Entries in the 'Духовна география' Category

Всичко произлиза от висшите корени

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: За какво ни е кабалистичната география? Има ли тя отношение към географията на материалния свят, която изучава координатите, ландшафта и всичко останало?

Отговор: Кабала изучава всичко, което произлиза от корена на творението. Корен на творението са четирите стадия на разпространение на пряката светлина, тоест, първите десет сфирот. Когато светлината е започнала да въздейства на точката в себе си, от този първи стадий произлязъл вторият, а след това третият, четвъртият, съкращението, а после всичко започнало да се развива по-нататък.

Разпространявайки се, светлината въздейства на възникналото желание, желанието за получаване, наслаждение, напълване. В съответствие с това то започва да се променя.

Защото от една страна светлината носи напълване, а от друга, свойството отдаване, т.е. своята същност и ги предава на желанието. Така в желанието възникват две реакции.

Първо, то се наслаждава от напълването със светлина, тъй като е създадено противоположно на нея, така че да получи удоволствие от нея. От друга страна, то постепенно се уподобява на светлината, възприема нейния характер, свойства и това намалява възможността за наслаждение.

От появяването в материята, в желанието да се наслади, на тези две противоположни свойства и изхождат всички останали степени в развитието на творението.

Творението се развива чрез петте свята. Разделя се на външна част, която се нарича „свят“, и вътрешна част, наречена „душа“, и така до най-ниската точка от духовното си развитие.

След това се извършва преход на нивото на нашия свят и разпространяване в неговата материя, която представлява отпечатък на духовния свят. При това материята на нашия свят представлява копие на съответствието между духовните сили.

Това, което се случва в духовния свят в съответствие между силите, в нашия свят се случва в съответствие между различните части на различните материи. Това е довело до много интересно явление: в края на някаква галактика се е появила достатъчно невзрачна, малка планета Земя.

Любопитното е, че макар съгласно нашите знания за Вселената, тя се намира някъде отстрани, всъщност, тя се намира в центъра на Вселената от гледна точка на въздействието на висшите сили в нашия свят.

Естествено, ние не го усещаме, защото нямаме научни уреди, позволяващи ни да го възприемем. За това пишат кабалистите.

След това на Земята са възникнали океаните, моретата, континентите, островите, всевъзможни огромни зони на растителния, животинския, подводния свят и в края на краищата, хората. Те исторически са се разпръснали по цялата планета и сега населяват цялото земно кълбо.

Съществуването на континентите, океаните, природните зони, четирите човешки раси, големия брой националности, етнически групи и всичко останало произлиза от висшия духовен корен. Съответствието на висшите сили в духовния свят се проявява в нашия свят във формата на такъв материален отпечатък, каквото е нашето земно кълбо, с всичко, което е в него и на него, включително и ние.

Ако вземем нашата малка система, включително Слънцето, Луната, планетите, Земята и всичко, което е на Земята, то кабала го описва достатъчно дълбоко и подробно. Понякога тя говори за такива тайни ъгълчета на Вселената, които сме открили съвсем скоро. Понякога за такива неща, за които можем само да гадаем и предполагаме, че вероятно някога ще ги открием.

Като цяло географията, както и астрономията са напълно описани от кабала. Още повече, в кабалистичните книги могат даже да се намерят корените на палеонтологията, антропологията, защото няма нищо ново под слънцето. Всичко се разпространява от висшия корен към нисшите клони, към неговото следствие.

Тъй като във висшия корен се намира само съответствието между силите, то в материала на нашия свят той дава отпечатък на тези сили и връзките между тях.

Всичко, което съществува в нашия свят, са отпечатъци на висшите духовни сили. Именно затова можем да описваме висшите духовни сили, изхождайки от обектите на нашия свят и тяхното взаимодействие.

От урока на руски език, 14.08.2016