата й и живее с нея. Той иска свое потомство.

Тоест, става дума за удовлетворение на обичайно, плътско желание – това, което в кабала се нарича материално желание. То е сързано с продължение на рода, с това, че привиквам към определено тяло и удовлетворявам себе си за негова сметка, именно по този начин. Възможно е, другото тяло да не ми дава такива състояния, както това и т.н.

Тук има прекалено много различни телесни условия между хората: навици, усещане на наслаждение и т.н. Ако получавам наслаждение от нещо, то аз започвам да се грижа за този обект: как ще се наслаждавам с него след няколко часа или дни. Всичко това са егоистични сметки, няма нищо друго тук.

Но освен това, през цялото време ние се развиваме егоистично. И затова сексът става нещо отвлечено. Днес се появяват множество други възможности за сексуално удовлетворение: и филми, и таблетки и всякакви механизми. Когато съм в чужбина аз виждам такива сексшопове, че универсалните магазини не струват нищо пред тях. Това показва, че човечеството е много изобретателно и не се спира пред нищо, за да се наслади.

Проституцията е най-древната професия. Освен всичко останало, тя е легализирана в Холандия. Желателно е, разбира се, по-внимателно да се разглеждат тези проблеми. Защото ако е възможно всичко да се разплаща със секс, то и учителката ще иска от учениците си такова заплащане за добри оценки…

Реплика: По твърдението на министрите на транспорта и правосъдието заплащането в натура за уроци по кормуване не се класифицира като проституция. А обратното предложение на секс за урок по кормуване се счита за престъпление. С други думи, урок за секс – е законна сделка, а секс за урок – нелегална търговия с тялото.

Отговор: Е, те ще се договорят по някакъв начин помежду си. Навлизаме в епоха, когато вместо пари в джоба си ще носим тялото си. Това е – нищо повече не ни е нужно. След две десетилетия всичко това ще се възприема нормално от всички.

Реплика: Някога филмът „Този луд, луд, луд свят“ беше  любимият ми. Сега като гледаш света – той действително е станал безумен. До какво ще достигнем?

Отговор: Интересно е да наблюдаваме как светът се трансформира. Всичко върви по плана на творението, който трябва да бъде изпълнен.

Проблемът е в това до каква степен глупавото човечество трябва да бъде още по-изстрадало, за да разбере, че трябва да върви към правилното съединение с природата, в уподобяването си с нея.

А цялата природа е взаимосвързана помежду си. Ако не се отделяме от нея и ако намерим правилна връзка между себе си, тогава бихме намерили връзка с неживата, растителната, животинската природа и бихме образували едно общо цяло. В него бихме разкрили висшата сила, която е създала всичко и управлява всички. Тогава бихме видели своето светлото бъдеще.

От ТВ програмата „Новини с Михаел Лайтман”, 20.12.2015

[172660]

Безпокойство: парите се връщат обратно…

каббалист Михаэль ЛайтманСъобщение: Признакът за развитие на капитализма е преобладаването на износа на капитал над износа на стоки от икономически развитите капиталистически страни към периферията на световния капитализъм.

Страните от „златния милиард“, получавайки за сметка на износа на капитал инвестиционни доходи, се превърнаха в държави рентиери.

Първата вълна от икономическа и финансова глобализация заля света в началото на XXвек. Това беше началото на износа на капитал от развитите страни към колониите, в това число и Русия.

Втората вълна на икономическа и финансова глобализация започна през 90-те години на XX век. Днес тя е завършила и налягането „в котела“ на световния капитализъм бързо нараства: забавяне и спиране движението на капитала в периферията и дори неговото обратно връщане.

Процесът на глобализация завърши. Капиталът усвои цялата планета. На фона на нарастващото натрупване на капитал в света, доходността клони към нула.

Лихвените проценти на банките на някои от страните на „златния милиард“ падна до нулата и дори достигна до отрицателни стойности. Нещо подобно вече се случи в началото на XX век. В резултат започна Велика война.

Коментар: За да не се повтори случилото се през първата половина на XX век, има само един изход: преустановяване на капиталистическите взаимоотношения, замяна на материалните взаимоотношения с духовни и изкачване на следващото ниво на развитие, намирайки се в необходимото материално обезпечаване и максимално духовно развитие.

[170418]

Black Friday

Въпрос: Какво мислите за Черния Петък – специален ден в годината, около който има голямо вълнение по цял свят и всички стоки се продават с голямо намаление?

Отговор: Проблемът на нашето време е, че съвременната икономика е абсолютно неразбираема както за обикновените потребители, така и за големите икономисти.

Достигнахме състояние, в което не сме способни да продължаваме предишните икономически отношения. Защото в действителност, 90% от произвежданата продукция е абсолютно ненужна. Не можем да спрем производството, защото, ако се закрият предприятията, няма да има с какво да бъдат заети хората.

И производителите, и собствениците на предприятията няма какво да правят, ако им се отнеме икономическия стимул, стремежа за получаване на печалба. Светът ще престане да се върти.

Затова мисля, че ще бъде намерен друг изход. Вече се дават съвети да се раздават по сто долара за покупка, за да се стимулира производството и търговията. И без това печатаме книжни пари, които не са обезпечени с нищо. Така че, хайде да дадем на всеки гражданин нормална заплата или още по-добре талони за покупки, за да не трупа пари.

Вече се приближаваме до времето, когато няма да има никаква връзка между това колко печели човек и колко купува. Както при комунизма: всеки ще получава толкова, колкото му е необходимо за нормално, балансирано съществуване. А ще работи толкова, колкото е необходимо на обществото.

Фабриките няма да произвеждат излишна продукция и в резултат на това всичко ще се успокои. Но най-първият етап ще бъде, да се дадат на всеки по хиляда-две хиляди, които той трябва да изхарчва всеки месец.

Държавата ти дава пари, отиваш в магазина и купуваш. Някой трябва да произведе стоки, за да запълни купеното от теб. Фабриките ще започнат да работят, търговията ще се оживи, цялото колело ще се завърти. Така ще поддържаме икономиката.

Това действие прекъсва връзката между факта колко печели човек и колко потребява. Заработването и потреблението се превръщат в два независими механизма. Това е първата крачка, всеки да работи толкова, колкото е необходимо за обществото и да получава нужното за своето комфортно, разумно съществуване.

Въпрос: Какво е това, завръщане към кибуците ли? Нали социалистическата система рухна?

Отговор: Социалистическата система рухна, защото свързвахме дохода на всеки с неговата производителност. Но сега сме достигнали до тавана в производството на стоки и това вече не е необходимо.

Новото разпределение ще произлиза от излишъка на стоки, а не от недостига им. Затова вече не може да се нарече кибуц или социализъм. Това ще бъде променена система на обществото, в която ще има пълно изобилие и ще е необходима само поддръжка на стандарта на живот на оптималното ниво, прието като норма от всички.

Няма никаква необходимост да се работи повече от това. Но за построяването на поправена система на обществени отношения, са нужни поправени хора. Тоест, системата на интегралното образование.

От програмата на радиостанция 103 FM, 29.11.2015

[171785]

Отливът от глобализация

каббалист Михаэль ЛайтманМнение (А. Аузан): Периодът на бързия растеж завърши и настъпи продължителна фаза на трудности, свързани с неуспехи в глобализацията. Икономиката на отделните държави е тясно свързана, зависима от политиката на федералния резерв, те нямат общ регулатор.

Така и не се създаде световното правителство, регулиращо процесите и намаляващо риска. Примерът с ЕО доказва, че това е невъзможно.

Евросъюзът изпълни сложна задача, построявайки система на 4 нива на управление: общинско управление, областно, национално правителство и самият той. Ефективността на бюрокрацията в него е на предела, пето ниво е невъзможно. Какво да правим, ако световното правителство, за което мечта още Айнщайн е нереално да бъде създадено? Да се разпръснем по регионални блокове?

Съперничеството между правителствата е подобно на борба между белите дробове с бъбреците в организма на човека – тази борба поражда само нови  кризи.

С военни заявки икономиката действително може да бъде „подгрята“, но именно така започват войните. Военният начин за решаване на икономическите проблеми е много по-скъп за воюващите страни, отколкото възстановяването на разрушеното народно стопанство и погребването на загиналите.

Реплика: „Отливът“ от глобализацията говори само за това, че няма обичайно (егоистично) решение на проблема. В рамките на науката и методите – ние не виждаме решение за сближаване на егоистичните блокове на народите и правителствата в единно цяло.

Но „отлив“ от глобализацията няма, тя продължава. Природното сближаване на народите продължава, то е неизбежно и не зависи от нашето желание или умения правилно да строим отношения помежду си.

Вавилонската криза се повтаря: цялото човечество се намира на неголямо пространство, днес това вече е земното кълбо и трябва или да унищожи себе си, с което да отложи решението по обединението за определен период от време или да се обедини над вселенския си егоизъм.

Такова обединение е възможно само чрез метода на кабала. Тя е готова за реализиране – теоретично и базово, практически. Трябва да бъдат приложени всички усилия, за да бъде показана на света тази възможност, преди да се е разгоряла следващата световна война.

[168978]

Корпорациите преминават в настъпление

Трансатлантическа измама?

В Европа се състояха гигантски демонстрации срещу подготвящия се договор за трансатлантическата зона за свободна търговия между ЕС, САЩ и Канада.

Само в Германия на улицата излязоха 250 хиляди човека, което за сетен път подчертава изключителната важност на този въпрос.

Накратко, става дума за съглашение, официално предназначено да обезпечи по-свободна търговия между участниците от двете страни на Атлантика. В неговите рамки по-малки ограничения ще притеснят корпорациите и компаниите, занимаващи се с експорт и импорт на различни стоки. Първоначално всичко е чудесно. Повишава се нивото на взаимодействие, укрепва сътрудничеството …

Но хората са доста загрижени за това, че на практика този договор е възможно да придаде изключителна сила на корпорациите, адаптиращи законите и нормите за регулация в техен интерес.

Днес, по принцип, законите пазят интересите на потребителите – например, месото, което купуват да не съдържа излишни хормони, да не попадат на пазара неодобрени лекарства, за да не се подлага населението на опасност от замърсяване и заразяване.

Тази защитна бариера сега може да бъде подкопана по пътя на смекчаване на държавния надзор, което ще позволи на корпорациите да действат, както им е угодно, в изгода на собствения си джоб. Много по-сложно ще бъде за правителствата да ги призоват за отговор и законодателно да ограничават пазарните отношения, нанасяйки щета на корпоративните доходи. В резултат, крупните търговци и корпорации ще станат по-силни от правителствата и ще могат да им диктуват своите условия.

Над закона

Това не са просто опасения, а процес, който вече отдавна върви с пълен ход.Преди много години ме поканиха да дам няколко лекции в Швейцария.

Когато преминавахме по улицата, на която правителственото здание е в съседство с банката, ми разказаха стандартната шега за това, че решенията се приемат не в Парламента, а в кулоарите на финансистите. Всеки министър на път за работа влиза в банката и получава там директивен бюлетин с информация.

Всъщност, това не е шега. През последните 10-15 години ясно се наложи нова ситуация, че у когото са многото пари, той стои над правителството и го управлява. Защото бизнесът сега се води по целия свят и това придава на търговските компании небивали сили и възможности.

Те могат да лавират, могат да преместват своята дейност и своите капитали от място на място, могат да обменят ресурси „над границите”. Границите не съществуват за тях. На служба при тях са армии от адвокати, парите им са достатъчни, за да купят, което е изгодно, включително институциите на властта. Неслучайно казват, че колкото повече пари имаш, толкова по-малко са законите над теб.

Като резултат всички правителства зависят от крупните финансисти.

Изключение правят само тоталитарните режими. Тяхната степен на свобода също е ограничена, но те все още са свободни да вземат решения без консултация и съгласуване с богаташите. Но и за диктатора ще се намери Ротшилд – елитът, претендиращ за световно господство.

За ползата на големия бизнес

Като следствие, система, чиято основа съставят бизнесмени от висшето звено,зарежда всичко. Няколко десетки човека са, въпреки че става дума не за хора, а за пари, за корпорации. И безусловно, те „водят бала”. Още

Предупреждение за буря

каббалист Михаэль ЛайтманМнение: Поредица от стъпки се случват в световната икономика, за да се върнат доларите, блуждаещи по света, в САЩ. Рухването на китайския борсов индекс е начин за избавяне от излишната маса от долари. По същия начин е и в Европа.

След това американския индекс ще достигне своя връх. Веднага след изчезването от пазара на всички спекулативни (способни към движение) пари, може да се пристъпи към ликвидиране на дълговия пазар на САЩ.

Нека да направим кратко обобщение:

  1. В света започна разглобяване на глобалната финансова система, основана на долара.
  2. Всички пари се връщат обратно на местата от където са дошли.
  3. Парите, връщащи се в САЩ, ще изчезнат заедно с дълговия пазар.
  4. Парите, връщащи се в Япония, ще погасят кредитите.
  5. Парите, връщащи се в Европа, ще изчезнат заедно с банките.
  6. Дълговия пазар на Европа ще рухне.

Бурята ще започне, когато вследствие на борсовия индекс дълговия пазар ще рухне; тогава златото и среброто ще скочат.

Отговор: За нас, по принцип, не е важно по какъв сценарий ще стане преустройството на света.

Ние трябва да изложим мнението си, за да започнат хората да разбират планът на природата (на Твореца), защо и по какъв начин трябва да го следваме, т.е. не както в миналото да изменяме промишлените и финансовите отношения, а именно изначално да установим нови обществени отношения и връзки, както в едно единно общество, и тогава от тях да построим нови връзки във всички останали сфери на нашите дейности.

Тоест в началото трябва да има изменение на човека, а след това построяване на новото общество. И не трябва да повтаряме грешката на болшевиките, които по насилствено командни методи запращаха хората в обществени бараки и колхози. Виж статията на Баал а-Сулам Мир.

[165800]

ЕС чрез страдание към щастие

laitman_2010-12-14_9651_usСъобщение: Представеният от министъра на икономиката на Франция Е. Макрон план разтърси политиците на единна Европа: валутният съюз трябва да бъде реформиран в посока на финансова солидарност. Богатите страни трябва да финансират бедните и това е единственият път за спасение на еврозоната.

Ако страните  участнички не бъдат готови за финансови преводи в монетарния съюз, можем да забравим за еврото и еврозоната. Преводите трябва да се осъществяват в рамките на единния бюджет на еврозоната, изпълнението на който да бъде координирано от Брюксел. Той яростно се противопоставя на „ортодоксалната” финансова политика на Берлин.

Реплика: Има гласове, които призовават към по-голяма солидарност и равенство, но това вече не може да помогне. Природата е включила програма за обучение на хората по своите правила на ударите  (Пътят на страданието). Времето за обучение по правилата на Природата по мек начин (Пътят на светлината), изучаван в науката кабала изтича.

Стремейки се да разберем замисълът на природата, се обучаваме правилно да го изпълним, без да грешим, с добрите наставленията на кабалистите. Защото не можем сами да разберем как е устроена интегралната природа.

Причината е в това, че ние сме „събрани” в човешко общество на егоистичен принцип и не сме в състояние да разберем противоположното алтруистичното обединение.

А нашето световно общество постепенно, под въздействие на скритите сили в природата става все по-интегрално и единно. И ние започваме да не разбираме  света, в който се намираме и да не можем правилно да се ориентираме в него.

[166522]

Глобалната финансова криза започна

Мнение: Днес все по-често слушаме за приближаването на световна финансова криза. Но истината е, че тази криза вече е започнала. Най-малкото, финансовите пазари по цял свят вече се рушат.

По-голямата част от тези крушения стават в страни, които са известни като развиващи се пазари. Повечето от тях нямат много развити икономики, и затова светът не знае за тях.

В последните години развиващите се страни получиха достъп до евтини доларови кредити. Но сега, когато доларът стана по-силен, на длъжниците се налага да заемат все повече в местната валута, за да обслужват дълговете в долари. И при това, цените на много от стоките, които тези страни изнасят, падат.

Точно такива причини предизвикаха кризата в Латинска Америка през 80-те години и азиатската финансова криза през 90-те години.

Предстои почти всички световни фондови пазари значително да паднат в сравнение с рекордните максимуми на тази и на миналата година. Но засега те още са далеч от сриване. В по-голямата част на развиващите се страни ситуацията е съвсем друга.

23 страни, в които фондовата борса се е сринала: Малайзия, Бразилия, Египет, Китай, Индонезия, Южна Корея, Турция, Чили, Колумбия, Перу, България, Гърция, Полша, Сърбия, Словения, Украйна, Гана, Кения, Мароко, Нигерия, Сингапур, Тайван, Тайланд. Това е само началото, тъй като кризата трябва скоро да премине от развиващите се страни към развитите.

Централните банки губят контрол над ситуацията, а до световен срив не остава много – през есента на 2015 ни чакат поредица от сътресения. Глобалната финансова криза вече започна и в близките месеци ще стане ясно колко мащабна е тя.

Реплика: Кабалистите имат средство – обединението. Само то ще изведе нашия свят към следващото му състояние. Тъй като светът е създаден върху отломките на единна система, наречена Адам, то само реставрирането на тази система или нейното поправяне, ще приведе нашия свят към устойчиво и добро състояние.

Науката кабала говори именно за това, как да реализираме методиката на поправянето на нашия свят. Проблемът е, че трябва да поправяме не света, и не финансовата система, а човека и обществото. Никой не иска това, и никой не вярва, че е възможно.

Трябва да преодолеем психологическата бариера, а тя се преодолява под въздействието на поправящата висша светлина, наричана „светлината на Тора“ или просто „Тора“, или „Реформираща светлина“. Но за да може тя да ни въздейства, ние трябва да поискаме това от нея. Молитвата възниква в следствие на страдания и безизходност или в следствие на въздействието на обкръжението, което ние сами създаваме. Така избираме или пътя на страданията, или пътя на Тора.

[165065]

Световната икономика на прага на кардинални промени

eto_interesno_100_wpВъпрос: Как преходът от старите материални ценности към  нови, ще повлияе на световната икономика?

Отговор: Мисля, че в сегашното си състояние икономиката е на доизживяване.  Не самата икономика, а отношението на хората към нея. Днес се променя погледът ни към света и живота, става все по- пасивен.

Затова икономиката на неудържимото потребление ще се смени с тази на самодостатъчното съществуване. Човечеството ще престане да се стреми към големи материални достижения и богатство.

Виждам как огромни маси хора стават все по-пасивни. Вижда се и в Русия, и в Америка. В Русия са съгласни с политиката на спокойно съществуване с обработване на малки участъци земя. В Америка със социалистическата политика на президента Обама, с неговите програми за здравеопазване и всичко останало.

Ние ще достигнем до такова състояние, когато след прехода към нов етап ще последва рационално развитие. Ще разберем, че нищо от това, което е било в миналото – нито богатството, нито знанията, нито славата, нито изкуството, нито дори религията (защото днес и религия няма, това е само политика на властта), не може да ни доведе до никъде. Остава само постигането на смисълът на живота, защото през всичко останало човечеството вече е преминало.

И така, естествено, и икономиката ще се промени. Тя ще съществува, развива и видоизменя само във вида, в който ни е необходима, за да задоволи нашето тялото  (на животинско ниво),  т.е. нормално да ни нахрани, облече и обуе всички.

Всичко останало, което днес се раздува във всички направления като сапунени мехури, се доизживява, защото води света към състоянието на криза, в което се намираме.

Въпрос: Означава ли това, че самата икономика ще се спука като сапунен мехур?

Отговор: Ще се свие, защото е прекомерна! Ще я промени или световна война, или безчувствеността на хората. Ако по някакъв начин избегнем войната, апатията на хората към всичко ново постепенно ще застави икономиката да се свие.

Виждаме какво се случва днес. Вече никой няма нужда от многомилионното китайско производство и японските технологии. Постепенно всичко се ликвидира. Хората губят интерес към придобиването.

Това е естествен процес на вътрешно развитие на човешките желания, които преминават от материално потребление към нещо ново. Вече сме преживели подема на интереса към науката и културата. Днес те с нищо не ни напълват, не дават смисъл на живота ни.

А без тях остават само наркотиците, войните и други крайни решения, или изход на нов етап, на ново ниво на съществуване, ако го има.

Тоест, днес трябва да се даде възможност на хората да видят, че изход действително има. Такъв съществува. В крайна сметка у тях възниква вътрешено търсене на това, защото развивайки се отвътре, човек започва да се пита: «В какво е смисълът на съществуването ми? Ако го няма, жалко, че съм се родил.».

Следва продължение…

От ТV програмата „ Последното поколение“ 16, 19.08.2015

[165903]

Безпомощността на стара Европа

Въпрос: В Източна Европа и в страните на Скандинавия днес пристигат голям брой от така наречените бежанци от Близкия Изток.

В този процес ме поразява толерантността на европейците, които възприемат ставащото като подразбиращо се от само себе си.

Според някои оценки, населението на Швеция се е увеличило за една година с 10%, а това е огромен прираст! При това, естественото намаляване там е много голямо.

В съзнанието на хората се е вкоренила гледната точка, че трябва да се помага на бежанците, да се настаняват, да се хранят, да се обслужват. А на практика те не работят.

Каква е причината за такова отношение? Защото по-рано тези страни са се борили за своите територии, воювали са помежду си, придобили са някакво положение, а сега с лекота отдават своите територии.

Отговор: Това е закон за развитие на човешкото общество. Тук се проявява менталната, морална старост на населението. Европа е остаряла, изнемощяла, отслабила е своята толерантност.

А някога християнската религия много твърдо е опазвала рамките на поведение на човека в семейството, в обществото, навсякъде и във всичко. Но през последните 200-300 години тя постепенно е отслабнала и днес вече не се явява притегателна, ограничаваща и насочваща сила, няма никаква власт, никакво влияние.

Хората сами по себе си не могат да се организират, необходима им е някаква висша власт – църквата или силно правителство. А силното правителство е диктатура, което в Европа, общо взето, вече не е възможно, само ако не възникне такава ситуация като в Германия преди 100 години.

Затова Европейските страни постепенно, абсолютно отмерено, ще предават своите позиции като позволяват да се прави всичко, каквото се иска. Да се узакони хомосексуализмът? Моля. Наркотиците? Моля. Да се отворят границите за мюсюлманите? Моля.

А ако там започнат да пристигат индусите или китайците? Какво ще коства на Китай да пресели някъде сто милиона от своите съграждани? Защо им е да отиват в Сибир, когато в Европа всичко е готово?

Ще видим още много интересни премествания, велики преселвания на народите, както е било в миналото. Европа е завършила своята история и днес не е онова общество, което е поставяло културната и научна летва на света. Вече не е.

Следва продължение…

От ТВ програма „Последното поколение“ №16, 19.08.2015

[165892]

Нужни ли са пари на света?

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос:  С какво може да се помогне на света, освен с пари?

Отговор: На света са нужни не пари, а хора, които да разбират този свят. И тук изобщо не става въпрос за пари.

Парите са аналог на някаква сила, на някакви възможности, но ако те не вървят заедно с разума, то само вредят на този свят.

Парите поробват човека. Най-свободният човек е този, който няма нищо, но и нищо не му трябва.

Да допуснем, че сега върху теб се „изсипят“ милиард долара. Ти от сутрин до вечер ще стоиш и ще мислиш какво да правиш с тях и твоята свобода свършва. Затова истински великите хора, писатели, художници, музиканти винаги са се боели от излишествo на пари: необходимо им било, само да им стигат средствата, за да работят.

От ТВ програмата „Беседи с Михаел Лайтман“, 13.05.2015

[159725]