Entries in the 'Зоар' Category

Фантазия и реалност, ч.1

laitman_2012-11-07_gruzia_8573Въпрос: Понякога на човек му се струва, че с него се случват реални събития, но после разбира, че е било само сън. Какво е реалност и какво илюзия?

Отговор: Има само една реалност – висшата сила. В степента в която разкриваме тази сила, ние се намираме в реалността. Ако не я разкриваме, значи се намираме в илюзия.

Излиза, че и нашето днешно състояние, в което висшата сила е скрита от нас е илюзия. Така е и написано във „Въведение в книгата Зоар“, че целия свят, който виждаме пред себе си е само наша фантазия, но доста сложна, може дори да се каже хитра.

Всъщност, както обяснява науката кабала, не виждаме пред себе си реалността, а само си я въобразяваме вътре в нас. Струва ни се, че тази вътрешна фантазия съществува реално и извън нас.

Представете си, че всичко, което виждаме наоколо, което усещаме, чуваме, вдишваме, всички впечатления в петте ни сетивни органа, всъщност се намира вътре в нас. И не вътре в тялото, защото то също е въображаемо, а в този сетивен орган, който се нарича „желание за наслаждение“. Това желание включва в себе си: зрението, вкуса, обонянието, вкуса, осезанието.

Всъщност, управляваме не случващото се отвън, а това, което става вътре в тези сетивни органи. „Зрение, слух, обоняние, вкус, осезание“ са пет нива на вътрешните впечатления в нас, тоест в желанието за наслаждение. Реагирайки на попадащите в него вълни, флуиди, желанието за наслаждение си въобразява реалност, която сякаш съществува.

Почти същото е като да си сложиш триизмерни очила и да се видиш в някаква гора или в космоса. Само че тези очила са постоянни, вградени вътре в нас. В тях разкриваме нашата въображаема действителност. Но тя наистина е „наша“, тъй като толкова сме свикнали и слели с нея, че не можем да отделим себе си.

Кабалистите разкриват истинската реалност, която се намира не вътре в нас, както въображаемата, а отвън. Това е висша реалност, висша сила, наречена Творец (бо-ре), защото тя подразбира две действия: „ела“ (бо) и „виж“ (ре). Тогава виждаме как висшата сила управлява цялата реалност, която всъщност представлява желание за наслаждение.

Въпрос: Възприемаме ли тази висша реалност със същите сетивни органи: зрение, слух, обоняние, вкус, осезание?

Отговор: Висшата реалност усещаме в петте сетивни органа: Кетер, Хохма, Бина, Зеир Анпин, Малхут. Това е по-висша форма на възприятие, отколкото просто зрение, слух, обоняние, вкус, осезание.

Въпрос: Тя усеща ли се както настоящата реалност?

Отговор: Тя се усеща много по-реално, отколкото нашата днешна реалност.

От 787-та беседа за нов живот, 01.11.2016

[196380]

Силата на Книгата Зоар. Когато сме на висшето стъпало (клип)

Нашият живот е като кинолента, която „превъртат“ на екрана на нашето съзнание. И изведнъж, чрез книгата Зоар, ние започваме да усещаме този свят като холографска картина, която не съществува…

[156654]

Силата на книга Зоар. Когато душата се спуска в тялото (клип)

Душата никак не е свързана с тялото, ние просто съществуваме в него като малки животни. Когато се казва, че душата се спуска в зловонното тяло, това означава, че тя достига най-егоистичното състояние на нашето вътрешно тяло, за да го поправи от ненавист към любов и отдаване…

[156016]

Силата на книга Зоар. Горчивият свят на червея (клип)

Днес ние сме подобни на червея в ряпа, светът ни се струва също така горчив и ограничен. Но ако изкараме главата си от тази горчива ряпа, издигнем се над нашия егоизъм, то ще видим огромен прекрасен свят, ще разкрием вечността и съвършенството…

[155968]

Силата на книга Зоар. Упътване за отчаяни души (клип)

Днес ние намираме себе си безсилни от абсолютния егоизъм, откъснати, пълни с неприязън един към друг. Депресия, отчаяние и безизходица завладяват света. И именно за нашето поколение, за такива отчаяни души, се разкрива книгата Зоар…

[155899]

Силата на книга Зоар. Другото състояние на душата (клип)

Дори на най-ниското духовно стъпало впечатленията, които получава човек, са толкова ярки и могъществени, че затъмняват материалния свят. Човек става подобен на Твореца, вижда света от край до край, разбира причините и целите на случващото се, получава възможност да избира правилното решение…

[156194]

Да събереш от себе си Съвършенството

Ние се намираме в ужасно състояние и не разбираме, че то е най-доброто, че именно от него ние можем да съберем себе си в подобие на Твореца. И тогава ще започнем да разбираме Неговият замисъл, защо той е разбил първоначалното Съвършенство и ни е дал възможност отново да създадем това Съвършенство от самите себе си.

[154768]

Силата на Книгата Зоар. Кой се нуждае от кабала (клип)

Когато у човека възниква въпрос за смисъла на живота, за целта на създаването на цялото творение, тогава той стига до кабала – методиката за разкриване на висшата сила, за постигане на съвършенство…

[155651]

Книгата Зоар и методиката на кабала (клип)

Кабалистите, написали книгата Зоар, са я скрили за дълги години. 2000 години тя е изчакала, докато осъзнаем, че живеем в порочен свят, в абсолютна безизходност, разберем, че със свои сили няма да можем да излезем от това състояние. Тогава идва книгата Зоар и указва пътя на спасението…

[155654]

Силата на Книгата Зоар. Създание, равно на Създателя (клип)

Да станеш равен на Твореца и едновременно с това да останеш човек – създание, независимо от Твореца – може само при едно условие.

[154766]

Силата на Книгата Зоар. Вечността и съвършенството са в нас

Променяйки себе си, ние постигаме световете, вечността и съвършенството, намиращи се вътре в нас, в нашата душа. Разкриването на своето „Аз“ е най-естественото занятие на човека, това е връщане в своя корен, в своя „бащин дом“, възвръщане в точката на своето създаване, което се явява най-комфортното състояние.

[154079]

Силата на Книгата Зоар. Твоята индивидуалност е в това… (клип)

Парадокс, но индивидуалността на всеки е в усещането на себе си като единно цяло с всички останали и с Твореца, напълващ всички отвътре. И тогава всеки от нас започва да се усеща равен на Твореца…

[154550]

Силата на Книгата Зоар. Желанието е на жената, намерението е на мъжа (клип)

Желанието, женската част на творението, остава непроменено, променя се само намерението – мъжката част. След грехопадението на Адам, се развалило намерението: вместо ‘’заради Твореца“ станало ‘’заради себе си“, но това прегрешение се проявило в желанието, в жената. Затова се казва, че цялото зло идва от жената, в нея е отровата на змията, а не в мъжа…

[154068]

Силата на Книгата Зоар. Да вземеш назаем от Твореца (клип)

Казано е: „Вземете на заем от Мен, а после ще върнете“. Творецът иска да ни даде знания, сили, възможности, при едно условие: да Му се доверим, като малките деца, да Го хванем за ръката и да тръгнем след Него към Великата цел…

[153730]

Силата на Книгата Зоар. Екран между мен и Твореца (клип)

Между мен и Твореца има някакъв екран, изобразяващ нашите съвместни свойства, които през цялото време се менят в зависимост от измененията в мен. На мен ми е необходимо постоянно да търся, по какъв начин мога все повече и повече да се уподобя на Него, и в това се заключва цялото мое съществуване…

[151676]

Силата на Книгата Зоар. С добро на доброто и зло на злото (клип)

Доброто се облича в зло, за да въздейства на нашето зло, и по такъв начин да ни приведе към добро. Така Творецът си играе с нас на „криеница“, постояно сблъсквайки нашият егоизъм с уж външното зло…

[151682]

Колкото повече егоизъм, толкова по-добре

Всички религии и вярвания са основани на принизяване на егоизма. Но тази тенденция е съвершено противоположна на духовното развитие…

[151686]

Как си представяте Ада?

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: Какво е това Ад?

Отговор: Адът зависи от това, как го определя самият човек. Някои си мислят, че Адът настъпва тогава, когато губят всичко, което са имали в този свят и съжаляват за живота, отминал без каквато и да е полза.

Има и такива, които смятат, че Адът не е тук, в този свят, от гледната точка на усещанията: за добро или зло, а че адът ни очаква в бъдеще, след като тялото умре. Те мислят, че след смъртта на тялото се отправят към Рая или към Ада.

В кабала Ад се нарича най-нежеланото състояние. За сметка на обучението и на работата в групата ние се стремим така да променим своите ценности, че Раят и Адът да придобият за нас друга същност в сравнение с общо приетата. Еснафите мислят, че за сметка на умиращото тяло, на човек му се отваря някаква пролука към Ада или към Рая.

А нима едно бедно животно е виновно, че е умряло или че живее. Тук става дума за живота и смъртта в желанието за наслаждение в състояние, когато имаме свобода на избор.

Тази илюзия, че се намирам във физическо тяло и усещам този свят, ми е дадена специално, за да я прекрача и да се видя живеещ и съществуващ само като духовен съсъд по отношение на светлината.

Полезно е всеки път да си представяш Ада по нов начин. Ад означава, че се намирам под властта на желанието за наслаждение, което не ми разрешава да отдавам. Нека имаме такъв Ад!

От урок по книгата Зоар, 30.05.2014

[136471]

Кой е написал книгата „Зоар“ и защо?

Нека бъдем по-мъдри

каббалист Михаэль ЛайтманИмало една душа, един съсъд, пълен със светлина – а след това се е разбил. Душата пожелала да получава, за да отдава с пълна мощ, и не забелязала, че в нея има такива желания, които не могат да получават, за да отдават, че в нея остава такова желание, което не се е разкрило от самото начало на творението, което се нарича каменно сърце.

И тогава душата се разбила, а светлината, която този съсъд бил призван да задържи, напуснала съсъда и се превърнала в обкръжаваща светлина. Обкръжаващата светлина притежава две свойства: свойството на изчезналата светлина, която се намира вътре в съсъда и го напълва, и на изчезналата светлина, която съсъдът задържал и която първоначално го е създала като отдаващ.

Тези две свойства присъстват в светлината: светлината на поправянето и светлината на напълването. Трябва да се разбере, че тези две свойства действат само в зависимост от степента на потребност от тях. Преди всичко, е нужна светлина, която да съединява.

Ако нашето желание не е насочено към обединение, то светлината не работи – ние не привличаме светлина.

Светлината може да бъде привлечена само с нашето желание, което да е подобно на нейното действие, за да можем ние да сме насочени един към друг: Аз към нея, тя към мен. Затова молитвата трябва да бъде за обединение, тъй като нашият съсъд е разбит и неговото съединяване – това е единственото, което светлината прави по наша молба.

А без нашата молба светлината извършва още хиляди действия, които така или иначе върши. Затова преди да четем Зоар, трябва добре да се подготвим, да молим за обединение, ако желаем да постигнем някакъв резултат от своето учение.

Човек може да седи над книгите 20, 30 години, сякаш присъства в групата, но ако изкуствено не развива своето желание за обединение, за сметка на многобройните текстове, клипове, разговори, то остават без молитва, т.е. без помощ свише.

Той все пак се включва към учебния процес, но такова учене се осъществява по много дълъг и труден път, изискващо много време и преминаване през твърде неприятни състояния. Така че, нека бъдем по-мъдри и да разберем, че имаме възможност и поддръжка, да се вслушваме в съветите на кабалистите и да приложим нужните усилия.

От урока по книгата Зоар, 06.04.2014

[131971]