Entries in the 'Въпрос-отговор' Категория

Вратата на науката кабала

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: Къде се пресичат кабала и обикновеният живот?

Отговор: Те не се пресичат никъде. Обикновеният живот си тече вътре в кабала. Както, например, Земята е обкръжена от атмосферата, така и кабала – това е атмосферата, а Земята отвътре – е нашият живот.

Кабала е система, в която ние съществуваме, независимо от това дали знаем или не знаем за това, представяме ли си го или не.Това не зависи нито от човека, нито от нещо друго. Кабала е система за управление на нашия свят.

Въпрос: Всяка наука е призвана да облекчи живота на човека, Може ли да се каже същото за кабала?

Отговор: Има хора, които се занимават с кабала , защото искат нещо да разберат и узнаят, това са философите. Кабала се изучава в 1800 факултета по света., но само от гледна точка на философията, без практическото й приложение.
Но има и хора, които изучават кабала, за да я прилагат на практика, Тези хора се наричат кабалисти.

По принцип кабала се занимава с това, че ни разкрива управлението на нашия свят. И затова човек започва да вижда, да разбира, да усеща и да проверява в себе си, в обкръжаващото общество, в пространството, наистина ли това е така. Този, който идва в кабала, става естествоизпитател.

Въпрос: Как се идва в кабала? Къде е тази врата, на която можеш да почукаш? Трябва ли да знаеш адреса или сам можеш да отидеш?

Отговор: Когато бях тийнейджър, аз много се увличах от физика и електроника, След това се появиха компютрите, аз се заинтересувах от тях и постъпих в институт по тази специалност. После ми се стори, че са интересни не самите компютри, а техните биологични модели и започнах да се занимавам с биокибернетика. Тоест, човекът се води в живота от вътрешното си желание.

Така е и в кабала. Хората идват от далеч, изобщо не разбирайки за какво, как, защо – случайно са чули, нещо им се сторило интересно, някъде е попаднала книга, чрез познати и така нататък. Към кабала подсъзнателно се примъкват тези, които търсят смисъла на живота.

Въпрос: Но нали това е въпрос, на който, по принцип, няма отговор. А ако кабала дава отговор, навярно това не става веднага?

Отговор: Може веднага да се чуе , но да се постигне – не. За да се постигне смисъла на живота, трябва „да се изяде един пуд / около 16 кг / сол”

От уебинара на zahav.ru. 10.02.2016

[177627]

Как да се обръщаме към Твореца?

Въпрос: Как да се обръщам към Твореца, да Му се моля, ако не Го усещам? Написаното в книгите и молитвеника го смятам за вярно, тъй като казахте, че е написано от кабалисти от „Аншей Кнесет Агдола“. Но аз си представям написаното в съвършено земни образи.

Отговор: Ние не усещаме Твореца и затова по неволя си Го представяме в земни форми. Затова, ако искаме да Го постигнем или правилно да си представим към кого да се обърнем, за да се обърнем именно към Него, е необходимо предварително да се приближим  към разбирането „Кой е Той“ – да започнем да постигаме Неговите свойства.

За постепенното разкриване на Твореца от човека е създаден и този свят, от който постепенно, в степента на придобиване на свойствата на отдаване, т.е. подобие с Твореца, започваме да рисуваме в себе си правилната представа за Него по правилото: „От любов към творенията към любов към Твореца“.

А иначе ще се обръщаме не към Твореца, а към Неговата противоположност, в своя егоизъм, към Фараона, и съответно да Го молим за земни напълвания, а не за придобиване на свойствата на отдаване и любов от нас.

Затова Баал а-Сулам пише, че поначало е невъзможно да си представим Твореца и затова Му се молим.

И само в степента на усилията, насочени към връзка с приятелите, които предизвикват върху нас въздействието на Ор Макиф (ОМ) – светлината на Тора, връщаща към Твореца, Източника, свойството на отдаване и любов – в човека се проявява „образа на Твореца“, като единствената висша сила, така както в малкото дете се образува образа на родителите като нещо цяло, надеждно, защитено, източник на него и целия свят.

Затова започващите да изучават кабала се отделят от религиозния подход за Твореца, ако са били приучени към него, и сякаш оставят религиозния път.

Но след поправянето на първото ниво на собствения егоизъм, на собственото поправяне в група от приятели, на сближаване с тях, при изпълняване на указанията на кабалистите за връзка с приятелите в група, привличайки, с опитите си да се сближи с приятелите, светлината, връщаща към Източника, ОМ, той се приближава към изпълняване на общото правило на Тора „възлюби ближния като себе си“; и непременно и само под въздействието на светлината ОМ, единственият спасител и поправящ, започва да усеща присъствието на Твореца в света.

Така са продължили поправянето и постигането на Твореца, в степента на подобие с Него, нашите праотци.

А след това настъпва периода на синовете: когато усещането на Твореца, чрез сплотяването в група, става все по-явно, възниква порив на обръщане към Него, към усещане като на Източник на целия живот, на своите свойства и постъпки. И затова човек става напълно „вързан“ във връзка с Твореца, тъй като усеща, че Творецът управлява всичките му мисли, желания и действия.

А на него, на човека, му е оставено и му остава само да моли Твореца за своя правилен избор в мислите, желанията и действията, тъй като той сякаш желае да изпревари Твореца в стремежа си да се уподоби на Него. Този период на поправяне на природата на човека се нарича „Период на синовете“. И за него е казано: „Победиха ме моите синове“, т.е. те Ме изпреварват в стремежите си за подобие с Мен…

[183889]

Какъв е смисълът на земния живот?

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: Ако в миналия си живот човекът се е занимавал с кабала, какво ще му даде това в следващия кръгооборот?

Отговор: Ако в материалния живот човекът вече е бил на някакво определено духовно стъпало, това означава, че не трябва повече да се връща в земно състояние.

А ако има определена мисия спрямо другите хора, той може да се върне тук. Но това вече е работа на висшето управление.

Човек, намиращ се на определено духовно стъпало, връщайки се в този свят или дори да не се връща, по правило продължава възвисяването си, съединявайки се с другите части на общата душа – общата система.

Въпрос: Може ли той да се погрижи за това, че да не се връща обратно?

Отговор: Не. Разберете, че когато видим истинската система на управление, ние напълно се съгласяваме с нея и нямаме възможност да се пазарим. Виждаме, че всичко се извършва по абсолютно правилни и справедливи закони.
Земният живот има смисъл само, за да можем да се издигнем на следващо ниво на съществуване, да се извисим към него и да достигнем вечността, съвършенството още докато сме в този живот.

Първо, това състояние не се подава на никакви сравнения с нашите сегашни усещания.

Второ, нашият свят („ол́ам“ – от думата „алам́а“ скриване) – е призрачен и съществува само благодарение на скриването. От нас сякаш засенчват истинската картина на света и ни показват нещо, което се намира в сянка. В действителност нашият свят не съществува. Веднага след като се поправим, вече няма да се нуждаем от състояние, наречено „земен живот“.

При това ние променяме земното си състояние в този живот без да се ограничаваме в каквото и да е, без рискове, постигайки едновременно следващото висше стъпало. И докато тялото ни е живо, ние съществуваме и в двата свята. А когато тялото умира, ще реагираме абсолютно спокойно, тъй като ще се намираме вече в друг свят.

Както казваше моят учителРабаш: „Както вечер си сваляш ризата и я хвърляш за пране, така ще захвърляш и тялото си като за пране“.

Въпрос: Какво ще се случи с материалния свят след като всички души се съединят с Твореца? Каква ще стане с планетата ни? Ще съществуват ли парите, банките, небостъргачите?

Отговор: Нищо от това няма да съществува, защото нашият свят съществува само във въображението ни. Това е илюзорна реалност, която ни е дадена в сегашните сетивни органи и се възпроизвежда само в желанията ни. А извън желанията тя не съществува. Има само една обща светлина, която може да се възприема само в съответните развити нови сетивни органи.

От урока на руски език, 01.11.2015
[170777]

Блиц с отговори на кабалиста, 17.01.2016

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: От какво се определя напредъкът в духовното?
Отговор: От степента на издигане над егоизма.
Въпрос: Творецът доверява ли се на човека?
Отговор: Творецът се доверява на човека до степента, до която човекът е подобен на Твореца, тоест равен му е по свойства.
Въпрос: Какво е правилната жена?
Отговор: Правилната жена е правилното желание в човека.
Въпрос: Защо и за какво живее човекът?
Отговор: За да достигне подобие с Твореца, тоест пълна връзка с висшата сила, самият той да достигне нейното ниво.
Въпрос: Как може този свят да е не поправен, ако природата е Творецът?
Отговор: Работата е в това, че природата на този свят е поправена, освен човека. Щом човекът се поправи, веднага ще започнем на усещаме Твореца, който напълва целия свят.
Въпрос: Будизмът препоръчва да намерим своето истинско аз, а суфизмът да забравим за себе си. Кабала може ли да ми помогне да разбера кой съм изобщо и дали моето аз съществува?
Отговор: Кабала прави такива промени в човека, когато той открива в себе си Твореца. Това е всичко.
Въпрос: Шестият сетивен орган, това екранът ли е или духовното зрение?
Отговор: Шестият сетивен орган е екранът.
Въпрос: Как да се справя с постоянната неудовлетвореност от обкръжаващата действителност?
Отговор: Много добре, че действителността не ви удовлетворява! Търсете над тази действителност и ще получите удовлетворение!
Въпрос: По какво намерението се различава от желанието?
Отговор: Намерението е реализацията на желанието в определен вид.
Въпрос: Нужна ли е прошката и трябва ли да прощаваме?
Отговор: Задължително трябва да прощаваме, разбирайки, че човекът, в това число и ти самия, е само едно слабо същество, в което играе егоизмът. Затова в никакъв случай не трябва да се обиждаме на никого и на нищо, трябва да усещаме, че зад всяко действие на другите хора се намира Творецът. Ако така се отнасяш към него, бързо ще Го разкриеш без никакви проблеми в отношенията с хората.
От урока на руски език, 17.01.2016
[179429]

За какво са ни духовните светове?

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: За какво ни е да усещаме духовните светове?

Отговор: Необходимо ни е да усещаме духовните светове, защото без това усещане не знаем как да се държим правилно в този свят, какво да правим със себе си, как да се отнасяме един към друг, какви сили ни управляват, къде е нашата свобода на волята, а къде нямаме свобода.

Трябва да разберем в какво сме напълно зависими от силите на природата, а къде можем да вложим нещо свое. И ако можем, то как да го направим: случайно, когато изведнъж ни се прииска, или знаейки правилната цел на движение към нещо хубаво, добро за нас самите и за другите.

Трябва да познаваме тази система, в която живеем, иначе действаме като слепи котета. Но котетата поне имат майка, а ние се намираме в „лапите“ на слепите сили на природата. Съществува мрежа от сили, в която сме затворени и изобщо не знаем кои нишки да дърпаме.

Еволюцията, постоянното развитие на природата върви по определен закон. Но, започвайки от някакъв момент и по-нататък, това развитие изисква разумното правилно вмешателство на човека. И ако човек не е готов правилно да се впише в тази формула на развитие, то тогава тя работи против него, принуждавайки го все повече и повече да усвоява тази система на развитие.

Виждаме, че както и да е, сме стигнали до такова състояние, когато всичко се руши и светът, който сме построили е ужасен. Разрушаваме природата, бъдещето е неизвестно, утре каво ще се случи е непонятно и започваме да откриваме себе си, нашия егоизъм, като източник на всички проблеми.

И тук вече възниква въпросът не за това, да вярваме ли в духовните светове, а за това как да се спасим. Как да направим така, че да не влизаме в никакви проблеми. Вижте какво се прави в Русия, в Америка, в Европа, на Близкия и Далечния Изток, в Латинска Америка и в Африка, всички страдат. Няма нито един човек на Земята, който може да каже, че се наслаждава и е безоблачно щастлив. Може би само тези, които употребяват наркотици.

Доведохме се до задънена улица. И тук, от една страна, се разкрива необходимостта да разберем, къде все пак е източникът на нашите проблеми, а от друга страна, се разкрива науката кабала, която казва: „Ще ви разкажа за всичко и ще ви дам възможност сами да „управлявате“ правилно“.

Живеем в особено време: от една страна, то е много страшно, лошо, зло, непредсказуемо, а от друга страна е особено време, защото можем да разкрием цялата система на управление на нашия свят и да започнем да работим в нея.

Затова трябва да се радваме на такова стечение на обстоятелствата: от една страна, те ни принуждават да разкрием системата на управление, така наречения висш свят, а от друга страна в нас самите се появява такава възможност.

От урока на руски език, 27.12.2015

[176724]

Трябва ли да слушаме жената?

каббалист Михаэль ЛайтманВсичко, което Сара ще ти каже, вслушвай се в нейният глас, защото на Исаак ще се нарече твоят род. [Тора, Битие, Ваера, 21:12] Нека домът ти бъде широко отворен и бедните ще бъдат в дома ти, и не умножавай разговорите с жената. [Ученията на бащите (Пиркей Авот), глава 1, мишна 5]

Въпрос: От една страна: „Слушай жена си“, а от друга: „Не умножавай разговорите с жената“. Как да разберем това?

Отговор: Човек се състои от различни желания, които основно се делят на две.

Първото е желанието за получаване, т.е. привличаме към себе си всички за своето егоистично напълване. Второто е желанието за отдаване, с помощта, на което отдавам, свързвам се с другите хора, жертвам се и т.н.

Всяко от тях съответно се нарича желание за получаване (женско желание) и желание за отдаване (мъжко желание).

Под свойството отдаване се има предвид отношението на човека към ближния, когато се опитвам да отдам, съединявам се с всички в едно единно цяло, което на практика, се явява окончателно поправяне, правилна схема на състоянието на цялото човечество.

Естествено, и сред мъжете, и сред жените има егоистични желания, когато дори отдаването се осъществява с намерение да вземеш нещо обратно и така да спечелиш, а има и такива, на които отдавам безвъзмездно.

А сред женските желания има желания да взимаш безразборно за себе си и колкото се може повече, а има и желания само за най-необходимото за съществуване, и тогава то сякаш помага на мъжкото желание за отдаване.

Въпрос: А какво означава: „Слушай какво ще ти каже Сара“?

Отговор: Сара се явяват тези желания, които работят за отдаване и така помагат на мъжа.

На нея и е достатъчно само най-необходимото, а всичко останало – за другите. Авраам бил известен с това, че гостоприемно приемал в своята шатра всички, които преминавали. Той им разказвал за единствеността на Твореца, предлагал им да влязат в съюз, който се наричал „директно към Твореца“ (Исра-ел), т.е. направо към целта на обединение между нас.

Този съюз бил основан на абсолютната връзка с хората в едно единно цяло. А Сара му помагала в това.

Но, заедно с това, в различни първоизточници е казано: „Не умножавай разговорите с жената“. И е допълнено: „Дори с жена си, а още повече с чужда жена“.

Става дума за женското желание за получаване, с което е нужно колкото се може по-малко да се контактува. Вземи от него само това, което ще ти помогне в желанието за отдаване.

Затова тук няма никакви противоречия. Това е просто надграждане на желанията ни, които, между другото, съществуват във всеки човек: и в мъжете, и в жените. Две мъжки и две женски желания – общо четири – съществуват във всеки от нас. Тяхното правилно съединяване ни дава четирибуквеното име на Твореца.

От Тв програмата „Беседа с Михаел Лайтман“, 19.01.2016

[175071]

Блиц-отговори на кабалиста, 13.12.15

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: Ако премина максом, какво ще стане с душата след смъртта на физическото тяло? Ще има ли кръгооборот?

Отговор: Разбира се, ще има дотогава, докато тя не достигне до своя източник, докато премине всичките 125 стъпала.

Въпрос: Ако кабала не е религия, то за какво са ѝ заповедите?

Отговор: 613-те заповеди са съществуващите в нас 613 желания, които трябва да поправим от егоистични на алтруистични. Поправянето е изпълнение на заповедите.

Въпрос: Може ли да видим висшите сили и да ги сравняваме с други сили?

Отговор: Висшите сили не могат да се видят . Може само да ги усещаме в себе си, при изпълняване на условията за издигане. А да ги сравняваме с други сили е възможно. Вие не само ще ги сравнявате, но и ще оперирате с тях.

Въпрос: Какво имате предвид под егоизъм?

Отговор: Егоизмът е нежелание за обединение.

Въпрос: Може ли да се използва този свят в духовната работа?

Отговор: Задължително. Работейки и живеейки в него едновременно с издигането по духовните стъпала, вие и го използвате.

Въпрос: Нямам възможност да се намирам нито в реална, нито във виртуална група. Може ли да напредвам индивидуално?

Отговор: Не! Вие сте задължени да си намерите виртуални партньори.

Въпрос: Често казвате, че човечеството още не е достигнало максималното развитие на егоизма и своето окончателно падение. Накъде към още по-лошо?

Отговор: Нима цялото човечество усеща себе си в егоистично падение? Можете да поговорите с много хора и те ще ви кажат: „Нищо страшно. Всичко е нормално.“ Тоест, още сме далеч от падението.

Но хората, които започват да се пробуждат за духовно издигане трябва да мислят за това, за да се издигнат и с това да притеглят целия свят след себе си.

Въпрос: Може ли малък брой хора да променят нещо в света?

Отговор: Да, защото в духовния свят качеството преобладава над количеството. Ако малко на брой хора бъдат сплотени качествено, те могат да преобърнат целия свят.

Въпрос: През цялото време ли ще ме отклоняват от всяко стъпало?

Отговор: Защо да те отклоняват? Просто, едва-едва те подбутват, за да се укрепиш на даденото стъпало и да се издигнеш още по-високо.

Въпрос: Защо през цялото време получавам пляскане „по врата“?

Отговор: Не го подлагай! Но ще получаваш и благодарение на това ще се издигаш.

Въпрос: Може ли да се опитаме да се обединим не с другите хора, а например, с дърветата, за да получим силата на отдаване? Защото само хората не са поправени, а цялата останала природа, включително и растителната, е в поправено състояние.

Отговор: Не, не трябва. Трябва да се обединяваш с такива като теб груби, егоистични, глуповати, не искащи нищо хора. И именно всички заедно, подтиквайки и повдигайки се един-друг, ще можете да се издигате.

Въпрос: Как да разберем, че вече сме готови за изучаване на кабала?

Отговор: Единствено само по своето желание. Ако независимо от проблемите, които възникват при приближаването до кабала (а те се дават специално от горе), продължавам да се стремя към целта и нищо не ме спира, тогава наистина мога да се занимавам с кабала.

От урок на руски език, 13.12.2015
[176385]

Блиц-отговори от кабалиста, 29.11.2015

Въпрос: Как да поемем отговорността за действията си в този свят и да не ги прехвърляме на Твореца?

Отговор: Отговорността се състои в това, че съм длъжен да положа всички усилия: физически, нравствени, духовни, ментални, каквито и да са, за това групата, в която се намирам, да бъде като едно цяло.

Въпрос: Може ли да достигна своята пълна, духовна реализация в един живот?

Отговор: Разбира се. Тогава за какво ни е даден този живот, а и в такъв кратък вид? Първите двадесет години ние изобщо не знаем какво да правим, последните десет години сме вече някак изхабени, а по средата са непрестанни проблеми.

Остава ни да полагаме усилия, да допуснем, няколко години от нашия живот и те са достатъчни. Ако се ориентираме добре в живота, то за духовното си развитие отделяме всичко на всичко от три до пет години.

Въпрос: Може ли да се избегне Третата световна война, нали Творецът обича човека?

Отговор: Никъде не съм забелязал това! Но да се избегнат катастрофите е напълно възможно. Затова Творецът ни е връчил едновременно с методиката за нашето развитие към крайната цел и силата за нейното постигане. Той обича тези, които се движат към целта.

Въпрос: Какво са страданията, от гледна точка на кабала?

Отговор: Страданията от гледна точка на кабала са усещанията, които възникват при несъединяването с другите.

Въпрос: Целта на живота е всички да се спасят?

Отговор: Целта е да се доведе човечеството до пълното, вечно, съвършено състояние.

Въпрос: Кой ще оцелее в случай на война?

Отговор: Ще оцелеят само тези хора, които са най-способни за духовно напредване. Това не означава, че те вече се намират в него или са близки до него, но по вътрешното си състояние са близки до реализацията на кабала.

Освен това, крахът на света става по съвсем други закони, а не така, както ни изглежда – близките до духовното остават, а останалите са поразени. Обратно, праведниците напускат първи.

Въпрос: Намирайки се в група, моите животински желания ще изчезнат ли от само себе си или аз трябва да се откажа от тях?

Отговор: Не трябва да се отказвате от нищо. Елате в групата както сте, с всички ваши животински желания.

Въпрос: Вие господар ли сте на своите желания? Как Ви помага това?

Отговор: Аз не съм господар на желанията си! Във всеки един момент в мен се появяват нови желания. Не ги избирам, а само контролирам и се опитвам да ги насоча към правилна реализация. Но не ги командвам, изобщо!

Обратно, тези така наречени решимот (информационни записи) възникват спонтанно в нас. Но са спонтанни само за човека, а всъщност излизат по определена програма. Има „брояч“, който ни изпраща ново решимо във всеки един момент.

От урок на руски език, 29.11.2015

[174561]

Алтернативната реалност

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: Мога ли да се науча на  ясновидство, занимавайки се с кабала?

Отговор: Предсказващите бъдещето са хора, надарени от природата с особени екстрасензорни способности. Има и всякакави лечители, които могат да използват силите на природата, за да лекуват. Има такива хора и това явление е в рамките на природата.

В природата има много сили, които обикновените хора не могат да използват. Но кабала не одобрява предсказването на бъдещето. Тя казва: „Остави тази природа, ти трябва да си над нея. Научи се да уравновесяваш доброто и злото и тогава действително ще промениш съдбата си.“

С какво би ни помогнало това, че предварително ще знаем какво ще се случи след две години? Кабала казва, че ще стане това, което ние определим за сметка на балансирането на двете сили. Няма никакъв смисъл просто така да се поглежда в бъдещето. По този начин само се прилепваме към злата сила и я подхранваме.

Трябва да се увеличи добрата сила чрез обединяването на хората. Тогава тя ще противодейства на разделящата силата на злото. Добрата сила ще ни доведе до единство, равновесие, и благодарение на това ще се промени бъдещето ни.

Въпрос: Например,  отивам при ясновидец и той ми предсказва, че с мен ще се случи нещо трагично.  Кабала позволява ли ми да го отменя?

Отговор: Преди всичко не трябва да слушаш такива предсказания, защото подсъзнателно вече се свързваш с тези сили. Всички тези ясновидци предсказват на основата на развитието на силата на злото без намесата на силата на доброто, която можем да добавим чрез нашето единение.

Сценарият за лош филм с наше участие вече е написан, но за себе си можем да създадем алтернативен, добър сценарий, хубава реалност. За това кабала е дадена на хората.

Още повече, че доброто бъдеще вече съществува и това е нашето крайно поправено състояние, света на безкрайността в окончателната си форма. Всичко зависи от това какъв ще бъде пътят ни към него. Как да напредваме към това състояние във всеки миг по най- добрия път  ни учи науката кабала.

Ако не я слушаме, пак ще стигнем до същото състояние, но по пътя на големи страдания, защото ще бъдем принудени да учим на свой гръб какво е зло и как да стигнем до доброто. Затова ни се дава методика, позволяваща да вземем доброто, с това да уравновесим злото и да се наслаждаваме на всяка крачка.

Още щом злото нарасне, ние веднага, в съответствие с това трябва да усилваме доброто и да ги уравновесяваме. Не е нужно доброто да бъде повече от злото, но и злото не трябва да превишава доброто. Само в равновесието между позитивните и негативните сили, светлината и тъмнината, се достига най- комфортното състояние.

Такова уравновесено трябва да бъде състоянието във всяка секунда от нашия живот и той да стане безкраен. Ако това не е така сами сме виновни, защото не се учим как да уравновесяваме добрите и злите сили във всеки от нас.

Сега  дори не осъзнаваме какви зли сили има в нас. Предстои ни да го разкрием. Преди всичко е нужно да се научим какво е добро и зло от гледна точка на природата, а не както на нас ни се струва.

Природата е висшата сила, която ни обгръща от всички страни. Трябва да разберем какво неравновесие предизвикваме от гледна точка на тази обща сила, наречена „природа“.  Това определя бъдещето ни.

Ние се намираме в процес на развитие, задвижвани от силата на злото, която постоянно автоматично се развива и ни води към крайното поправено състояние. По целият този път постоянно учим какви сили ни управляват.

В наши дни сме влезли в завършващия период, наречен дните на Месията (Машиах) .  В това време, именно от нас, от развитието на човечеството зависи как ще се уравновесим и ще преодолеем този последен участък от пътя си до завършването на шесте хиляди години по добрият път.

Въпрос: Нима Месията не е човек, който ще дойде на бяло магаре?

Отговор: Месията е силата, „издърпваща“ ( мошех) ни в посоката на добрия път. Добрата посока вече съществува, но от нас зависи дали ще преминем по добрия път, ще приемем ли Месията, т.е. ще успеем ли да разкрием добрата сила на природата, която да уравновеси силата на злото.

Добрата сила, която може да ни балансира още сега и да продължава във всеки миг чак до последното, съвършено състояние, се нарича Месия. Защото тя издърпва ( мошех) злото от нас и уравновесява доброто.

Въпрос: Защо е написано, че Месията ще дойде на бяло магаре, като че ли до това време ще има ядрена война и нищо повече няма да остане?

Отговор: Магаре (хамор)- от думата „материал“ (хомер). Нашият материал (желанието) трябва да стане бял, чист от егоизма.

От програмата на радиостанция 103 FM, 11.12.2015

[172561]

Разшифроване на реалността

Въпрос: Как правилно да интерпретираме, да разшифроваме тези събития, които се случват с човека?

[170485]

 

Професия – човек

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: Работя като учителка в горните класове и много ме вълнуват проблемите на подрастващите, заради които много от тях зарязват обучението си.

Иска ми се да им дам основата на такова възпитание, за което говорите. Но имам ли възможност да направя това в няколко часа на седмица, които са ми определени за всеки клас?

Отговор: Разбира се, така нищо не може да се направи. Защо половината от времето, което детето прекарва в училището, да не се посвети на полезни занимания, тоест на обучение как да изгради себе си, своето бъдещо семейство, света, новото общество, как да построи правилни отношения с близки и чужди хора, с приятелите си?

Именно това се нарича възпитание, то трябва да изгражда човека. Не е достатъчно просто да родиш деца, трябва също да направиш от тях хора, да ги формираш. Но днес това не се случва. Във училището се формира не човека, а химика, математика, физика, специалиста в някаква област и това е всичко.

Но това все още не означава да бъдеш човек. В училище няма такъв предмет „изграждане на човека“. Необходимо е да се разбере този въпрос и да се внесе за всенародно обсъждане, защото той вълнува всички и касае всяко семейство. Страдат и децата, и родителите, и самото министерство на образованието, недоволно от такова положение на нещата.

Преди всичко, трябва да се реши как да се превърне министерството на образованието във възпитателен орган, вместо в образователен. Това е най-големият национален въпрос.

Въпрос: Мога ли аз да направя нещо за тези два часа, когато се срещам с децата?

Отговор: Проблемът е още там, че вие не знаете какво да направите. Нямаме програма, която би гарантирала, че след година ще бъде изграден един от елементите на мозайката, от която е построен човека. Възпитанието на човека е изкуство, на което трябва да се учи. Това трябва да бъде програма на държавно ниво.

От програмата по радио 103FM, 08.01.2016

[175612]

Човекът и Творецът са партньори

Въпрос: Ако половин година не мога да намеря работа или хронично не мога да се оженя, то това зависи от моя избор или така е предопределено от висшите сили?

Отговор: Вие трябва да се опитвате да направите всичко възможно и едновременно да осъзнавате, че всичко зависи от висшата сила.

Тоест трябва да вярвате, че всичко се спуска свише, и също така, че всичко спускащо се свише, го поправяте с вашите усилия. Получава се, че вие и Творецът сте партньори и заедно определяте вашия път.

Въпрос: Аз не искам да се занимавам с кабала, но живота ме бие през ръцете и краката и ме кара да уча. Какво да правя?

Отговор: Кажете благодаря, защото ако не са били ударите, то не бихте стигнали до тази методика. Това е много добро определени за вашето състояние. Има хора, които се намират вътре в това учение и ненавиждат и него, и кабалистите, но никъде не могат да отидат. А после те започват по-дълбоко да разбират това, което им се е стоварило на главата и към какво ги водят свише. Това ги и променя.

От урока на руски език, 15.11.2015

[173651]

Възможността да направиш света по-щастлив

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: Може ли човек, получавайки удар от съдбата и не разбирайки неговите причини, тутакси отново да направи неправилен избор? Или поправящата сила го насочва към правилния за неговото развитие избор? Колко удари може да понесе всеки конкретен човек?

Отговор: Работата е в това, че някои хора ги водят до решаването на главния проблем в живота, както са довели вас, а останалите хора не ги довеждат до това, макар че те, може би, са преживели и страдали много повече от вас.

Всичко зависи от корена на душата. Не можете да сравнявате хората помежду им, все едно са равни. Тези страдат, тези – не, а тези, въобще, се наслаждават. Не знаем защо в света става така.

Не можете, гледайки с вашите очи плоската картина на света, да сравнявате всички по една мярка и да казвате, че света е справедлив, или не е справедлив. Затова, говорете само за себе си.

Дадена ви е възможност да направите себе си и целия свят по-щастлив. При това, самите вие получавате в замяна, като възнаграждение, постигане на висшия свят, на безкрайността, на вечността, още при съществуването си в нашия свят.

Това ви се предоставя, защото е такъв коренът на вашата душа. А след това, ще разкриете защо е такъв. Защо от осем милиарда е дадено именно на вас, а на другите – не. Тук няма никакви особени привилегии, просто е дошъл редът на вашата душа да се роди и да изпълни мисията си. Затова сте се оказали тук.

А да се сравнявате с другите е невъзможно. Изобщо не знаете какво се е случило с останалите души, към какви нива се отнасят, къде се намират в общата система на управление.

И не трябва да се мисли за това. Хайде да се занимаваме със себе си и от собствената си реализация ще узнаем всичко.

От урока на руски език, 08.11.2015

[173376]

Може ли съдбата да бъде променена?

Въпрос: Може ли човек, който реализира себе си според кабала, самостоятелно да променя съдбата си в нашия свят?

Отговор: Естествено, като реализира себе си, той започва да разбира защо действа така, защо го управляват по такъв начин, какви са последствията от постъпките му.

Това не е лесно, но той може да постигне състояние, когато ще бъде в такова единение с Твореца, че влиянието му върху Твореца и на Твореца върху него ще стане абсолютно прозрачно.

Въпрос: Мога ли посредством занимания с кабала да изменя отношението си към света, а също така да изменям събития, които все още не са се случили в нашия свят?

Отговор: Резултатът от събитията е винаги един и същ: поправяне на човека.

Да предположим, че уча в училище и както и да бих се отнасял, каквото и да бих правил, аз съм длъжен да го завърша. Ще ме бият, ще повтарям годината, ще ме наказват или напротив, ще ме поощряват, но все едно трябва да го завърша.

Въпрос: Не се ли оказва, че желанието за разкриване на Твореца по лесен път е също егоистично желание?

Отговор: Естествено, че всичко започва с егоистичното желание да избегнем страданията. А след това започваме да разбираме, че отдаването и любовта към ближния, свойството единение е над всичко останало.

По такъв начин върху нас започва да действа висшата светлина, която ни поправя и променя дотолкова, че за нас няма да бъде важно какво ще получим за това. Да се намираме в свойството отдаване, да се намираме над егоистичната си природа – това е вече велико възнаграждение.

От урока на руски език, 15.11.2015

[173954]

Да се наслаждаваме на живота тук и сега!

Въпрос: Съдейки по това, което става в природата, равновесието и обединението няма скоро да дойдат, а аз искам да живея добре тук и сега. Какво да правя? Означава ли, че в този живот няма да дочакам хармония?

Отговор: Зависи какво разбираме под хармония. Ако разбираме хармонията като гледане на сериали, седейки в топлото кресло пред телевизора, отпивайки сок или бира, т.е. комфортен живот в кръга на приятелите, децата, семейството, то може би ще мога да го постигна.

Но ако в мен възникват потребности над това животинско състояние, тогава това е проблем – в нашия свят не мога да ги удовлетворя. Когато си задам въпроса за смисъла на живота и започна да мисля за това, че остарявам и рано или късно ще умра, а моят живот е безсмислен, тогава трябва да си отговоря на въпроса: „За какво съществувам, докато съм още млад?“

Ако съм достатъчно добре развит, то не мога да затварям очи и да се удовлетворявам с материалните наслади. Гледам цялостната перспектива и виждам, че като цяло, съм същото малко животно.

Има ли изход от това? Започвам да изследвам и стигам до извода, че очевидно има, защото природата е вечна и безкрайна, тя е съвършена. А как мога да постигна в себе си това съвършенство?

И тук пред мен се открива възможност: водят ме до система от знания, която се нарича „кабала“. Тя ми разказва как мога сега, в този свят, да достигна знанията за единната природа, за това какво се намира по-високо от нашия свят, как да премина в тази област, да намеря източника на живот, да видя цялото състояние над времето и пространството.

Всичко това ми позволява науката кабала. И затова започвам да мисля, не си ли струва, част от времето в моя живот да отделя за нея?

От урок на руски език, 08.11.2015

[172555]

Да предсказваш съдбата или да я построиш?

Въпрос: Защо на някои хора е дадена възможност да виждат бъдещето?

Отговор: Такива явления се случват действително, само че кабала не се занимава с предсказания. Тя работи само над това как да поправи света, а предсказанието тук не може да помогне, защото какво от това, ако само узная бъдещето? Нормалният човек е устроен така, че за него е по-добре, ако не знае какво го очаква.

Ако човек иска да се изгражда, то той обратното, всеки следващ миг строи сега, в настоящето и по такъв начин определя живота и бъдещето си.

Затова, няма смисъл да завиждаме на ясновидците. Техният живот обикновено не е много добър и в живота те не са толкова щастливи, както обикновените хора.

Но това явление съществува от една страна, за да ни обърка още повече. А от друга – то ни приближава към осъзнаването, че в природата има сили, излизащи извън рамките на неживото, растителното и животинското стъпало, на които ние сме ограничени.

То ни заставя да се замисляме над това, как можем действително да се научим да управляваме бъдещето си, за да не сме просто като стадо, вървящо към постепенното си заколение в този живот, а да умеем да балансираме и формираме своето бъдеще във всеки миг и за по-продължителен период.

Въпрос: На хората е присъщо вроденото любопитство – да разберат какво ги чака…

Отговор: Разбира се! Но за какво ни е да знаем за събитията, които ни очакват? Човек би ли искал да знае, че след няколко месеца ще умре? Представете си какъв би станал животът му след такова известие! Ако той е сигурен, че предсказанието ще се сбъдне, това означава, че е съкратил своя живот до този срок – от деня, в който е научил вестта и до деня на смъртта си. Какво хубаво има в това?

Преди всичко, е нужно да получим сили, които ни издигат над природата и ни позволяват да я управляваме. В природата действат две сили: добра и зла, между които формираме своето състояние.

Ако с помощта на кабала се научим да управляваме тези две сили, като две юзди, и да водим себе си по добрия път, с ясна цел към пълното равновесие, което се нарича сливане, то тогава ще можем да виждаме всичко.

Още…

Любимата работа – призвание или предназначение?

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: Намирам предназначението си предимно в любимата ми работа. Кажете ми, движа ли се в правилната посока? Може би съм намерила призванието си, а съм изгубила предназначението си?

 Отговор: Наистина, да намериш интересна работа, да се включиш в нея и да се разтвориш в нея е огромно щастие. Това означава, че сте намерили призванието си.

По това време аз по същия начин се опитвах да намеря себе си. Разбира се, любимата работа увлича и напълва, но по-късно разбрах, че не в това е смисълът на живота.

Спомням си как един учен ме посъветва да взема един период от историята, например 30 годишната война и да се задълбоча в изучаването и.

 – А после какво?

 – А после, ако отдадеш живота си на нея, ще бъдеш специалист за 30 годишната война.

Аз, като голям егоист, сметнах, че не си заслужава да платя с живота си за някаква 30 годишна война, която се е случила преди 400 години. Цената ми се стори доста висока.

Животът тече, човекът се развива и изведнъж започва да разбира, че се занимава с пусти неща. Там, където по-рано е царяло напълване и възторг: „Колко е интересно, колко добре се получава!“, изведнъж се образувала пустота, разочарование и недостиг на вътрешна енергия. И това е ужасно.

Къде отлетяха годините? Защо? А сега какво да търся? Вече ги няма силите, желанията и възможностите. И се получава, че в този живот не си заслужава да се заиграваме с материални забавления, а трябва да изберем това, което ще има дълготрайна ценност, най-великата и най-голямата, която ще бъде неизменима и над нашия живот.

Но над нашия живот може да бъде само вечността. Именно тази вечност трябва да намерим, а не да си губим времето с разни дреболии.

И тук възниква въпросът: ще се отдам ли на това или не. Ако съм съгласен, то за мен не може да има никакви прегради, а само постигане на вечността! Такава трябва да бъде човешката цел, а иначе той се спуска до нивото на животно.

Затова трябва да се опитаме да разберем именно това ниво, на което се достига вечността. И не просто вечност, защото безкрайното съществуване на материалното ниво няма смисъл – на нас не ни трябва такава вечност.

Може да спрете всеки един човек на улицата и да го запитате: „Искаш ли завинаги да си останеш такъв?“ Малко вероятно е той да се съгласи. Само животинския страх от смъртта ни принуждава да живеем – по принцип всичко е напълно нецелесъобразно. Затова всеки трябва да разбере висшата си цел.

Въпрос: Но в същото време човек трябва да има професия?

Отговор: Всеки трябва да има професия, за да може нормално да бъде обезпечен, да бъде полезен за себе си и за хората, да се занимава с всяка работа и да чувства, че тя не е загуба на време. Но освен това, ако може, той трябва да направи така, че всяка една минута от живота му да бъде малка крачка към великата цел – достигане на вечността и съвършенството.

От урока на руски език, 25.10.2015

[170325]

Пътят към щастието

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: Защо не сме били направо поставени в състояние на щастие?

Отговор: Защото тогава не бихме имали никакво желание да разкрием висшия свят. Бихме съществували в състояние на неосъзнатост.

Ние и сега съществуваме във висшия свят. Той е навсякъде около нас, но не го чувстваме, защото нямаме никаква потребност от него, нямаме необходимите сензори и желание да го постигнем.

За да се сдобием с тях, човек трябва да промени себе си така, че всички желания за неща от този свят да бъдат практически откъснати от него. Да бъде задоволен и от едно просто съществуване, в което са удовлетворени насъщните му нужди и което е с едничката цел да разкрие висшия свят.

Страданието е нещото, което води човека до тук. Не само той, но и целия останал свят трябва да достигне следващото ниво.

Въпрос: Трябва ли по някакъв начин да се справяме с това?

Отговор: Изучавайте науката кабала! Прилагайте методика за духовно развитие преди да се сблъскате със страдание! Тогава няма да има нужда от страдание, тъй като само едно малко ужилване ще бъде достатъчно да ви тласне към висшия свят.

[169027]

Съвременната жена и кабала

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: Чувала съм, че по принцип кабала не трябва да се изучава нито от мъже под 40 години, нито от жени. Така ли е?

Отговор: Баал а-Сулам много подробно отговаря на този въпрос в своето „Предисловие към Учението за Десетте Сфирот“. Той пише, че няма никакви ограничения нито за мъжете, нито за жените. Няма ограничения нито по възраст, нито по пол.

В нашата история е имало много жени – велики кабалистки, в сравнение с които мъжете са били малки момченца. Сара, Рахел, Лея, Мирям… Имало е много жени, оставили голяма следа в историята, в духовното възвишение.

Имало е кабалистки, намиращи се на нивото пророчица. Пророк е духовна степен, на която човек общува абсолютно открито с Твореца. И е имало такива жени, при които всички, включително и старци, с опит и знания, идвали за съвети за духовно възвисяване. Тоест, тези жени са били по-високо от мъжете!

Въпрос: В съвременния свят жените се занимават и с кабала, и развиват бизнес, и се стремят към власт. Означава ли това, че мъжете не се справят със своята роля и като следствие, жените се развиват в това направление?

Отговор: Да. Всичко говори за това, че се приближаваме към края на съществуването на света. Не го казвам като укор. Състоянието, когато в мъжете абсолютно пропада желанието да ръководят нашия свят, а в жените за известно време това желание се увеличава говори, че, като цяло, нашият свят вече е достигнал своето крайно състояние.

От урока на руски език, 04.10.2015

[170445]

Защо страдам?

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: Защо страдам? Защо, още не успял да се родя, съм длъжен на всички?
Отговор: Виждате, че страданията веднага са ви довели до въпроса за смисъла на живота. А без тях вие ще заработвате, веселите, удовлетворявайки се с малко, и бихте просъществували така, че от този ваш живот нищо да не остане.
Страданията ви тласкат към това, че в течение на този кръгооборот вие да можете да излезете на следващото ниво на съвършенство, вечност и да превъзмогнете границата на смъртта. Такъв стремеж към постигане на смисъла на живота е велик подарък. А страданията са важни, иначе вие не бихте питали за какво ви е този живот.
Въпрос: Нима Творецът не може да го измисли така, че да търсим смисъл на живота без страдания?
Отговор: Не. Човекът представлява всичко на всичко желание да се наслади и ако през цялото време го наслаждават и насищат, той никога няма пита за същността на своето съществуване. Само липсата, проблемите, страданията могат да го накарат, да си задава въпроси защо му е този живот. Така е устроен светът.

От урока на руски език, 27.09.2015

[168951]